Tolosako Udala

Logoa
Webguneahttp://www.tolosakoudala.net
Erakundearen jarduera Bazkide Tolosako Udala bada ere, Euskara Batzordearen ekimenez izan da, beraz, benetako bazkidea Euskara Batzordea da. Euskara Batzordearen helburua: euskara, udalean eta gainontzeko erakunde autonomoetan, zerbitzu eta lan hizkuntza bihurtzen saiatzea eta udalerrian euskararen normalizazioaren alde jardutea, euskalgintzako eragileekin elkarlanean.
Soziolinguistikarekiko loturaGure lan ia guztiak du zerikusia soziolinguistikarekin, beraz, oso lotura handia dugu gaiarekin. Udaletik ari garenez udaletatik egin litezkeen gaiak interesatzen zaizkigu gehien, hizkuntza normalizatu duten beste tokietako esperientziak, udalaren zeregina prozesu horretan, etorkinen euskalduntzea orain eta etor litekeen uholdearen aurrean zer egin, nola prestatu...