Soziolinguistika Klusterraren helburu estrategikoak lau ardatzetan egituratzen dira. Honakoak dira ardatzak eta hauen baitako helburuak:

Baliabideak (Pertsonak eta Finantzak)
Helburua: Bisioa lortzeko baliabideak indartu, optimizatu

Prozesuak:
Helburua: Kudeaketa-sistemaren hobekuntzarako kalitate eredua ezartzen hasi

Garapena:
Helburuak:
Proiektuen kudeaketarako eredua sortu eta hobe
Hiru garapen-arlotan proiektuak garatu: I+G+B /Formazioa / Dibulgazioa
Proiektuen produktuak optimizatu

Erabiltzaile eta Komunitatea:
Helburuak:
Bazkideen arteko aliantzak (harremana-sarea) indartu

Bazkideentzat etekinak sortu
Ezagutza-emaitzak gizartean zabaldu