Eustat

Eustat Euskadi.net

Produktuen katalogoa

Produktuen katalogoa 1982-2009 (pdf 642 Kb)PDF formatuko dokumentua (642 Kb)

AURKEZPENA

1982an Euskal Estatistika Erakundeak (EUSTAT), orduan Estatistika Zuzendaritza zenak, Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo estatistika ofiziala argitaratu zuen. Ordutik hona, gauza asko aldatu dira eta, gainera, argitaratzeko zereginari teknologia berrien garapenak bete-betean eragin dio. Argitalpen estatistikoen honako katalogo honen helburua zera da: epealdi horretan egindako argitalpen guztien bilduma zabala eskaintzea, hain zuzen ere.

2008. urteari dagokion katalogoaren argitaraldi honek erabiltzaileei eskaini nahi die EUSTATen argitalpenen ikuspegi zabal eta erabilgarria, paperean ez ezik euskarri elektronikoan ere kaleraturiko argitalpenen berri emanez. Guztiok dakigu gure ekoizpenaren zabalkundea, hau da, estatistika ofizialarena, ez dela huts-hutsean oinarritzen ekoizpen inprimatuan, hori baino bizi, arin eta berehalakoagoa den euskarri bat dagoelako, informazioa atoan eskuratzeko bidea ematen duena. Jakina denez, Internet aipatzen dihardugu. Urte batzuetatik hona tresna horren erabilera bultzatu da eta, ondorioz, argitalpen ekoizpena nahiko murriztu dela esan daiteke. Bestalde, informazio jarioa urritu beharrean, nabarmen handitu da, baina informazio hori aurkitu eta kontsultatu ahal izateko, sareak berak eskaintzen dizkigun bilaketa tresnak erabiltzera ohitu beharrean gaude. Hori dela eta, www.eustat.es gure web gunea bisitatzera gonbidatzen zaituztegu, arestian aipatutako guztia zuen kaxa egiazta dezazuen.

Katalogo hau produktuak antolatu eta multzokatzen dituzten hainbat atalen arabera egituraturik dago. Aurkeztutako produktu bakoitzeko hainbat ezaugarri esanguratsu zehazten dira argitalpenari eta edukiari dagokienez.

EUSTATek aldez aurretik eskertu nahi ditu argitalpen zerbitzu hau hobetzen lagun dezaketen ohar eta ekimenak.


Vitoria-Gasteizen, 2010eko Otsailean

Javier Forcada Sainz

Zuzendari nagusia


Índice de contenidos


SINTESIEN ARGITALPENAK gora


ARGITALPEN DEMOGRAFIKOAK gora


GIZARTE ARGITALPENAKgora


ARGITALPEN EKONOMIKOAKgora


ANTOLAKUNTZA ESTATISTIKOAgora


KOIUNTURAZKO ARGITALPENAK gora


BESTELAKOAKgora


LIBURUXKAK (Doakoak)gora


KOADERNO TEKNIKOAKgora

SINTESIEN ARGITALPENAKgora


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1982-...

- 5. tarifa

- Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko informazio sozio-ekonomiko interesgarri eta gaurkotua jasotzen duen argitalpena; horretarako hainbat informazio iturri erabiltzen dira, betiere EAEko gizartearen gaineko irudi estatistikoa emateko ahaleginak eginez.


- Hilabetekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1990-1992.

- Hiruhilabetekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1993-2000.

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 2001- (Argitalpen inprimatua, harpidedunentzat baino ez)

- Doakoa

- Argitalpen honen oinarrizko helburua zera da: argitalpen bakarrean EUSTATek egiten duen abagune ekoizpenaren berri ematea.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985, 1988, 1994, 1999*

- 3. tarifa

- Edizio elektronika Urteko argitalpen elektronikoa (CD-rom)

- Erreferentzi epea: 2000-2001.

- Edizio elektronika Serieak (2002ko arg.). Arg. elektronikoa (CD-rom).

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Web guneko UDALERRIAK atalean gaurkoturiko informazioa

- Biztanle erroldako informazioa ustiatuz, irakurleek udalerri eta eskualde mailako oinarrizko datu estatistikoen gaineko aukeraketa bat eskuratzeko bidea ematen du argitalpen honek.


