Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Kultura Saila

euskadi.net

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera

W3C-WAI-k web edukirako ezarritako 1.0 Erabilerraztasun Jarraibideetako A mailari dagokion ikonoa

  Diru-laguntzak, goi mailako kirol-lehiaketak antolatzeko

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Kultura


Egitura atal kudeatzailea

Kirol Zuzendaritza


Xedea 

 

Diru-laguntzak, goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko

Nori Zuzendua 

Hauek dira agindu honen bidez arautzen diren laguntzak jaso ditzaketen entitateak:

 a) Helburutzat kirola izanik, dagokien erregistroan legez sortu eta inskribatuta dauden eta egoitza soziala Euskadiko Autonomia Erkidegoan duten kirol-klubak, kirol-elkarteak eta merkataritza-sozietateak.

 b) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza soziala duten kirol-modalitateei buruzko jarduerak aldizka edo noizean behin antolatzen dituzten kirol nortasun juridikoa duten entitateak.

 c) Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeak.

 2.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei laguntzak eman edo ordaindu ahal izateko

 


Diru kopurua 

 

430.000,00 €

Araudia  

 

EHAA  2009ko irailaren 25koa

Harremanak norekin 

Bakarne Agirre

Tlf.: 945-019507


Erantsi beharreko agiriak 

Ikusi artxiboa


Eskabideak Aurkezteko Epea  Eskariak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau indarrean sartzen den egunetik zenbatzen hasita.
Eskabideak aurkezteko lekua 

Kultura saileko erregistroa
Donostia-San Sebastián 1
Lakua I, 2.solairua
01010 Vitoria-Gasteiz

Erregistro Orokor Nagusia: Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Kale Nagusiko 85eko eraikinaren Erregistro Laguntzailea: Kale Nagusia, 85 - 48001 Bilbao.

Andiako eraikinaren Erregistro Laguntzailea: Andia kalea, 13 - 20004 Donostia-San Sebastián.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren beste erregistro orokor nagusi eta laguntzaileak: 72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa (EHAA, 2008ko maiatzaren 30ekoa)

Azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako edozein bide erabiliz ere entrega daitezke eskaerak.

Posta-bulegoan aurkeztu nahi izanez gero, eskabide-orria kartazal irekian aurkeztu beharko da, posta-funtzionarioak, ziurtapena egin baino lehen, data eta zigilua jarri diezazkion eskabide-orriari.


Tramiteen deskripzioa 

 

Hasiera, jarraibidea eta ebazpena

Egitura Atal Ebazlea 

 

Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordea

Ebazteko epea 

Ebazpena jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, deialdia argitaratzen denetik kontatzen hasita
Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa


Formularioak 

Ikusi artxiboa (168 kb)


Bestelako Agiriak 

 

Ez dago

Oharrak 

Ez dago


Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.