nekaRESERVES - Servei de reserves de Nekatur

Nekatur ofereix el servei nekaRESERVES que facilita als usuaris la recerca d'allotjament en els agroturismes i cases rurals d'Euskadi segons les característiques que sol-licitin, i ofereix a l'usuari la gestió de la reserva sense cap cost addicional en els allotjaments de l'associació que hi estan adherits. Veure allotjaments adherits.

Reserves

Com fer una reserva a través de nekaRESERVES

Pujar

 • Telefònicament trucant al 902 13 00 31
 • Gratuïtament a través de Skype Truca-hi ara
 • Per e-mail: Escrivint a erreserbak@nekatur.net
 • Emplenant el següent formulari Obrir formulari
 • A través del nostre web:

  Possibilitat de realitzar una recerca de disponibilitat segons les característiques que interessin utilitzant el cercador d'allotjament que es troba a la part dreta de la "home". En el resultat, apareixeran tots els allotjaments amb disponibilitat que s'ajustin a les característiques sol-licitades i en aquells que hi indiqui nekaRESERVES es pot sol-licitar "fer una prereserva".

  Entrant a l'apartat de nekaRESERVES que es troba al costat dret de la "home".

  Des de la fitxa d'un allotjament adherit a nekaRESERVES. Se'n podrà veure la identificació a la part superior dreta amb la denominació de nekaRESERVES.

Política de preus

Pujar

Els preus publicats al web www.nekatur.net són, en cada cas, responsabilitat de l'allotjament, i tenen validesa per a qualsevol reserva efectuada a través de nekaRESERVES. En cap cas es cobrarà al client una quantitat diferent de l'acordada a través del servei de reserves de Nekatur.

 • Existeix informació detallada a la fitxa de cada allotjament i servei dels preus vigents.
 • Tots els preus són sense IVA (hi cal afegir el 7%) tret que s'indiqui el contrari en el detall de l'allotjament o s'indiqui a través de nekaRESERVES.
 • Per al cas de contractació d'estades els preus per períodes s'entendran de la següent manera:
  • Preus per dia: preu per nit en l'allotjament.
  • Preus de cap de setmana: estada de divendres a diumenge, dues nits.
  • Preus per setmana: estada de 7 nits consecutives.

Procediment

Pujar

 1. Un cop el client hagi mostrat interès que se li faci la reserva en un dels allotjaments adherits a nekaRESERVES se sol-licitaran les dades de contacte i característiques de la reserva i a continuació se'n facilitarà el pressupost.
 2. Un cop el client accepta el pressupost d'un dels allotjaments, se l'informa que en les pròximes 24 hores es confirmarà la prereserva.
 3. Quan nekaRESERVES hagi confirmat amb el propietari la prereserva es comunicarà a través d'algun mitjà de contacte facilitat pel client les dades bancàries perquè realitzi l'ingrés de la paga i senyal sol-licitada. El termini per realitzar-ne l'ingrés és de 48 hores des del moment que es rebi per part del client la confirmació de la prereserva. Obligatòriament se sol-licita que en el concepte de la transferència de la bestreta s'indiqui el nom de la persona que hagi realitzat la prereserva.
 4. Quan nekaRESERVES tingui constància de l'ingrés de la paga i senyal s'enviarà al client la confirmació detallada de la reserva juntament amb altres documents si n'hi hagués (normativa interna, etc.). Fins a aquest moment la reserva no serà efectiva.
 5. La reserva serà garantida fins a les 20:00 h del dia previst d'arribada. De no ser així, a partir d'aquesta hora, la reserva es considerarà cancel-lada (sempre que no es comuniqui en cas contrari amb anterioritat). L'usuari perdrà la reserva així com el dret a la devolució de qualsevol quantitat abonada.
 6. L'ús de l'allotjament i dels serveis reservats a través de nekaRESERVES durarà el termini convingut entre les dues parts. Qualsevol ampliació o reducció del termini prèviament a la reserva està supeditada a la supervisió de nekaRESERVES.

Condicions

Pujar

L'estada mínima serà de 2 nits en totes les èpoques de l'any, excepte per Setmana Santa i ponts que seran de 3 o 4 nits depenent del nombre de dies que corresponguin com festius en cada cas.

Les reserves es realitzaran amb un mínim de 48 hores d'anterioritat respecte a la data d'entrada.

La reserva no serà efectiva fins que no es produeixi l'ingrés de la paga i senyal i es rebi la confirmació de la reserva per part de la central.

El pagament de la paga i senyal es farà a través de transferència bancària al número indicat per nekaRESERVES, i en l'operació s'indicarà el nom de la persona que hagi realitzat la prereserva. La quantitat pendent haurà de ser abonada al propietari o encarregat de l'allotjament en el moment de la presentació de la factura.

La paga i senyal que se sol-licitarà serà la següent, segons el tipus d'allotjament (percentatge respecte al total de la reserva):

 • En agroturismes: 25% del total dels serveis reservats.
 • En cases rurals:
  • Prolongació d'una nit en una reserva - 100% del total de serveis reservats.
  • Estades de 2 dies - 50% del total de serveis reservats.
  • Estades de 3 dies o més - 25% del total de serveis reservats.

Si no es realitza l'ingrés de la paga i senyal en el termini acordat (48 hores), la prereserva caducarà i passarà a estar cancel-lada.

