Euskal diaspora

Zortzigarren probintzia

Euskal Herria bere zazpi probintzia historikora mugatzea akats bat litzateke. Gaurregun nola ez aipa munduan gaindi barreiatuak diren euskaldunak ? Hamar milioi inguru omen dira euskal jatorria duten lagunak eta euskal kultura beren gisan biziarazten dutenak.

Atal hau Euskal Herriko zortzigarren probintzia hobeki ezagutarazteko asmoz egina da.