CRL-LHK
  KONTSEILUAREN JARDUERA
<
  Erakundearen jarduera
  Kontsulta jarduera
  Azterlan-argitalpenak
  Osoko Bilkura eta batzordeak
  Precoren Batzorde Paritarioa
  Precoren gaineko azken datuak
    Menu nagusira itzuli 
  OSOKO BILKURA ETA BATZORDEAK
 

LAN HARREMANEN KONTSEILUAREN OSOKO BILKURAREN ETA BATZORDEEN BILERAK

2009/03/30 Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak aztertzeko gaiak

 1. Osoko Bilkuraren aurreko bileraren (2008ko abenduaren 23koaren) akta ontzat ematea.
 2. 2008 ekitaldiko aurrekontuaren behin-behineko likidazioa.
 3. Kontseiluaren 2008ko jardueraren memoria proiektua.
 4. Kontseiluko pertsonal ordezkariaren eskaera: deskribapen funtzionaleko osagarria, EAEko Administrazio Orokorrean aplikatu zen egunerainoko atzera eraginez aplikatzea.
 5. Beste gai batzuk.

2008/12/23 Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak aztertzeko gaiak

 1. Osoko Bilkuraren aurreko bileraren (2008ko urriaren 7koaren) akta ontzat ematea.
 2. Administrari lanposturako izendapena.
 3. LHKko kontratazio sistema.
 4. 2009 urterako ordainsariak.
 5. Transferentzia eskaera.
 6. Beste gai batzuk.

2008/10/07 Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak aztertzeko gaiak

 1. Osoko Bilkuraren aurreko bileraren (2008ko ekainaren 18koaren) akta ontzat ematea.
 2. 2007ko kontuak. Balantzea, emaitzen kontuak eta memoria.
 3. 2009 urterako aurrekontu proiektua.
 4. Lanpostuen zerrendaren aldaketa.
 5. Arlo funtzionalak ezartzea.
 6. Hutsik dauden lanpostuak hornitzea.
 7. Beste gai batzuk.

2008/06/18 Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak aztertzeko gaiak

 1. Osoko Bilkuraren aurreko bileraren (2008ko martxoaren 11koaren) akta ontzat ematea.
 2. LHKn dauden lanpostu hutsak betetzea .
 3. Beste gai batzuk.