- Edizio inprimatua Ediciones: 2009.

- Doakoa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri PDF formatuko dokumentua

- Zerbitzuen Kartan Eustatek ematen dituen zerbitzuak deskribatzen dira, baina baita gurekin lotzen diren erabiltzaileen eskubideak eta kalitate handiagoko kudeaketa lortzeko hartzen ditugun konpromisoak ere.


- Argitalpen: spa/baq eta eng/fre: 1984 (*), 1987, 1990, 1994,

- Edizio inprimatua (*) Argitalpen: fre/baq; ger/baq.; eng/baq.; spa/baq.

- Doakoa

- Argitalpen honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko gai sorta zabala eskaintzea da, betiere munduko hainbat herrialdetakoarekin alderatuz; horrek laguntzen du, ikuspegi orokorra izanik, gure errealitate demografikoa, ekonomikoa eta soziala ezagutzen. Argitalpen honetan grafikoak eta argazkiak ageri dira.


- Edizio inprimatua Argitalpen: spa/baq eta eng/fre

- Argitalpen: 1992

- Edizio agortua Agortua

- 1990EKO PANORAMIKA gaurkotzen eta osatzen duen foiletoa.


- Argitalpen: spa/baq eta eng/fre

- Argitalpen: 1996

- Doakoa

- 1994KO PANORAMIKA gaurkotzen eta osatzen duen foiletoa.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1992, 1995, 1999, 2000, 2003, 2006

- Doakoa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Azken argitalpena formato elektronikoan (PDF)


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1999, 2000, 2003, 2006

- Doakoa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Azken argitalpena formato elektronikoan (PDF)

- Argitalpen honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoaren errealitate demografikoa, ekonomikoa eta sozialera hurreratzeko asmoa dago, betiere herrialderik aurreratuenetakoarekin alderatuta, batez ere Europako Batasuneko herrialdeen errealitatearekin. Hainbat adierazle jasotzen dira eta horrek irakurleari laguntzen dio Europan daukagun egoera erlatiboaren hainbat alderdi hobeto ezagutzen.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2007, 2008 y 2009

- Doakoa

- PDF formatuko dokumentua Formato elektronikoa eskuragarri (PDF 660 Kb)

- Argitalpen honek Euskal AEaren gaineko ikuspegia eskaini nahi du, 27 herrialdeen Europar Batasunaren (EB-27) markoan. Zenbait adierazle jasoz, europar ingurunean dugun kokapenaren zenbait alderdi ezagutzen lagundu nahi dio irakurleari.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2000

- 5. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Formato elektronikoa eskuragarri (PDF)

- Argitalpen hau Euskal Herriko Unibertsitateko lau sail, Deustuko Unibertsitateko bi sail eta Eusko Jaurlaritzako bost sailetako hamabost irakasle eta ikertzaileren nahiz erakunde honetako hiru teknikariren arteko lankidetzaren emaitza. Beraren xede nagusia sintesi lan bat eskaintzea da, euskal gizarteak atalik atal bere garapen maila sozialaren berri izan eta, horrela, ikuspegi orokorra eskuratzeko aukera eduki dezan.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2006

- 5. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 3,25 MB).

- «Euskal AEko Txosten Sozioekonomikoa 2006» lan honek hobetu eta gaurkotu egiten du Eustaten «Euskal AEko Gizartearen Ikuspegia 2000» txostena, 2000n argitaratua. Oraingo txostena sintesi lan bat da, eta haren bidez azaldu nahi da zein den euskal gizartearen garapen sozial eta ekonomikoa, Estatukoarekin eta Europakoarekin alderatuta.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2006

- 5. tarifa

- Argitalpen horren bidez Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) izenekoen egoera neurtu nahi izan da familietan, ekonomia-ehunean eta enpresetan.

