CRL-LHK
  KONTSEILUAREN JARDUERA
<
  Erakundearen jarduera
  Kontsulta jarduera
  Azterlan-argitalpenak
  Osoko Bilkura eta batzordeak
  Precoren Batzorde Paritarioa
  Precoren gaineko azken datuak
    Menu nagusira itzuli 
  Pantailaren ezker aldeko menuan, Kontseiluak azken hamabi hilabeteotan izan duen jarduerari buruzko informaziora jo ahalko duzu. Informazio hori zenbait ataletan banaturik dago:
 

Erakunde jarduera: Kontseiluak erakunde gisa parte hartu duen jardueren multzoa da, parte hartze hori Kontseiluak osorik, Kontseiluko kideren batek zein haren pertsonal teknikoak izan duelarik ere.

Kontsulta jarduera: Atal honetan Kontseiluak Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarrarekiko garatzen duen kontsulta funtzioari dagokion jarduera jaso da; jarduera hori batez ere Txosten Batzordearen bidez egiten du.

Azterketa lanak eta argitalpenak: Kontseiluak burutzen duen negoziazio kolektiboari buruzko eta ingurune soziolaboralari buruzko azterketa lanen multzoak osatzen du atal hau.

Osoko Bilkura eta batzordeak: Kontseiluaren Osoko Bilkura eta batzordeak Kontseiluaren jarduera modu nagusia dira eta atal honetan etengabe egiten duten lana jasotzen da.

Precoren Batzorde Paritarioa: Kontseiluari, Preco akordioko gatazkak ebazteko prozeduren kudeaketaren ardura eman zitzaion; hori dela eta, atal honetan akordioaren Batzorde Paritarioaren jardueraren berri ematen dugu.

Precoren gaineko azken datuak: Hemen, Preco, Lan Gatazkak Ebazteko Borondatezko Prozedurei buruzko Lanbide arteko Akordioaren kudeaketari dagozkion azken datuak aurki daitezke.