CRL-LHK
Hiztegiaenlaces de interésKontaktu
Lan Harremanen kontseilua - Consejo de Relaciones Laborales
castellano
euskara
 
PRECO - Resolución de Conflictos Laborales
Nortzuk garen
Arauzeko xedapenak
Kontratatzaile profila
Osaera
Negoziaturiko akordioak
LHKren adierazpenak
Negoziazio kolektiboa
Preco
Kontsulta jarduera
Azterlan-argitalpenak
  ESTEKA INTERESGARRIAK  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaritzarik handieneko sindikatu eta enpresari erakundeak
ELA www.ela-sindikatua.org
CCOO http://www.ccoo-euskadi.net/index.asp
LAB http://www.labsindikatua.org/
UGT http://www.ugt.es/index1.html
ConfeBask http://www.confebask.es/
ADEGI http://www.adegi.es/
CEBEK http://www.cebek.es/ie/index0.asp
SEA http://sie.sea.es/
 
Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak
Eusko Legebiltzarra http://parlamento.euskadi.net/
Eusko Jaurlaritza http://www.euskadi.net/
Arabako Foru Aldundia http://www.alava.net/default_e.asp
Bizkaiko Foru Aldundia http://www.bizkaia.net/home/eu_index.asp
Gipuzkoako Foru Aldundia http://www.gipuzkoa.net/DFG/index.html
 
Euskal Autonomia Erkidegoko lan erakundeak
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila http://www.euskadi.net/entesinstitucionales/dpto_justicia/indice_e.htm
dpto_justicia/indice_c.htm
Hobetuz, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa http://www.hobetuz.com/
Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea http://www.osalan.net/
Lanbide, Lan Merkatuetarako Informazio eta Sarbideko Zerbitzu Publikoa http://www.lanbide.net/
Langai http://www.egailan.es/EGAILAN%2004%20euskera.htm
 
Euskal Autonomia Erkidegoko beste organismo batzuk
Euskal Administrazioaren zerbitzu-ataria http://www.ej-gv.net/o53/visualizador/o53EJ-GV.jsp?por=1
Arartekoa http://www.ararteko.net/
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte-Arazoetarako Batzordea http://www.cesvasco.es/
Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusia http://www.csce-ekgk.org/pub/index.htm
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE) http://www.ivap.org/
Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea http://www.emakunde.es/indice_c.htm
Eustat, Euskal Estatistika Erakundea http://www.eustat.es/
Industri Sustapen eta Birmoldaketarako Sozietatea (SPRI) http://www.spri.es/aSW/web/eus/index.jsp
 
Estatuaren eremuko erakundeak
Administracion.es, Herritarraren ataria http://www.administracion.es/portadas/index.html
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea (CES) http://www.ces.es/
Administrazio Publikoaren Erakunde Nazionala (INAP) http://www.inap.map.es/
Enplegu Erakunde Nazionala (INEM) http://www.inem.es/
Estatistika Erakunde Nazionala (INE) http://www.ine.es/
Lan eta Gizarte Arazoetarako Ministerioa http://www.mtas.es/
 
Europako eta nazioarteko erakundeak
Lanaren Nazioarteko Erakundea LANE http://www.ilo.org/public/spanish/
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europako Agentzia http://europe.osha.eu.int/index.php?lang=es
Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea http://www.esc.eu.int/pages/en/home.asp
Eurostat http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat
Bizitza eta Lan Baldintzak Hobetzeko Europako Fundazioa http://www.eurofound.ie/
Bizitza eta Lan Baldintzak Hobetzeko Europako Fundazioaren Industri Harremanen Behatokia http://www.eiro.eurofound.eu.int/
Europar Batasuna http://www.europa.eu.int/
 
Beste lan harremanen kontseilu batzuk
Consello Galego de Relacións Laborais http://cgrl.xunta.es/
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales http://www.juntadeandalucia.es/empleoydesarrollotecnologico/
carl/indexPadre.asp
 
Lan gatazkak ebazteko sistemak
Consello Galego de Relacións Laborais http://cgrl.xunta.es/g_aga.asp
Fundación de Relaciones Laorales de Extremadura http://www.frlex.com/
Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid http://www.institutolaboralmadrid.org/
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) http://www.fundacionsama.com/index_flash.htm
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) http://www.fsima.es/menu_solo.htm
Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) http://www.serla.es/
Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) http://www.juntadeandalucia.es/empleoydesarrollotecnologico/
carl/sercla/sercla.asp
Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana (TAL) http://www.ftal.org/
Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB) http://www.tamib.es/
Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) http://www.tlc.es/
Nafarroako Lan Epaitegia http://www.tlnavarra.es/
 
Aldizkari ofizialak
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria (EHAA) http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?E
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala (ALHAO) http://web.alava.net/nbotha/interbotha_e.asp
Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (BAO) http://info.bizkaia.net/aldizkaria/?zona=ikonoa
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (GAO) http://www.gipuzkoa.net/euskera/gao/aldizkar.htm
Boletín Oficial del Estado (BOE)
http://www.boe.es/g/es/
Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala (EBEO) http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_oj.html