ARGITALPEN DEMOGRAFIKOAKgora


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1982

- Edizio agortua Edizio agortua

- Erreferentzi epean Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietako errolda biztanleen bilakaera jasotzen duen argitalpena, horren barruan epealdi horretan desagerturiko udalerriak sartuz.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1982

- Edizio agortua Edizio agortua

- Argitalpen hau 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Erroldaren emaitza guztiak aurkezteko aurrerapen agiria da, betiere lurralde historiko, udalerri, barruti eta zentzu atalen arabera.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1983-1985. 7.liburuki, bai argitalpen zabalean bai laburtuan + desanexioen gaineko liburuki 1

- 1. liburukia: Biztanleriaren egitura

- 2. liburukia: Biztanleria aktiboa

- 3. liburukia: Hezkuntza eta euskara

- 4. liburukia: Migrazio-mugimenduak

- 5. liburukia: Ugalkortasuna

- 6. liburukia: Familiak eta famili hunak

- 7. liburukia: Etxebizitza

- Anexu: Desanexioak

- 6. tarifa (Lan osoa)

- Bilduma honek zentsuko informazioa jasotzen du 1981eko martxoaren 1ean, horixe izan baitzen Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Erroldak egiteko erabilitako erreferentzi data. Zentsua 10 urterik behin egiten den eragiketa estatistikoa da eta informazio zabala ematen du, gure gizartea ezagutzeko oso jakingarria den informazioa, alegia.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1986

- Edizio agortua Edizio agortua

- 1986ko Biztanleen Udal Erroldaren emaitza guztien laburpen bat da, betiere errolda agenteen tabulazio koadernoen arabera. Horren barruan 1986ko apirilaren 1eko datari men egiten dioten datu estatistikoak sartzen dira, esate baterako famili etxebizitzen kopurua -beteta dauden etxebizitzak edo alojamenduak, hutsik dauden etxebizitzak edo aldi baterakoak-, zuzenbide eta egitatezko biztanleria sexuaren arabera... Hori guztiori lurralde historiko, udalerri, barruti eta errolda atalen arabera sailkaturik.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1987

- Edizio agortua Edizio agortua

- 1986ko Biztanleen Udal Erroldaren aurrerapen baten emaitzak jasotzen ditu, 16.500 etxebizitza eta ia 75.000 pertsonaren errolda orrien lagin baten bitartez eskuraturiko taula nagusiak erakutsiz.


- Edizio inprimatua 5 liburuki. 1988-1989

- 1. liburukia: Biztanleriaren egitura

- 2. liburukia: Biztanleria aktiboa

- 3. liburukia: Hezkuntza eta euskara

- 4. liburukia: Migrazio-mugimenduak

- Anexu: Desanexioak

- 5. tarifa (Lan osoa)

- Bilduma honek zentsuko informazioa jasotzen du 1986ko apirilaren 1ean, horixe izan baitzen Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Erroldak egiteko erabilitako erreferentzi data. Informazio iturri zabala ematen du, gure gizartea ezagutzeko oso jakingarria den informazioa, alegia.


- Edizio inprimatua 3 liburuki. 1989-1990

- 1. liburukia: Biztanleriaren ezaugarriak

- 2. liburukia: Ezkonkortasuna eta ugalkortasuna

- 3. liburukia: Erroldaren balidazioa

- 5. tarifa (Lan osoa)

- Inkesta honen bitartez, batetik, erroldaren galdera sortari emandako erantzunen kalitatea ebaluatu eta balioztatu nahi da, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren ezaugarri sozio-demografikoen gaineko informazioa eskuratzeko asmoa dago.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- Edizio agortua Edizio agortua

- Demografiako eta balidazioko inkestaren gaineko hirugarren liburukian aurkeztutako datuei buruzko hausnarketa puntuak eskaintzen dituen txostena; inkesta horren bitartez, errolda berritzeko zehaztasun maila aztertu nahi zen, bai eta aldi berean erroldako galdera sortan eskuraturiko erantzunen kalitatea ere.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1992

- Edizio agortua Edizio agortua

- Zentsuen datuak ustiatzean eskuraturiko taula nagusiak aurkezten dira, 27.000 famili etxebizitzak eta establezimendu kolektibo guztiek osaturiko lagin batean oinarrituz, betiere emaitzak erabiltzailearen esku egon daitezen, eperik laburrenean.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1991

- Edizio agortua Edizio agortua

- Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko emaitzen laburpen bat da lurralde eremu guztiei begira, zentzu ataleko maila ere kontuan hartuz.


- Edizio inprimatua 6 liburuki. 1993-1996.

