University of Nevada, RenoCBS Home Page

ABOUT US

Faculty & Staff
   Berner
   Camino
   Douglass
   Irujo
   Jacobsen
   Mallea 
   Olaciregui
     Olaciregui II
  
Ott
   Urza
   White
   Zulaika
Students
History

Faculty and StaffDr. Maria Jose Olaciregui
775.682.5576


Education
1997    Ph.D., Basque Literature, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz (Spain). Dissertation: Analysis of the Implied Reader of Bernardo Atxaga’s  works [in Basque].

2007    M.A., Studies in Fiction, University of East Anglia, U.K.

1999    M.A., Promotion of Reading Habits, University Ramon Llul, Barcelona.

1987    Licenciado Degree with Honors, Basque Philology, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz (Spain). Thesis: Focalization: A Theoretical Approach and an Application to Basque Narrative [in Basque].

Research Interests
Research interests include Basque literature, twentieth-century comparative literature, literary and cultural theory, post-modernism, narrative, the novel, gender studies, Basque cultural studies.

Teaching Experience
2007-       : Assistant Professor, Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno.

1996–2007: Associate Professor, Department of Linguistics and Basque Studies, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Spain.

Courses Taught
Contemporary Basque Literature, Oral Literature, Comparative Literature, Basque Language for Academic Purposes, Literary Criticism, Postmodernism and the Novel, Basque Language, Bernardo Atxaga.

Publications
Books:
Bernardo Atxagaren irakurlea [Bernardo Atxaga’s Reader], Donostia: Erein, 1998.

Euskal gazteen irakurzaletasuna. Azterketa soziologikoa [The Reading Habits of Basque Youth]. Bergara: Ayto. Bergara (Beca Justo Gárate Arriola), 1998.

Intimismoaz haraindi. Emakumezkoek idatzitako euskal literatura [Basque Literature Written by Women]. Donostia: Sociedad de Estudios Vascos (Beca Ángel Apraiz).

Ramon Saizarbitoriaren unibertso literarioa [The Literary Universe of Ramon Saizarbitoria]. Bilbao: Labayru, 1999.

Euskal eleberriaren historia [History of the Basque Novel]. Bilbao: Labayru-Ayto. de Amorebieta Etxano (Beca Santiago Onaindia), 2001.

Leyendo a Bernardo Atxaga [Reading Bernardo Atxaga]. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2002.

Waking the Hedgehog. The Literary Universe of Bernardo Atxaga. Reno: Center for Basque Studies-University of Nevada, 2002.

Books in collaboration:
Olaziregi, M. J. & Etxaniz, X., Euskarazko Haur eta Gazte Literatura Idazleak, Escritores de literatura infantil y juvenil en euskera. Iruñea: Pamiela, 1998.

Olaziregi M. J. & Aldekoa, I., Literatura Unibertsala. Donostia: Erein-Eizie, 2000.

Zabaleta, J., Olaziregi, M. J., et al., Literatura Unibertsala. Entziklopedia tematikoa. Donostia: Lur, 2000.

Book chapters:
“Fokalizazioa 100 metro nobelan,” in Lakarra, J. (ed.) Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum. Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1991. Pp. 1217–1229.

“Bernardo Atxaga Inventarium,” in Olaziregi, M. J. et al., Bernardo Atxaga Baionan. Donostia: Hiria-Egan, 1999. Pp. 31–59.

“El universo literario de Mariasun Landa: la grandeza de lo pequeño,” in Zavala, I. M. et al., Breve historia feminista de la literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca). (Barcelona) Anthropos, 2000, pp. 425–448.

“Un siglo de novela en euskera,” in Urquizu, P., Historia de la literatura vasca. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2000. Pp. 504–588.

“En torno a la obra de Mariasun Landa,” in Veljka Ruzicka, Vázquez, I. & Lorenzo, L., (eds.), Literatura infantil y juvenil: tendencias actuales en investigación. Vigo: Universidade de Vigo, 2000. Pp. 391–400.

“La literatura vasca en Europa,” in Amado Castro, V. M. & De Pablo, S. (eds.), Europa y los vascos. Vitoria: Fundación Sancho el Sabio, 2001. Pp. 125–155.

“Begirada eta oroimena mundua erromantizatzeko. Ramon Saizarbitoriaren nobelagintza,” in Uribe, K. (ed.), Azken aldiko euskal narrativa. Sortzaileak eta irakurleak. Iruñea: UEU, 2001. Pp. 69–91.

