Soziolinguistika Klusterra

SL klusterra

Sarrera

Aurkezpena

2008ko MEMORIA

Jatorria

"Kluster" egitura

Misioa eta bisioa

Balioak

Proiektuak

1) Ikerketa, Garapena, eta Berrikuntza (I+G+B)

Eskola giroko hizkuntza erabileran eragiten duten aldagaiak

Euskal Herriko Kale Erabileraren Neurketa

Ulibarri: kalitatea eta aholkularitza

Lezoko haur eta gazteen hizkuntza gaitasuna eta erabilera ikerketa

Gazteen hizkuntza jokaerak: Pasaia

EDB

2) Argitalpena eta Dibulgazioa

BAT soziolinguistika aldizkaria

"Soziolinguistikaz" berripapera

Soziolinguistikaz berripaperaren 15. zenb

Soziolinguistikaz berripapera 6. zenb

Euskal Hizkuntza Komunitatearen Bizindar Etnolinguistikoa

3) Formazioa

Soziolinguistika Ikastaroa UEUko udako ikastaroetan:

Euskararen erabilera eta transmisio jardunaldiak

4) Zerbitzuak

Herrietako Kale Erabileraren Neurketak

Ikastetxeetako erabileraren neurketak

Euskaini

Soziolinguistika Klusterreko kideak

Osaketa

Bazkideak

Parte-hartzea

Bazkide motak

Kuotak

Bazkide motaren hautua: irizpideak

Bazkide sustatzaileak vs. erabiltzaileak

Bazkidetzeko orriak eta Informazio gehiago