EuskoSare > Euskal Herria > Presentación general de Euskal Herria > Histoire > Personnages historiques d’Euskal Herria