“La narrativa contemporánea: lecturas y diálogos intertextuales”, in Martínez-Vasseur, P. (ed.), La question nationale en Espagne, CRINI-Université de Nantes, 55-63, 2002.

“La romantización del mundo en la literatura infantil de Bernardo Atxaga,” in J. S. Fernández Vázquez, et al. (eds.), Realismo social y mundos imaginarios: una convivencia para el siglo XXI. Alcalá: Universidad de Alcalá, 2003. Pp. 432–442.

“Hans Christian Andersen in lingua vasca,” in Roig Rechou, B., Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote. Na Literatura Infantil e Xuvenil do marco ibérico. Vigo: Ed. Xerais, 2005. Pp. 91–98.

“Dúas Letters” de Bernardo Atxaga, in Roig-Rechou, B., et al. (coord.), Multiculturalismo e identidades permeábeis. Vigo: Editorial Xerais. Pp. 84–93. (ibid. Euskera: “Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian” Bernardo Atxaga, in Roig-Rechou, B., et al. Op cit. 77–83).

“Etzikoak  (epilogoa),” in AA.VV., Etzikoak. Antologija sodobne baskovske knizevnosti, Drustvo slovenskih pisateljev. Ljubljana:  Pp. 223–238.

“Arantxa Urretabizkaia,” in Sabadell-Nieto, J. (coord. Gen.), Cien años de poesía. 53 poemas en catalán, gallego y vasco: estructuras poéticas, pautas críticas, Berna: Editorial Peter Lang Verlagsgruppe. Pp. 503-512.

“Bernardo Atxaga. Biografía,” in AAVV, Gipuzkoa Mundi, vol. 5. Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa, Pp. 161–172.

“The Evolution of the Basque Narrative,” in Altisent, Marta (ed.), A Companion to the 20th-Century Spanish Novel. (Tamesis Series) London: Boydrell & Brewer Ltd. (Projected 2007).

Anthologies and edited books:
Olaziregi, M. J., Ramon Saizarbitoria, Antologia. Bilbao: Ibaizabal-Kriselu, 1998.

Zavala, I. M., Olaziregi, M. J., et al., Breve historia feminista de la literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca). Barcelona: Anthropos, 2000.

Olaziregi, M. J. & Arkotxa, A. (eds.), Euskal kritika, gaur / La crítica vasca, hoy / La critique basque, oujourd’hui. Jornadas celebradas en Vitoria-Gasteiz el 11 de febrero de 2000. Donostia: Sociedad de Estudios Vascos, 2002.

Olaziregi, M. J. (ed., compiler), An Anthology of Basque Short Stories. Reno: Center for Basque Studies-University of Nevada, 2004. Basque: Mende berrirako ipuinak. Antología. Hitzaurrea eta hautaketa: M. J. Olaziregi. Donostia: Erein, 2005; Spanish: Pintxos. Nuevos Cuentos Vascos. Antología y prólogo de Mari Jose Olaziregi. Madrid: Lengua de Trapo, 2005; Russsian: St. Petersburg: St. Petersburg University Press, 2006; Italian: Pintxos. Nuovi racconti baschi, Milan: Gran Via Edizioni, 2007.

Olaziregi, M. J. (ed.) Six Basque Poets. Todmorden (UK): Arc Publications, 2007.

Forewords to books:
“Hitzaurrea,” in Saizarbitoria, Ramon, Ene Jesus, 2nd ed., Donostia: Erein, 1994. Pp. 9–18.

“100 metroren hamargarren argitalpenean,” in Saizarbitoria, Ramon, 100 metro, Donostia: Erein, 1997. Pp. 6–13.

“Azken argitalpenaren hitzaurrea,” in Saizarbitoria, Ramon, Egunero hasten delako. Donostia: Erein, YEAR? Pp. 9–13.

“Hitzaurrea,” in AA.VV., Tafalla, Gutiziak, Txalaparta, 2000. Pp. 7–8.

“Urruzunotarren Club-a,”, in AA.VV., Urruzuno Literatur Lehiaketa 2001, Vitoria-Gasteiz, Hezkuntza Saila, pp. 11-16, 2001.

“Mugaldeko elkarrizketak”/“Diálogos Fronterizos,” in Atxaga, Bernardo and E. Landa, Frontera Permeable (Fundación BBK, 2003). Pp. 17–25.

