Kuotak

BAZKIDEEN KUOTAK:

Ondorengo koadroan dituzue Soziolinguistika Klusterreko bazkideek urtean ordaindu beharreko kuotak:

2009. urterako KUOTAK (urte osokoak)

BAZKIDE ERABILTZAILEAK

Erakundeak (pertsona juridikoak)

250 €

Banakoak (pertsona fisikoak)

60 €

BAZKIDE SUSTATZAILEAK

Enpresak eta elkarteak

1500 €

Unibertsitateak

1500 €

Administrazio atalak

3000 €