CRL-LHK
  KONTSEILUAREN JARDUERA
<
  Erakundearen jarduera
  Kontsulta jarduera
  Azterlan-argitalpenak
  Osoko Bilkura eta batzordeak
  Precoren Batzorde Paritarioa
  Precoren gaineko azken datuak
    Menu nagusira itzuli 
  KONTSULTA JARDUERA
 

LAN HARREMANEN KONTSEILUAK AZKEN HAMABI HILABETEETAN EGINDAKO TXOSTENAK

2009/05/6 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektua, langileek, 2009ko ekainaren 7ko Europako Parlamenturako hauteskundeetan parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituenari buruz.

2009/03/18 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, langileek enpresetan parte hartzeko laguntzak ezartzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektuari buruz.

2009/03/02 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Gipuazkoako lurralde historikoko bulegoen sektoreko hitzarmen kolektiboa Arabako lurralde historikoa hedatzeari buruz.

2009/02/24 LHKren txostena, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko teknikarien enpresetan eta lantokietan segurtasun-eta osasun-baldintzak egiaztatzeko lanak egiteko gaikuntza- eta antolaketa-baldintzak eta prozedura arautzen dituen abenduaren 12ko 251/2006 Dekretua partzialki aldatzen duen Dekretu proiektuari buruz.

2009/01/30 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Euskal autonomia Erkidegoaren 2010 urteko lan jaien egutegi ofiziala onartzeko den Dekretu proiektuari buruz.

2009/01/14 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektua, langileek, 2009ko martxoaren 1eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan parte hartu eta dagozkien ordainsariak jaso ditzaten arauak ematen dituenari buruz.

2008/11/10 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen egitura eta jarduerarako araudia onartzeko den Dekretu-proiektuari buruzkoa.

2008/06/06 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, 2008. urteko Jusitizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Aginduaren proiektuari buruzkoa. Beraren bidez langileek enpresetan parte hartzeko laguntzak ezartzen dira.

2008/06/06 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Diru-Sarrerak bermatzeko eta Gizarteratzeko Legearen aurreproiektuari buruzkoa

2008/06/06 Lan Harremanen Kontseiluak Gizarte-Bazterketaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea eta Gizarte-Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legea aldatzen dituen Lege-aurreproiektuari buruz egindako txostena

2008/05/19 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción/Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE) Euskadin sortzen duen eta bere funtzionamendua araupetzen duen Dekretu-proiektuari buruzkoa

2008/05/05 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, lan merkatuaren prospekziorako laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu proiektuari buruz

2008/03/03 Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko 2009 urterako lan jaien egutegi ofiziala onartzeko Dekretu proiektuari buruz