CRL-LHK
  KONTSEILUAREN JARDUERA
<
  Erakundearen jarduera
  Kontsulta jarduera
  Azterlan-argitalpenak
  Osoko Bilkura eta batzordeak
  Precoren Batzorde Paritarioa
  Precoren gaineko azken datuak
    Menu nagusira itzuli 
  PRECOREN GAINEKO AZKEN DATUAK
 
PRECOREN GAINEKO AZKEN DATU ESTATISTIKOAK

Precon 2009an maiatzaren 5a arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak .
Eskatutako prozedurak
EAE GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 98 37.516 16 24.150
59 11.062 23 2.304
AMAITU GABE 29 3.745 5 343 16 2.464 8 938
GUZTIRA 127 41.261 21 24.493 16 13.526 31 3.242
 
Amaitutako prozedurak
AMAITZEKO MODUAK GUZTIRA HASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEA BITARTEKOTZA ARBITRAJEA
KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 98 37.516 74 33.545 16 2.320 6 981 2 670
AKORDIOA EDO LAUDOA 30 4.478 13 757 11 2.190 4 861 2 670
DESADOSTASUNA 56 32.585 49 32.335 5 130 2 120
ONDORE GABEKO SAIOA 2 26 2 26
BESTERIK 10 427 10 427 0 0 0 0 0 0

KOP.: Prozedura kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze data : 2009/05/06