Balioak

Balioak: 1. Euskararen hizkuntza komunitatea bere osotasunean aintzat harturik jardutea. 2. Lehialkartasuna: interes partikularretatik abiatuz proiektu kolektiboak garatzea. 3. Bazkideen jarduera errespetatzea eta indartzea. 4. Oro har, konkurrentzia saihestea eta osagarritasunak bilatzea. 5. Irudi zein komunikazio maila altua eta landua izatea. 6. Ekimen aplikatua arreta bereziz lantzea. 7. Kideek etekinak jasotzea eta neurgarriak izatea. 8. Erantzukizun sozialez jokatzea, gizarte mailan bere emaitzak zabalduz.