14 saiotako txapelketa izango da eta 2005eko arrakasta errepikatzeko asmoz BEC-en izango da finala. Txapeldun berria nor den abenduaren 13an jakingo da.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.


Iradoki Presentzia & Komunikazioa