Aro garaikidea (1789-1936)

Euskal gizarteak aldaketa handiak jasaten ditu : gerlek (frantses iraultzak, Napoleonen inbasioak, karlistadek), industria aroaren sortzeak, migrazioek, herrien husteak eta hirien garapenak, eskolaratze eta soldadutza nahitaezkoek aldatzen dute euskararen egoera soziolinguistikoa.

1870etik goiti, euskal kulturaren aldeko mugimenduak (“Euskal Berpizkundea” deitu garaikoak) ez du euskararen beherakada geldiarazten ahal.

Hego Euskal Herrian beherakada hau biziki larria da.

Baliabideak

Webgune interesgarriak

 euskara.euskadi.net
Euskal Autonomia Erkidegoko ataria euskararen historiari eta berezitasunei buruzko xehetasun anitzekin, besteak beste 2001eko inkesta soziolinguistaren emaitzak.
http://www.euskara.euskadi.net