Laguntza

ETA / EDO Eragileak
Bilaketak burutzeko bi eragile erabil daitezke: ETA (Multzo-ebaketa) eta EDO (Bateratzea). Horrek ere parentesien bitartez batu daitezke '( )', beharrezkoak baitira Aljebrako Boole-ren legearen arabera.

Esaldia edo hurrenkera berean hainbat hitz aurkitu nahi izanez gero, termino horiek kakotxa artean ezarri behar dira.

Izartxoa '*'
Zehaztugabeko hainbat karaktereen ordezkoa litzateke.

Galdera ikurra '?'
Karaktere bakarra ordezkatzen du.

Izartxoa '*' zein galdera ikurra '?' hitz hasieran, erdian edo bukaeran erabili daiteke eta beti kakotxen artean. Gainera bien arteko konbinazioak egin daitezke, betiere Aljebrako Boole-ren legeak aintzat hartuz.

Adibideak

"b?har"
Horren arabera bihar edo behar daukaten dokumentuak aukeratuko ditu.

"ikas*"
Horren arabera honelako hitzak aukeratuko ditu: ikasi, ikaskuntza, ikasketa, ikasle, eta abar.

"eusko ikaskuntza"
Horrela "eusko ikaskuntza" hitzak dauzkaten dokumentuak aukeratuko ditu, bi hitz horiek hurrenkera horretan duten dokumentuak alegia.

Aljebrako Boole-ren aplikazioak:

(eusko eta ikaskuntza) edo (lehen eta kongresua)
Lehenik eta behin parentesi artean dauden aukerak aztertuk dira eta jarraian bi emaitzak batuko dira, hau da, eusko eta ikaskuntza hitzak dituztenak hautatuko dira edota lehen eta kongresua hitzak dauzkatenak.

(eusko eta ikaskuntza) o "lehen kongresua "


Kasu honetan eusko eta ikaskuntza hitzak dituzten dokumentuak hautatuko dira edota "lehen kongresua" esaldia dutenak.

laguntza itxi