“Foreword,” in An Anthology of Basque Short Stories. Reno: Center for Basque Studies, 2004. Pp. 11–27.

“Hitzaurrea,” in Mende berrirako ipuinak. Antologia. Donostia: Erein, 2005.

“Prólogo,” in Pintxos. Narrativa Vasca Hoy. Madrid: Lengua de Trapo, 2005.

“Etzikoak,” in Etzikoak. Antologija sodobne baskovke knjizevnosti. Ljubljana: Drustvo slovenskih pisateljev, 2006. 223–237.

“Prologo,” in Pintxos. Nuovi Racconti Baschi. Milano: Gran Via Edizioni, 2007.

“Introduction,” in Six Basque Poets. Todmorden (UK): Arc Publications, 2007. Pp. 10–26.

Articles published in journals:
“Fokalizazioa: hurbilpen teorikoa eta zenbait aplikapen euskal narratiban,” ASJU, XXV–1, 1991, pp. 3–64.

“Irakurketaren hegadan,” Maiatz 18, 1991, p. 21.

“Gazteen (irakurketa) gustu eta disgustuak II,” ASJU XXVII–3, 1993, pp. 821–875.

“Ertainetako gazteen irakurketa gustu-disgustuak,” Hegats 9, I-1994, pp. 21–47.

“Ramon Saizarbitoriaren nobelagintza: ixiltasunera daraman bidea,” Egan 1994-1, XLVI, pp. 37–55.

“Bernardo Atxagaren harrera literarioa: proposamen bat,” ASJU XVIII-3, 1994, pp. 683–706.

Hamaika Pauso: irakurketarako gonbitea,” Jakin 90, IX-1995, pp. 49–68.

“Gazteen irakurketaz,” Kukumira 10, XII-1995, pp. 37–38.

“La literatura basca en l’actualitat,” Revista del Centre de Lectura de Reus 22, I-1996, Sisena època, pp. 7–8.

Hamaika Pauso (Once pasos). La última gran aventura literaria de Ramón Saizarbitoria,” Ínsula 593, V-1996, pp. 14–15 b.

“Encuesta sobre la narrativa actual,” Ínsula 589–590, 1996, p. 26.

“Literatur irakurketaren gaurkotasuna. Gazteen zaletasun eta jokabideak,” Egan 1996-2, pp. 35–48.

“Literatur irakurketaren gaurkotasuna (II),” Egan 1997-1-2, pp. 63–77.

“La historiografía literaria vasca (1990–1996). Resumen crítico-bibliográfico,” Cuadernos de Alzate 16, V-1997, pp. 185–90.

“Los jóvenes vascos y la lectura,” Clij 101, I-1998, pp. 7–12.

“Bernardo Atxaga: El escritor deseado,” Ínsula 623, XI-1998, pp. 7–11.

“La novela de Ramon Saizarbitoria,” Ínsula 623, XI-1998, pp. 13–16.

Bihotz bi. Gerrako kronikak,” Hegats 17/18, 1998, pp. 142–149.

“Euskal nobela modernoa,” Argia 1707, 1999-3-14, p. 42.

“Gazteen irakurzaletasunaren inguruan,” Hegats 25–26, 1999, pp. 79–88.

“La lecture et les jeunes basques,” Nous voulons lire! 131, 1999, pp. 89–94.

“Bernardo Atxaga: candidato al Andersen,” Clij 119, IX-1999, pp. 30–36.

“Lectura i lectors de Bernardo Atxaga,” L’Aljamia 14, X-1999, pp. 7–26.

“Mariasun Landa o la poética de la ternura,” Clij 122, 1999, pp. 7–21.

“Behi euskaldun baten memorien irakurketa,” Egan 1999 1–2, pp. 159–164.

“La recepción de la obra literaria de Bernardo Atxaga,” Revista de las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 1998–1999 VI, 2000, pp. 307–319.

“Mémories d’une lectrice de Bernardo Atxaga,” Revue des livres pour les enfants 192, avril 2000, pp. 91–96.

“Aproximación sociológica a los hábitos de lectura de la juventud vasca,” Oihenart 18, 2000, pp. 79–93.

“El comentario de textos literarios en Secundaria,” Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil Nº 133, XII-2000, pp. 25–33.

“La trayectoria literaria de Bernardo Atxaga,” Sancho El Sabio 13, 2000, pp. 41–56.

“Bernardo Atxaga,” Bookbird, Vol. 38, No. 3, 2000, p. 61.

