Eustat

Eustat Euskadi.net

Kexa eta iradokizunak

Eustatentzat zure kexa eta iradokizunak publikoari eskaintzen dion zerbitzua hobetzeko eragingarriak dira.
Zure ahalegina estimatzen dugu eta gehienez hiru laneguneko epean egoki erantzuteko hitza ematen dizugu.
Bete itzazu, mesedez, egokiak iruditzen zaizkizun atalak Marka itzazu laukitxoak eta argi eta garbi idatz ezazu kexa/iradokizuna.

Identifikazioa

Kexa/Iradokizuna

Gaia:

Zeren gaineko kexa/iradokizuna da?

Zehaztasunak (zehaztasunez deskribatu egoki irizten diozuna: datak, izenak, gaiak,...)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, EUSTAT le informa que sus datos de carácter personal, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su tramitación a un fichero automatizado denominado «Quejas y Sugerenciasy» así como a un fichero manual. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por dicha Ley Orgánica ante el Director General de EUSTAT en la C/ Donostia-San Sebastián, 1-01010 Vitoria-Gasteiz.