- 1. liburukia: Biztanleriaren egitura

- 2. liburukia: Biztanleria aktiboa

- 3. liburukia: Hezkuntza eta euskara

- 4. liburukia: Migrazio-mugimenduak

- 5. liburukia: Familiak eta ugalkortasuna

- 6. liburukia: Etxebizitzak

- 6. tarifa (Lan osoa)

- Bilduma honetan 1991eko zentsuaren datuak ustiatzearen ondorioz eskuraturiko emaitzen bilduma handia jasotzen da. Emaitzok gaika sailkaturik daude eta, beraz, gai bakoitza jorratzeko liburuki bat dago. Informazioak autonomia erkidegoari, lurralde historikoei eta udalerriei egiten die men.


- Edizio elektronika Argitalpen elektronikoa. CD-rom bat (Argitalpen: 1997)

- Edizio agortua Edizio agortua

- 1991eko zentsua ustiatzeko lanetik eskuraturiko aldagai nagusien informazioa udalerri mailan (>10.000 biztanle). Informazioa ikusi ahal izateko, PC-Axis programa berezia eduki behar da; programa hori argitalpenean sartzen da, bai eta berori erabiltzeko tutorial bat ere.


- Edizio inprimatua 2 liburuki. Argitalpen: 1993-1995.

- 1. liburukia: Familia, ezkonkortasuna

- 2. liburukia: Zentsuko balidazioa

- 4. tarifa (Lan osoa)

- Erroldako galdera sortari emandako erantzunen kalitatea aztertu eta egiaztatzen duen inkesta eta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren ezaugarri sozio-demografikoei buruzko informazioa eskuratzeko bide ematen duena.


- Edizio inprimatua 2 liburuki.

- Argitalpen: 1996

- 3. tarifa

- Lan honen helburu nagusiak ondorengoak dira: batetik, gure erkidegoaren errolda atalak sailkatzea eta multzokatzea errolda atalen arteko antzekotasuna bilatzen duten ezaugarri komunen arabera, nahiz eta geografikoki hurbil egon ez; eta, bestetik, informazioa modu grafikoan eskaintzea, planimetrian.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997.

- 3. tarifa

- Estatistikaren ustiapen lanaren emaitzen aurrerapena, betiere lehenago ere biztanleriaren eta etxebizitzen erroldekin egindako lanen ildotik. Erreferentzi eremua errolda atalaren mailara iristen da eta horrek egiaztatzen du biztanleriaren gaineko edozein azterlan egiteko baliagarria dela.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1999.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Formato elektronikoa eskuragarri

- EUSTATek ustatistikaren ustiapen lanetik ateratako emaitzen aukeraketa bat eskaintzen duen liburukia, zentsu ezaugarriak dituena eta 1981ean hasitako serieari jarraipena ematen diona.


- Diskete edizioa Edizio elektronika: 1999. 12 disk. (6 gaztelaniaz eta 6 euskaraz)

Liburukien izenburuak.

- 1. liburukia: Estructura de la población

- 2. liburukia: Población activa

- 3. liburukia: Educación y euskara

- 4. liburukia: Movimientos migratorios

- 5. liburukia: Familias y fecundidad

- 6. liburukia: Vivienda

- 5. tarifa (Lan osoa)

- EXCELen kaleraturiko argitalpen elektronikoa, hainbat liburukik osatzen dutena; bakoitza gai bati zuzenduta dago. Halaber, 1981, 1986 eta 1991ko aurreko zentsu eta erroldak direla-eta egindako argitalpenei jarraipena ematen dioten taula estatistikoak txertaturik daude argitalpen honetan.


- Edizio elektronika Argitalpen elektronikoa: 2 CD-rom (1 gaztelaniaz eta 1 euskaraz) karpeta batean, Argitalpen: 1999.

- Prezioa: 661,84 euro

- Microsoft Access-en eraikinei buruz egindako datu basea; eraikintzat hartzen dira ataria duten etxebizitza multzoak edo establezimendu kolektiboak direla; horrela, datu base honetan eraikinaren, etxebizitzaren eta horietan bizi diren biztanleen ezaugarriei buruzko informazio estatistikoa azaltzen da.


