CRL-LHK
Hiztegiaenlaces de interésKontaktu
Lan Harremanen kontseilua - Consejo de Relaciones Laborales
castellano
euskara
 
PRECO - Resolución de Conflictos Laborales
Nortzuk garen
Arauzeko xedapenak
Kontratatzaile profila
Osaera
Negoziaturiko akordioak
LHKren adierazpenak
Negoziazio kolektiboa
Preco
Kontsulta jarduera
Azterlan-argitalpenak
  KONTSULTA JARDUERA  

Jarraian, Kontseiluak 2003ko urtarriletik aurrera eman dituen txostenak aurkezten dira. Izenburuaren gainean klik eginez, bakoitzaren edukia ikus daiteke:

2009/05/6 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektua, langileek, 2009ko ekainaren 7ko Europako Parlamenturako hauteskundeetan parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituenari buruz.

2009/03/18 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, langileek enpresetan parte hartzeko laguntzak ezartzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektuari buruz.

2009/03/02 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Gipuazkoako lurralde historikoko bulegoen sektoreko hitzarmen kolektiboa Arabako lurralde historikoa hedatzeari buruz.

2009/02/24 LHKren txostena, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko teknikarien enpresetan eta lantokietan segurtasun-eta osasun-baldintzak egiaztatzeko lanak egiteko gaikuntza- eta antolaketa-baldintzak eta prozedura arautzen dituen abenduaren 12ko 251/2006 Dekretua partzialki aldatzen duen Dekretu proiektuari buruz.

2009/01/30 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Euskal autonomia Erkidegoaren 2010 urteko lan jaien egutegi ofiziala onartzeko den Dekretu proiektuari buruz.

2009/01/14 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektua, langileek, 2009ko martxoaren 1eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituenari buruz.

2008/11/10 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen egitura eta jarduerarako araudia onartzeko den Dekretu-proiektuari buruzkoa.

2008/06/20 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, laneratzeko enpresen kalifikazioa araupetzen duen, horietara jotzeko prozedura ezartzen duen eta Laneratzeko Enpresen Erregistroa araupetzen duen Dekretu-proiektuari buruzkoa.

2008/06/06 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, 2008. urteko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailguruaren Aginduaren proiektuari buruzkoa. Beraren bidez langileek enpresetan parte hartzeko laguntzak ezartzen dira

2008/06/06 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Diru-Sarrerak bermatzeko eta Gizarteratzeko Legearen aurreproiektuari buruzkoa

2008/06/06 Lan Harremanen Kontseiluak Gizarte-Bazterketaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea eta Gizarte-Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legea aldatzen dituen Lege-aurreproiektuari buruz egindako txostena

2008/05/19 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción/Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE) Euskadin sortzen duen eta bere funtzionamendua araupetzen duen Dekretu-proiektuari buruzkoa

2008/05/05 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, lan merkatuaren prospekziorako laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektuari buruz

2008/03/03 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko 2009 urterako lan jaien egutegi ofiziala onartzeko Dekretu proiektuari buruz

2008/01/31 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu Proiektua, langileek, 2008ko martxoaren 9ko hauteskundeetan parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituenari buruz

2008/01/11 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuek emandako Aginduari buruz. Agindu horren bidez, lanbide heziketako prestakuntza zikloen antolaketa eredu berria arautzen da, eta malgutasuna eskaintzen da, prestakuntza eta lan-jarduera bateratu ahal izateko

2007/07/12 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, 2007-2010 Enplegu Planari buruz

2007/07/02 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena Gipuzkoako lurralde historikoko bulegoen sektoreko hitzarmen kolektiboa Arabako lurralde historikora hedatzeari buruz

2007/06/21 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena honako dekretu proiektuari buruz: Besteren prebentzio zerbitzuen eta prebentzio sistemaren auditoria garatzeko pertsona edo entitate espezializatuen erregistroa EAEren eremuan sortu eta arautzen duen Dekretu Proiektua

2007/05/15 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, gizarteratzeko erakundeen arteko (2007-2009) II. planari buruz

2007/05/15 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena kultura ekintzailea eta enpresak sortzeko aukera babesten duen Dekretua bigarrenez aldatzeko Dekretu proiektuari buruz

2007/05/10 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena Euskal Autonomia Erkidegoko laneko segurtasun eta osasunaren 2007-2010 plan estrategikoari buruz

2007/05/02 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena langileek enpresan parte hartzeko laguntzak ezartzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektuari buruz

2007/05/02 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu Proiektua, langileek, 2007ko maiatzaren 27ko toki hauteskunde eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia lurralde historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeetan parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituenari buruz

2007/03/29 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko 2008 urterako lan jaien egutegi ofiziala onartzeko Dekretu Proiektuari buruz

2007/02/07 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena ondoko dekretu proiektuei buruz: Lan segurtasun eta osasunaren ikuskaritza sortzeko Dekretu Proiektua eta EAEko kooperatibetan, meategietan eta administrazio orokorrean lan arriskuen prebentziorako arauak ez betetzeagatik zigor prozedurak garatzeko Dekretu Proiektua

2006/12/28 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena lana eta famili bizitza bateragarri egiteko neurriak arautzen dituen dekretu proiektuari buruz.

