Website of the IPAR AMERIKETAKO EUSKAL ELKARTEAK
 North American Basque Organizations
  A federation of organizations to sustain BASQUE culture
 
 


Got BASQUE?
 

  Izan ziralako, gara, eta garalako izango dira  
"Because they were, we are, and because we are they will be"
  Home    Euskara    Basque Govt.    Bulletin Board    Astero    Members    Meeting    FAQ   Calendar    Contact    SITEMAP
Eguberri eta
Urte Berri On!

Merry Christmas &
Happy New Year!

Feliz Navidad y
Prospero A
ño Nuevo!

Joyeux No
ël et
Bonne Ann
ée
 

 

 

IKUSGARRI, BIDERAGARRI & BIZIGARRI:
NABO's Euskara Plan

Related links:  NABO's four year plan  "Visible, Viable & Vital"

IKUSGARRI-VISIBLE

KANTATU 
“Hi Kantari” euskal kanten liburuxkaren helburua euskara, euskal kantak eta musa bultzatzea da.
This mini songbook is an effort to promote the Basque language, song & mus entitled “Hi Kantari”(“You are a singer”).

EUSKARATU
Euskarara itzultzea. NABOK gure bazkideei internet orriak, aldizkariak, euskal etxeen ikurrak, etab itzultzeko zerbitzua eskaini ahal dio gure hizkuntza ikusgarriago bihurtzeko bazkideentzat eta komunitatearentzat.

Translating into Basque. NABO could offer a service to our members to translate portions of their websites, newsletters, clubhouse signs, for example, into the Basque language so that it becomes more visible to our membership and community.

 

BIDERAGARRI-VIABLE

IRAKASLE BERRIAK SORTU Aurten Euskara irakasle izan nahi dutenak bilatzen ari gara. Pertsona hauek ez dute euskara jakin behar. Argentinan dagoeneko erabili den programa erabiliko dugulako irakasteko irakasle izateko prest dagoenari.
GET NEW INSTRUCTORS. This year we actively seek to identify potential candidates for developing into new Euskara instructors.  They can be from zero to intermediate level of Basque; HABE has developed a successful program to accomplish this task as witnessed in Argentina.

* Euskara irakasle kopurua handitzea. 
* Irakasle 2 eduki euskal etxe bakoitzean.
*Internet programa baten bitartez euskalduntzea aurrerantzean irakasle izateko.
 *Irakasle berriak trebatzea ikastaro pedagogikoen bitartez.
* Euskara klaseak ez duten Euskal etxeetan  Euskara klaseak hastea. Euskalduna den irakaslerik ez badago 2 trebatzea.  Irakasle euskaldunak badaude, hastea 2008 eta 2009an.
*Increase the number of Basque students.
* Have 2 instructors per Basque Center.
* Teach Basque via the internet to the people that want to become Basque instructors.
*Train new instructors to teach Basque.
* To start Basque classes in places where they do not presently exist.
* If no Basque speaking instructors are available, 2 need to be trained. If there are Basque speaking instructors available, start classes on 2008 or 2009.

SUSTATU  Euskara irakasleak lagundu nahi ditugu eta honetarako material berriak eskaintzeaz gain ikastaroak ere eskaini nahi dutugu irakasleen lana errazteko klaseak prestatzen.  Aurten BOGA internetean egongo da eta ez da CD-romik behar izango. Honetaz gain, HABE euskara klaseetarako material gehiago prestatzen ari da. Material berri hay ingelesez ere irakur daiteke.
SUSTAIN. Continue to sustain our current volunteer Euskara instructors with regular workshop(s) and offering of learning materials for use in classes.  This year BOGA is scheduled to be completely internet base thus doing away with the discs.  Furthermore, HABE is at work developing more English based material for our use.

*Irakasleentzako ikastaroa sortu urtero gai desberdin baten inguruan. (Nola irakatsi, zer irakatsi, nola lagundu zailtasunak dituzten ikasleei, nola erabili ikasgela, nola hobetu irakasleen euskara maila…).
* Irakasleentzako klaseak sortu eta emailez bidali eta NABO orrian gehitu. (Klasearen azalpena eman eta ariketak egiteko behar diren materialak internetean jarri).
*Etengabeko laguntza eskaintzea irakasleei eskola emateko metodologia arazoekin edota hizkuntzaren inguruan eduki ditzaketen zalantzekin.
*Irakasleak euskara irakasteko materialez hornitzea.
* Euskal etxeetako irakasleak harremanetan jarri euskeraz mintza daitezen Euskal Herriko goi mailako ikasleekin (mintzapraktika, skype, ikasbil… programen bitartez).
* Irakasleek interesa edukiz gero, Ikasbileko  ikastaro bat egitea internetez.

