eke.org

Azken artikuluak

Euskal kultura 2020

Euskal kultura 2020

2006/03/14 11:09:33.628 GMT

Nola garatu ikusgarri biziaren hedapena?

Frantzian, urtero 5000 ikusgarri ekoizten dira, 2000 eszenatokitarako. Ikusgarri bakoitza, batezbeste, 9 aldiz baizik ez da itzultzen. Proportzioak atxikiz, euskal kulturak fenomeno bera ezagutzen ...

Culture basque 2020

Culture basque 2020

2006/03/13 11:18:31.034 GMT

Comment développer la diffusion du spectacle vivant ?

En France, 5000 spectacles sont produits chaque année pour 2000 lieux de représentation. Chaque spectacle ne tourne en moyenne que 9 fois. Toute proportion gardée, la culture basque connaît le même ...

Euskal kultura 2020

Euskal kultura 2020

2006/03/12 10:50:12.956 GMT

Artistak eta instituzio partaideak

Egia da artista sorkuntzaren bihotzean dagoela. Artistak ditu ideiak eta obrak sortzen, baina ber-denboran, arte-sorkuntza gero eta kolektiboagoa da, kulturaren ekonomia bilakaera kontuan harturik. ...

Culture basque 2020

Culture basque 2020

2006/03/11 12:48:04.255 GMT

Artistes et partenaires institutionnels

Certes, l’artiste est au cœur de la création. De lui viennent les idées et les œuvres, mais parallèlement, la création artistique relève d’un processus de plus en plus collectif étant donné ...

Euskal kultura 2020

Euskal kultura 2020

2006/03/10 11:08:14.657 GMT

Euskal kultura eta sorkuntza garaikidea

Ipar Euskal Herrian kultura ohitura azkar bat bada ere, kanpoko behatzaile batzuek azpimarratzen dute kultura baten arte-bizitasunaren eta berriztapenaren adierazlea den sorkuntza garaikidea eskasa ...

Culture basque 2020

Culture basque 2020

2006/03/09 12:34:02.008 GMT

Culture basque et création contemporaine

Alors qu’il y a en Pays Basque nord une forte tradition culturelle, certains observateurs extérieurs relèvent des carences en matière de création contemporaine, révélatrice de la vitalité artistique ...

Euskal kultura 2020

Euskal kultura 2020

2006/03/08 11:05:00.734 GMT

Zer nolako sustenguak ekarri praktika amaturrei ?

Azken urte hauek arte, euskal kultura borondate oneko amaturrek eraman dute. Sustatzaile suharrak eta Euskal Herriari errotik atxikiak izan baitira, obra ederrak sortu dituzte. Alta, diru-laguntzak ...

Culture basque 2020

Culture basque 2020

2006/03/07 12:37:52.766 GMT

Quels soutiens aux pratiques amateurs?

Jusqu’à ces dernières années, la culture basque a été portée par les amateurs bénévoles. Grâce à leur dynamisme et à leur profond attachement au Pays Basque, de belles réalisations ont vu le jour ...

Euskal kultura 2020

Euskal kultura 2020

2006/03/06 08:02:01.437 GMT

Euskarazko kultura eta publiko euskaldunak

Bestak edo elgarretaratze militanteetan izan ezik, euskaldun gutxik parte hartzen du euskarazko kultur ekitaldietan. Euskal kulturaren baloratzeaz arduratzen diren elkarte eta instituzioentzat parte ...

Euskal kultura 2020

Euskal kultura 2020

2006/03/04 08:26:18.089 GMT

Euskarazko kultur adierazpenak eta publiko berriak

Azken urteotan, Euskal Herriak aldaketa sakonak bizi izan ditu, bai demografia mailan, bai eta gizarte mailan ere. Migrazio mugimendu handiak eta barnealdeko herri anitz hunkitzen dituen ...