uxolak Errentexan eta allerin 2009ko negu | www.blogak.com/aieri