* Offer a new workshop for instructors every year.
* Create lesson plans for instructors and put them on the NABO webpage.
* Offer continuous help to the instructors with pedagogical and language issues.
*Create correspondence between instructors and high level Basque students in the Basque Country.
* If the instructors are interested have them du a workshop (from Ikasbil) every year.


IKASLEAK

* Euskara ikasle guztien maila igotzea oinarrizko ezagutzatik haratago. 1Atik 1Bra
* Ikasleak harremanetan jarri euskeraz hitz egin dezaten AEBetan zehar (mintzapraktika, skype… programen bitartez).
* Ikasleekin harremanetan egon. Animatu barnetegietara joaten eta informazioa eman.

* Increase the number of Basque students from beginning to intermediate. *Create correspondence between the Basque students in the States via intenert (email, skype, mintzapraktika…)
*Motivate students to travel to the Basque Country and attend the Barnetegis.


BOGA(tu)  BOGA benetan erabiltzea eta ikasle kopurua handitzea. Internetez egon behar da arazo teknologikoekin amaitzeko.
BOGA koordinatzailea dugu AEB eta Canadarako.

BOGA(tu) Having a person to serve as the universal BOGA coordinator for all those using BOGA in the U.S. & Canada (English speaking).

* BOGA ikasle kopurua handitzea.  Euskal etxxetako euskera ikasleen artean ere bai. BOGA eduki baina erabiltzen ez dutenak erabiltzen lagundu eta bultzatu.
* BOGAren jarraipena egin (ariketak zuzendu, ziurtatu BOGA erabiltzen dutela, arazoekin eta zalantzekin lagundu).

*Increase the number of BOGA students also among the Basque students at the Basque Centers. Motivate the students that have BOGA at home to use it.
* Monitor the progress of BOGA students.


GAZTEAK/YOUNG
* AEBetako Udalekuetan gazteek euskera ikasteko materialak sortu.
* Euskal Herriarekin trukaketa egin.  Ameriketako nerabeak EHko familiekin bizi udan eta euskera ikasi eta EHko nerabeak AEBetara etorri ameritar-euskaldun familiekin bizitzeko eta ingelesa ikasi.
2010-2010an hasi.
 
*Create new materials for the Basque Summer Camp.
* Create a student exchange program between the Basque Country and your community for young people to learn Basque or English.


EUSKARA COORDINATOR  
HABEK pertsona bat ordainduko du 4 urtez lan egiteko lanardi murriztuan.  Bost ordu astero.  Soldata da (NABOko sustatzailearen soldatan oinarrituta):
5 ordu ($24/orduro) X 50 aste = $ 6.000 /urtean.
EUSKARA COORDINATOR   All the above requires someone to put these things in motion.  The proposal is the following:
> HABE financially provide the means to keep one person working part-time over the next four years.  The current request is at 5 hours a week to begin, across the whole year.  The payment basis (based on the same equation for the NABO Facilitator) is: 5hrs ($24 each hour) x 50 weeks = $6,000 a year.

 

BIZIGARRI-VITAL

IKUSGARRITU  Euskararen ikasketa eta erabilera indartzeko beharra dugu baina honetarako euskararen garrantziaz ohartu behar gara. Euskal hizkuntza euskal kulturaren oinarria da eta hau zabaldu behar dugu. 
IKUSGARRITU Ongoing promotion of learning Euskara involves raising an awareness of the necessity of learning/using it.  This also includes the communication of the vital role played by the language in Basque identity. 

*Euskal etxeei euskara itzulpen zerbitzua eskaini (euskal jaiak, NABO batzarrak, euskal etxeen internet orriak euskaratuz).
* Offer a Basque translation system to the Basque Centers (websites, festivals, meetings…)
 

 

EUSKARA KOORDINATZAILEA
4 URTEKO PLANERAKO EGITASMOAK
(5 ordu astero)

IZASKUN KORTAZAR ERREKATXO

Izaskun Kortazar Errekatxo
izaskunkortzar@gmail.com

LANAREN  XEHETASUNAK

 

HABE
* Egindako lanaren berri eman eta erantzun HABEren beharrei.
* HABErekin harremanak mantenduz emailez. Euskalerria eta AEBetako lotuta uztartuz ( Mundu mailako programak sustatuz)
* EHan euskara irakasteko material berriak ezagutaraztea irakasleen eta BOGA ikasleen artean.
* Posiblea den neurrian EHan nagoenean elkartzea HABErekin AEBetako euskararen egoeraren berri eman. AEBetan elkartu barnetegi eta jaietan.

