University of Nevada, RenoBasque Center

BASQUE STUDIES
Tutorial Ph D
Minor
Online
Course Syllabi
Language

   Lesson 1
      Vocabulary
   Lesson 2
   Lesson 3
   Lesson 4

Lesson One · Lehenengo Ikasgaia
Basque Language Lesson 1 · 1go ikasgaiaGreetings · Agurrak
Kaixo! (Hi, hello)
Arratsaldeon! (Good afternoon, good evening)
Ni Mikel naiz.
Nor zara zu? (Who are you?)
Ni Nerea naiz. (I’m Nerea.)
Eta zu? Zu Txomin zara? (And you? Are you Txomin?)
Ez, ni ez naiz Txomin. (No, I’m not Txomin.)
Ni Gorka naiz. (I’m Gorka.)
Bera Txomin da. (He’s Txomin.)
Eskerrik asko! (Thanks a lot!)
Ez horregatik. (You’re welcome. Literally: not because of that)

Phrases · Esaldiak
Zer da hau? · What is this?
Zer da hori? · What is that?
Zer da hura? · What is that over there?

Hau emakumea da. · This is a woman.
Hori gizona da. · That is a man.
Hura etxea da. · That over there is a house.

Ni Bilbokoa naiz. (I’m from Bilbao.)
Nongoa zara zu? (Where are you from?)
Gu Texasekoak gara. (We are from Texas.)
Zuek Europakoak zarete? (Are you all from Europe?)
Bera Errusiakoa da. (He/she is from Russia.)
Haiek Txinakoak dira. (They are from China.)


The Verb · Aditza

To Be · Izan 

I am
You are
We are
You all are
He is, she is
They are

ni naiz
zu zara
gu gara
zuek zarete
bera da
haiek dira
Numbers · Zenbakiak
 

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10

bat
bi
hiru
lau
bost
sei
zazpi
zortzi
bederatzi
hamar

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

hamaika
hamabi
hamairu
hamalau
hamabost
hamasei
hamazazpi
hemezortzi
hemeretzi
hogei


1 house · etxe bat
2 houses · bi etxe (note the change in word order)
3 houses · hiru etxe
4 houses · lau etxe (et cetera)

(Note: In Basque, a noun does not carry a plural marker when used with numbers.)

Go to Vocabulary · Hiztegia
  


Copyright © 2000 the Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno. All rights reserved. Updated 13 June 2000. E-mail: basque@unr.edu