“O universo literario de Bernardo Atxaga,” Boletín galego de literatura 24, 2º semestre 2000, pp. 7–22.

“The Basque Literary System at the Gateway to the New Millennium,” ASJU XXXIV-2, 2000, pp. 413–422. (Ibid. “Euskal literatur sistema milurte berriaren atarian,” Uztaro 34, 2000, pp. 87–96), 2000.

Zergatik, Panpox?….nobela lirikoa baino gehiago,” Bitarte 20, XII-2000, pp. 59–66.

“Begirada eta oroimena mundua erromantizatzeko. Ramon Saizarbitoriaren nobelagintza,” Egan 2000 1/2, pp. 121–147.

“Zer esan ote zion sugeak txoriari?” Egan 2000 1/2, pp. 312–314.

“Mariasun Landaren Iholdi (1988): literatura ona testu laburrean,” Behinola 2, 2000, pp. 57–60.

“Euskal literatur sistema milurte berriaren atarian,” Uztaro 34, 2000, pp. 87–96.

“La novela vasca: Márgenes, centros y otras delimitaciones topológicas en la novela vasca contemporánea,” Ínsula 654, VI-2001, pp. 17–20.

“A... ježek procitá: minulost a současnost baskicky psané literatury“ (Y el erizo despertó: pasado y presente de la literatura vasca), Host 6, (Czech Republic), 2001, pp. 59–63. (Ibid. Et... le hérisson se réveilla: passé et présent de la littérature basque,” Lapurdum VI, 2001, pp. 205-217).

“Lurpean gordetzekoak,” in AA.VV., Ereinkaria 1, 2001, pp. 4–13.

“Canonical and Non-Canonical Narrative in Basque Context,” RIEV 46:1, 2001, 325–336.

“Encuentros y desencuentros con la literatura vasca,” Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca VII, 2002, pp. 379–387.

“Luces y sombras de la crítica vasca,” Oihenart 19, 2002, pp. 123–144.

“Canonical and Non-Canonical Narrative in Basque Context,” RIEV 46:1, 2002, 325–336.

“Mariasun Landa’s Literary Universe, Or the Awakening of Basque Children’s Literature,” Bookbird, Vol. 41, Nº 2, 2003, pp. 35–41.

“Euskal antzerki garaikideaz,” Lapurdum VIII, (Revue d´études basques), 2003, pp. 389–426.

“Internal and external displacements in Bernardo Atxaga’s The Lone Woman,” RIEV 48:2, 2003, 577–588.

Las literaturas de los vascos, de Jesús María Lasagabaster. Reseña-crítica,” RIEV 48:2, 2003, pp. 754–756.

“Literatura infantile e xuvenil vasca: diálogos desde a marxe,” Boletín Galego de Literatura. Monográfico: Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico 32, 2º semester 2004, pp. 121–139.

“Comentario cara á formación lectora. Un crocodilo debaixo da cama, de Mariasun Landa,” Boletín Galego de Literatura. Monográfico: Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico 32, 2º semester 2004, pp. 231–242.

“Ramon Saizarbitoria: obsesioez haratago literatura,” RIEV 49–2, 2004, pp. 521–549.

“Dos Hermanos (1995), de Bernardo Atxaga. Una fábula moral,” Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca X, 2004, 171–180.

“Realismo renovado y Amor y Guerra (1999), de Ramón Saizarbitoria,” Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca X, 2004, 181–192.

“Paradisua hatz mamiekin ukituz. Bernardo Atxagaren Soinujolearen semea,” Egan 2005-1/2, 2005, pp. 63–76.

“Evolución y actualidad de la literatura infantil y juvenil,” Lapurdum X, 2005, pp. 137–152.

“Literature for Children and Literature in a Minority Literature: The Case of Basque Literature,” Anilij 4, 2006, pp. 77–92.

“Robbe-Grillet’s Concept of Realism and His Influence on Basque Novelist Ramon Saizarbitoria.” (In press. Bulletin of Hispanic Studies, 2007).

Olaziregi, M. J. & Janda, L., “Bernardo Atxaga: dlouho...,” Host 6, 2001, pp. 57–58.

Olaziregi, M. J. & Janda, L., “Zenbait gogoeta “Literatura Unibertsala” bildumaz,” Senez 23, 2001, pp. 15–20.


  


Copyright © 2000–  the Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno. All rights reserved. Updated 17 September 2007. E-mail: basque@unr.edu