Jakin aldizkariaren harpidetzaren prezioak ondorengoak dira:
45€ (estatuan) / 48€ (estatutik kanpo)
       
Izena: Abizenak:
Helbidea:
Posta kodea: Herria:
Herrialdea
Telefonoa: Posta elektronikoa:
Zure kontu korrontearen zkia. (20 digito):