El pagament de la resta de la reserva s'abonarà directament a l'allotjament al final de l'estada o a l'entrada (en cas que així s'indiqui en la normativa interna de l'allotjament).

El client és totalment i exclusiva responsable de fer una declaració correcta del total de persones que ocuparà l'allotjament. El propietari o nekaRESERVES podrà legalment negar-se a admetre l'entrada o si escau desallotjar a d'altres persones que no hagin estat declarades.

En les reserves realitzades per mitjà de nekaRESERVES només seran aplicables les ofertes assenyalades en el document de prereserva enviat al client. La resta d'ofertes de l'allotjament publicades a la fitxa del web de Nekatur es poden aplicar en el mateix allotjament si escau. Nekatur no es fa responsable de l'aplicació d'aquestes ofertes.

El client s'haurà de sotmetre als usos i prescripcions particulars de l'allotjament, als serveis dels qual gaudeixi o contracti, i molt particularment al reglament de règim intern si n'hi ha.

El client és responsable de l'allotjament que ocupi i del seu contingut, i s'espera que en tingui cura i que el deixi net i ordenat. Qualsevol desperfecte correrà al seu càrrec i haurà d'abonar les despeses corresponents.

En particular el client haurà d'abstenir-se de realitzar activitats que puguin causar danys o molèsties als altres usuaris turístics o a qualsevol persona que s'hi pugui veure afectada.

El client té l'obligació de pagar en el moment de la presentació de la factura o document substitutiu el preu dels serveis reservats sense que, en cap cas, el fet de presentar una reclamació l'eximeixi d'aquest pagament.

El tractament de dades personals per a la prestació del present servei es realitzarà conforme a allò que estableix la Política de Privadesa i de Protecció de Dades.

Modificacions de reserves

Pujar

Serà possible realitzar una modificació per ampliar l'estada sempre que l'allotjament tingui disponibilitat. En aquest cas es recalcularà el preu que cal abonar segons les tarifes vigents, s'efectuarà la nova reserva i es confirmarà una vegada que hagi ingressat la paga i senyal sol-licitada.

En els casos en què el propietari estigui d'acord es podrà negociar un canvi de dates. En cap cas serà possible realitzar una reducció de dies en la reserva.

Si un client no està satisfet amb el servei ofert, ha de posar-se en contacte com més aviat millor amb el propietari o, en defecte d'això, amb la nostra oficina. D'aquesta manera serà possible aclarir les coses durant la seva estada.

Cancel-lacions i devolucions

Pujar

En cas d'anul-lació d'una reserva, s'aplicarà un percentatge de penalització, respecte a la paga i senyal, en funció de l'antelació amb què s'anul-li la reserva. Totes les despeses derivades que se'n derivin van a càrrec del client (comissió de transferència, etc.).

Dies d'antelació Percentatge de penalització
0-7 100%
8-15 75%
16-30 50%
A partir 31 dies 0% - Sense penalització (es retorna la totalitat de la paga i senyal)

En cas que nekaRESERVES hagi de cancel-lar la reserva per causes de força major, s'oferirà al client un canvi de dates, un altre allotjament del mateix tipus (segons disponibilitat) o se li retornarà íntegrament l'import abonat.

Quan la cancel-lació es produeix una vegada el client es trobi allotjat en l'establiment, l'allotjament podrà reclamar al client el pagament de la quantitat restant de la reserva sempre que es donin les següents circumstàncies:

 • Si s'especifica clarament en la normativa interna de l'allotjament reservat (la qual ha estat facilitada amb anterioritat al client) que en aquests casos es cobrarà la totalitat de la reserva.
 • Si a l'arribada del client a l'establiment s'emplena la fitxa d'entrada i sortida on consten les dades de la reserva (data d'entrada i sortida, nombre d'habitacions/apartament/casa sencera reservats, altres serveis contractats, preus, etc.) i estigui signat pel client. En aquesta mateixa fitxa hi ha de constar també la clàusula que en cas de cancel-lació el client ha de pagar la quantitat corresponent a la totalitat de la reserva acordada.

Denegació de responsabilitat

Pujar

Tota la informació sobre allotjaments publicada a www.nekatur.net és facilitada directament per cada establiment. Per tant, Nekatur, malgrat el seguiment que realitza dels establiments adherits, no es fa responsable de l'autenticitat ni veracitat d'aquesta informació, sent responsabilitat exclusiva dels allotjaments.

Acceptar la reserva gestionada pel servei de Reserves de Nekatur - nekaRESERVES, suposa l'acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions exposades.

Relació d'allotjaments on puc fer la reserva a través de nekaRESERVES

RECORDA QUE ÉS MOLT MILLOR RESERVAR AMB ANTELACIÓ, JA QUE LES PLACES EN AQUEST TIPUS D'ALLOTJAMENTS (AGROTURISMES / CASES RURALS) SÓN LIMITADES.

Navegador de recerca d'allotjaments en el plànol
Per paraules:
Província:
Data d'entrada:   
Data de sortida:   
Habitacions:Nº hab.
 
 
Apartaments:Nº apart.
   
Capacitat
Casa sencera:
  
Diseño web Veiss
logo Nekatur
logo Euskadi...made in        logo Diputación Foral de Bizkaia        logo Diputación Foral de Gipuzkoa        logo Diputación Foral de Álava
2007 Nekazalturismoa . Edificio Kursaal - Avda. Zurriola 1 - 20002 Donostia  |  Tel. 902 130 031  |  agroturismo@nekatur.net