Hizkuntzalaritza

Euskaltzaindiako kide batzu 1994an bilduak

Euskara hizkuntza berezia da, indoeuropar hizkuntzetatik erabat ezberdina.

Alfabetoa

Euskaraz, hizki guztiak ahoskatzen dira.

Euskal alfabetoak 22 hizki dauzka : a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, x, z.

Ahoskuntza

Ez du zailtasun berezirik euskaraz hizki guziak ahoskatzen baitira.

Hizkuntza indo-europarren mapa

Ba ote dakizue ?

  • Euskaraz ez da generorik, ez femeninorik, ez maskulinorik (hika edo toka-noka salbu)

  • Euskal aditzaren berezitasuna aditz laguntzaileak adierazten du, honek pertsona marka desberdinak biltzen baititu (nork, nor edo zer, nori)
    Adib. : “Eman diot”

  • Aditz jokoan, ergatiboaren kasuan aditz iragankorraren subjektuak “k” hartzen du atzizkitzat Adib. : “Aitak sagarra jan du”

  • Gaurko euskarak protoeuskaratik etorri hitzak erabiltzen ditu, halaber beste hizkuntzetatik mailegatuak. Euskararen berezitasuna sintaxian da

Euskararen arbasoa duela 2500 urte : hedapen mapa

Arabiera

Euskara

Kutuk

Gutun

Az-zuk

AzokaLatina

Euskara

Tempora

Denbora

Episcopum

ApezpikuaEuskara arloko eragileen errepertorioa

Ipar Euskal Herriko euskara arloko kultur eragileen harreman datuak eskaintzen dituen errepertorioa, kategoriatan sailkatua (hezkuntza, baliabide tokiak, elkarteak, komunikabideak. Gehiago jakin

Harreman baliagarriak

Euskaltzaindia
Euskararen akademia

Iker
Euskarari eta euskal testuei buruzko ikerketa zentroa

Webgune interesgarriak

 fonoteka.com
Nafarroako euskalki ezberdinen fonoteka (Baxe-Nafarroa barne). Katalogo kontsultagarria eta zati soinudunak :
http://www.fonoteka.com

Artxiker artxiboak
Artxiker artxiboa nazioarteko liburutegi elektroniko bat da, euskarari eta tipologikoki horri hurbil diren hizkuntzei buruzko ikerlanak biltzen eta zabaltzen dituena.
http://artxiker.ccsd.cnrs.fr