(Lo sentimos pero este contenido no está disponible en su idioma.). Política lingüistica en Eke.org

Ondaregintza

Sortu eta laster, Euskal kultur erakundeak ondareari lotu kezkak beregain hartu nahi izan ditu :

  • 1992 : ondarearen gidaliburua ateratzen du eta ondarearen eguna antolatzen, lehen aldikotz, Irisarrin, urriaren 3an.
  • 1994 : ondarearen kargudun bat juntatzen da EKE-ko talde profesionalari.

Azkaingo zubia (arg. Xabi Berruet)

Honen lana elkarteen arteko harremanak segurtatzea eta sustatzea da, bai eta ere administrazioarekiko harremanak errextea (bereziki Kontseilu Orokorreko eta Akitaniako Kultur Ekintzen Zuzendaritzako ondarea zerbitzuekin). Ondarea elkarteen izenean parte hartzen du Akitaniako Ondarearen eta Ederguneen Batzordean (Akitaniako Kultur ekintzen zuzendaritzan biltzen den batzorde honek monumentuen geriza neurrietaz deliberatzen du).

Ondarearen kargudunak bere ekintza propioak ere eramaiten ditu : erakusketak, mintzaldiak, argitalpenak, ondarearen egunak. Hauek gogoetaldi bereziak eskaintzen dituzte urtero : arkitektura eta etxegintza 1994ean, euskara 1996an, gazteak eta ondarea 1998an, ondarea eta tokiko garapena 1999an, gizonak eta paisaiak 2000an, lurraldea eta nortasuna 2002an, antropologiak, genetikak eta hizkuntzalaritzak euskaldunetaz diotena 2003an, euskal emigrazioa 2005ean ...

Ondareari lotu gaiek interes berezia eta handia sortzen dute Euskal Herrian. Beste toki askotan ondarea monumentueri mugatua bada ere, hemen euskararen aldeko borrokari, etxegintzari buruzko eztabaidari baita ere antzerki, dantza, kantu eta musikaren alorretako sorkuntzari lotua da, hurbil hurbiletik. Euskal Herrian, ondarea ez da fosilizatua bainan bai egunerokotua : etengabe galdezkatzen gaitu eta sortzera bultzatzen.

Haste hastetik, Euskal kultur erakundea ondarearen ikuspegi dinamiko honen alde bermatzen da.

Exposiciones itinerantes

El Instituto cultural vasco ha presentado diversas exposiciones con el fin de dar a conocer los diferentes aspectos de la cultura vasca a un amplio público. A menudo representan una buena ocasión para organizar entorno a ellas animaciones culturales, tanto en el País Vasco como fuera de él.
Más información

Publicaciones del Instituto cultural vasco

Algunas publicaciones presentadas por el Instituto cultural vasco desde el año 2000 (Libros, discos, publicaciones electrónicas...).
Más información.

El programa Batekmila

Según el modelo del programa colaborativo Kantuketan (1998-2003), el Instituto cultural vasco ha desarrollado el programa plurianual "Batekmila" (de "bat", único y "mila" múltiple, universal) entre 2004 y 2008, que trata de la relación entre identidad cultural vasca y diversidad cultural.
Más información.