BSU
* BSUko euskara irakasleari laguntza ematea behar duenean (ordezkapenak, ikasleak lagundu…)
* BSUko ikasleak eta euskal etxeetako ikasleak harremanetan jartzea euskaraz mintzatzeko.

IRAKASLEAK
* Irakasleentzako ikastaroa sortu urtero gai desberdin baten inguruan. (Nola irakatsi, zer irakatsi, nola lagundu zailtasunak dituzten ikasleei, nola erabili ikasgela, nola hobetu irakasleen euskara maila…)
*Etengabeko laguntza eskaintzea irakasleei eskola emateko metodologia arazoekin edota hizkuntzaren inguruan eduki ditzaketen zalantzekin.
* Irakasleentzako klaseak sortu eta emailez bidali eta NABO orrian gehitu. (Klasearen azalpena eman eta ariketak egiteko behar diren materialak internetean jarri)

* Irakasleen arteko harremanak sortzea elkarri  lagun diezaioten eta isolatuta senti ez daitezen.

* Irakasle berriak bilatu ( interneteko programaren berri eman eta lagundu)
*Irakasleak euskara irakasteko materialez hornitzea.
* Euskal etxeetako irakasleak harremanetan jarri euskeraz mintza daitezen Euskal Herriko goi mailako ikasleekin (mintzapraktika, skype, ikasbil… programen bitartez).

IKASLEAK
* BOGAren jarraipena egin (ariketak zuzendu, ziurtatu BOGA erabiltzen dutela, arazoekin eta zalantzekin lagundu).
* Ikasleekin harremanetan egon. Animatu barnetegietara joaten eta informazioa eman.
* Ikasleak harremanetan jarri euskeraz hitz egin dezaten AEBetan zehar (mintzapraktika, skype… programen bitartez).

GAZTEAK
* AEBetako Udalekuetan gazteek euskera ikasteko materialak sortu.
* Euskal Herriarekin trukaketa egin.  Ameriketako nerabeak EHko familiekin bizi udan eta euskera ikasi eta EHko nerabeak AEBetara etorri ameritar-euskaldun familiekin bizitzeko eta ingelesa ikasi. 2010-2010an hasi.

EUSKAL ETXEAK
*Euskal etxeei euskara itzulpen zerbitzua eskaini (euskal jaiak, NABO batzarrak, euskal etxeen internet orriak euskaratuz).

DATOZEN 4 URTETARAKO  HELBURUAK (2008-2012)
* Euskara irakasle kopurua handitzea.  Irakasle 2 izatea euskal etxe bakoitzean.
* Euskara klaseak ez duten Euskal etxeetan  Euskara klaseak hastea. Irakaslerik ez badago 2 trebatzea.  Irakasleak  badaude hastea 2009an.
* BOGA ikasle kopurua handitzea.  BOGA dutenak baina erabiltzen ez dutenak.
* Euskara ikasle kopurua handitzea euskal etxeetan.  %50 gehiago  4 urtetan.
* Euskara ikasle guztien maila igotzea oinarrizko ezagutzatik haratago. 1Atik 1Bra.
* Iraskasleen euskara maila hobetzea. Urtero ikastaro bat (3 egun).
*Irakasleen pedagogiaren ezagutza handitzea.  Urtero ikastaro bat gaiak aldatuz beharren arabera (3 egun.)
* Irakasleen arteko harremanak uztartea.  Euskal Jaietan elkartuzeta skyperen bidez euskeraz eginez.
* Irakasleek interesa edukiz gero, IKASBILen urtero ikastaro bat egitea internetez.
* Irakasle berriak bilatzea eta laguntzea ikastaroen bitartez. Euskal etxe bakoitzeko 2 irakasle berri.
* Urtero material berriak lortzea HABErengandik euskara irakasteko (material progresiboak, oinarrizko euskara maila gaindituz.
* Urtero Euskal etxeen Internet orri gehiago itzultzea eta euskal jaietan euskeraren presentzia sendotzea (urtero orri 2 itzultzea). Euskal etxeek eskatuta.
*AEBetako gazteek euskera ikastea eta EHko gazteek ingelesa ikastea.   2010-2011an hasi.

*AEB eta EHaren arteko harremanak uztartzea.
 

 

Recreate + Educate = Perpetuate


naBASQUE.org is the website of the North American Basque Organizations, Inc. (N.A.B.O.) a federation of organizations for the promotion of Basque culture. Helping to make this website possible is the Basque Autonomous Government of Euskadi.  Please send inquiries to info@naBASQUE.org  For links to all our pages on this website click on SITEMAP