2006/11/27 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Gizarte Aurreikuspeneko Euskal Kontseilua arautzeko Dekretu Proiektuari buruz.

2006/09/12 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako IV Planari buruz.

2006/06/23 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Euskal autonomia Erkidegoaren 2007 urterako lan jaien egutegi ofiziala onartzeko Dekretu Proiektuari buruz.

2006/06/08 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena langileek enpresetan parte hartzeko laguntzak ezartzen dituen Agindu Proiektuari buruz.

2006/06/08 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena honako dekretu proiektuari buruz: Enpresa eta lantokietan segurtasun eta osasun baldintzak egiaztatzeko, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko pertsonal teknikoa gaitzeko eta antolatzeko prozedura eta baldintzak arautzen dituen Dekretua

2006/05/19 LHKaren txosten batzordearen txostena honako dekretu proiektuei buruz: Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen jarduera batzuk arautzen dituen Dekretu Proiektua eta Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen bidez antolatutako gizarte aurreikuspen osagarriko sistema batzuk ezartzeko diru-laguntzak arautzen dituen Dekretu Proiektua.

2006/04/05 Euskal Autonomia Erkidegoko Enpleguaren Lege Aurreproiektua

2006/02/09 LHK-aren txosten batzordearen txostena Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren honako agindu proiektuei buruz: "lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso larriengatik ezarritako zehapenen berri argitara ematea xedatzen duen Agindua" eta "Herri Administrazioen kontratuei buruzko legearen testu bategineko 20. artikuluaren d) letrako zioagatik kontratatzeko debekua ezarri aurreko espedientearen berri argitara emateko agindua"

2005/09/14 Lanerako laguntzak arautzen dituen 329/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, aldatzeko dekretu proiektua

2005/06/09 Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak egindako Euskal Autonomia Erkidegoko 2006 urterako lan jaien egutegi ofiziala onartzeko den dekretu proiektua

2005/05/18 Ondoko dekretuak aldatzeko proiektuei buruzko txostena: 327/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, lan aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituena, 328/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, kultura ekintzailea eta enpresak sortzeko aukera babesten duena eta 329/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, lanerako laguntzak arautzen dituena

2005/03/17 Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu Proiektua, langileek, 2005eko apirilaren 17ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituena

2005/02/02 Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu Proiektua, langileek, 2005eko otsailaren 20ko kontsulta erreferendumean parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituena

2004/12/30 Euskadiko Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Diagnostikoa eta Plana

2004/10/04 Elbarritasunen bat duten pertsonak Euskal Autonomia Erkidegoko lan merkatu arruntera sartzeko plana

2004/05/26 Dekretu proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 2005 urterako lan jaien egutegia onartzeko dena

2004/05/12 Dekretu Proiektua, Enpleguaren Euskal Kontseiluaren eta lurralde Enplegu kontseiluen sorrera, arautze eta jarduerari buruzkoa

2004/05/12 Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuarena, langileek, euren ordain sariak jasoz, 2004ko ekainaren 13ko hauteskudeetan parte hartu ahal izan dezaten arauak ematen dituena.

2004/02/11 Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, langileek, dagozkien ordainsariak jasoz, 2004ko martxoaren 14ko hauteskundeetan parte har dezaten arauak ematen dituena

2003/11/25 Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Honen bidez ezartzen dira Enpresetako eta Administrazio Publikoetako langileen ordezkaritza organoetarako hauteskundeen inguruko hainbat agiri telematika bidez aurkeztu eta tramitatzeko prozeduraren irizpide orokorrak

2003/10/23 Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuarena, Euskal Lan Zerbitzua izendapenaz, lan agentziaren eginkizunetan Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sustatzen dituen lan merkatuko bitartekotza ekintzen antolamendua eta garapena arautzen dituena

2003/07/08 2003-2006ko Laneko Segurtasun eta Osasunaren Plan Zuzentzailearen Proiektua

2003/07/08 2003-2006ko Erakunde Arteko Enplegu Planaren Proiektua

2003/06/30 Dekretu Proiektua, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru laguntzak ematea arautzen duena. Beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza planak egiteko dira diru laguntzak

2003/06/23 Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Bingo jokoaren araudia onesten duena

2003/06/18 Lege aurreproiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ondareari buruzkoa

2003/06/16 Agindu Proiektua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Sailburuaren eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan Familiaren Alorreko erakunde antolamendua arautzen duena

2003/05/15 Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, langileek, dagozkien ordainsariak jasoz, 2003ko maiatzaren 25eko hauteskundeetan parte har dezaten arauak ematen dituena

2003/03/06 Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2004. urteko jaiegunen egutegia onartzeko dena

 

}