Museoak sustatzeko diru-laguntzak 2009

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Kultura


Egitura atal kudeatzailea

Kultura Ondarearen Zuzendaritza


Xedea

Alor hauetako bat lantzen duten jarduera zehatzengatik jaso daiteke diru-laguntza:

 a) Erakusketak eta argitalpenak: erakusketa iraunkorra berritzea, aldi baterako erakusketak eta hainbat euskarritako argitalpenak.

 b) Heziketa eta kulturgintza: programa eta material didaktikoak garatzea, jardunaldi eta hitzaldiak, web-orriak sortzea eta garatzea.

 c) Dokumentazioa: Museoko funtsak inbentariatzeko, katalogatzeko eta digitalizatzeko lanak.

 d) Azterlanak: plan zuzentzailea lantzea, kalitate-plana, bideragarritasun-plana, merkatu-azterketak, berezoen azterketak.

Deialdi honetako diru-laguntzak jaso ahal izateko, jarduerak 2009. urtean gauzatu behar dira, hasiera eta ama


Nori Zuzendua

Diru-laguntzak jaso ahal izateko, nahitaezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean kokatuta dauden museoetako titular edo kudeatzaile izatea (berdin da pertsona fisiko edo juridiko, publiko zein pribatu izatea), eta aginduan aipatzen diren jarduerak burutzea. Halaber, museo berrien sustatzaileek jaso ditzakete diru-laguntzak.


Diru kopurua

700.000 €


Araudia

EHAA, 2008ko abenduaren 26koa


Harremanak norekin

Carmen Otxagabia
Tlf.: 945 019 472


Erantsi beharreko agiriak

Eranskinetan eskatzen dena


Eskabideak Aurkezteko Epea

2008/12/27tik 2009/01/26ra


Eskabideak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza
Kultura Saila
Donostia-San Sebastián 1
Lakua I, 2.solairua
01010 Vitoria-Gasteiz

Bizkaiko Kulturako Lurralde Unitatea
Gran Vía 85
48011 Bilbao

Gipuzkoako Kulturako Lurralde Unitatea
Andia 13
20004 Donostia-San Sebastián.

Eskabideak zuzenean entrega daitezke edo, bestela, azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako edozein bide erabiliz. Posta-bulegoan aurkeztu nahi izanez gero, eskabide-orria kartazal irekian aurkeztu beharko da, posta-funtzionarioak, ziurtapena egin baino lehen, data eta zigilua jarri diezazkion eskabide-orriari.


Tramiteen deskripzioa

Hasiera, jarraibidea eta ebazpena


Egitura Atal Ebazlea

Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordea


Ebazteko epea

Sei hilabete, agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera kontatuta.
Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa


Formularioak

Ikusi artxiboa (doc 184 kb)


Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Ez dago


Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.