- Edizio elektronika Edizio elektronika: 2 CD-rom (1 gaztelaniaz eta 1 euskaraz) karpeta batean. Argitalpen: 1999.

- Prezioa: 135,01 euro

- 1986ko errolda, 1991eko zentsua eta 1996ko Biztanleria eta Etxebizitzaren Estatistika ustiatzeko lanetik eskuraturiko aldagai nagusien informazioa udalerri mailan (>10.000 biztanle). Informazioa ikusi ahal izateko, PC-Axis programa berezia eduki behar da; programa hori argitalpenean sartzen da, bai eta berori erabiltzeko tutorial bat ere.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2000.

- 3. tarifa

- Inkesta honen bitartez, ugalkortasun eta ezkonkortasunari buruzko informazio demografikoa eskuratzen da. Argitalpen honetan, tasa eta kopururik esanguratsuenekin batera, familien bilakaerari buruzko informazioa sartu da, ezkontzak eratzean eta familietan izandako eraldaketak seme-alabak gurasoen etxetik joatean.


- Edizio inprimatua Liburuki 1. Argitalpen: 1999.

- 3. tarifa

- Azterketa honen bigarren argitaraldiaren helburu eta xede nagusiak ondorengoak dira: batetik, gure erkidegoaren errolda atalak sailkatzea eta multzokatzea errolda atalen arteko antzekotasuna bilatzen duten ezaugarri komunen arabera, nahiz eta geografikoki hurbil egon ez; eta, bestetik, informazioa modu grafikoan eskaintzea, planimetrian.


- Edizio inprimatua euskarri informatikoarekinLiburuki 1 + CD-rom. Argitalpen: 2003.

- 3. tarifa

- Espazio eremuei lotutako biztanleen kopuruei buruzko emaitzarik esanguratsuenen berri ematen duen liburukia, gunerik banatuenetan arreta berezia jarriz: biztanle entitate eta zentsu ataletan, hain zuzen ere.

Erantsitako bertsio elektronikoan emaitzak EXCELen ikus daitezke

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2002-2005


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2003.

- 3. tarifa

- Inkesta honen bitartez, ugalkortasun eta ezkonkortasunari buruzko informazio demografikoa eskuratzen da. Argitalpen honetan, tasa eta kopururik esanguratsuenekin batera, familien bilakaerari buruzko informazioa sartu da, ezkontzak eratzean eta familietan izandako eraldaketak seme-alabak gurasoen etxetik joatean.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2005. Liburuki 1

- 3. tarifa

- Edizio elektronika Edizio elektronika (PDF)

- Azterketa honen hirugarren argitaraldia; honen helburu eta xede nagusiak ondorengoak dira: batetik, gure erkidegoaren errolda atalak sailkatzea eta multzokatzea errolda atalen arteko antzekotasuna bilatzen duten ezaugarri komunen arabera, nahiz eta geografikoki hurbil egon ez; eta, bestetik, informazioa modu grafikoan eskaintzea, planimetrian.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2005

- Atal honek 1970etik 2001era bitartean zentsu eta erroldetatik ateratako informazioa ematen du EXCEL formatuan. Hemen hainbat liburukiri dagokion informazioa duten taulak ikus daitezke. Era berean, epe bakoitzerako informazio osagarria eskura daiteke.


- Urtekaria

- 3. tarifa

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1986-1995.

- Urtero-urtero ateratzen den estatistika; erregistro zibileko datuak erabiliz, mugaturiko eremu geografiko batean epe zehatz batean izandako mugimendua jasotzen du, betiere biztanleriari dagokionez.

Jarraipena ondokoetan:

- Jaiotzen estatistika

- Ezkontzen estatistika

- Heriotzen estatistika

- Edizio inprimatua Bost urtean behingoa: 1975/80-1990/95

- Edizio inprimatua Zenbaki berezia: 1861/1983

- 3. tarifa

Bilduma izaera duen argitalpena, Euskal Autonomia Erkidegoan biztanleriak izandako berezko mugimenduen bilakaera jasotzen duena, betiere zehazturiko epe baten barruan.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1996-2000.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Biztanleriaren berezko mugimendua jasotzen duen eragiketa estatistikoa, gertaera demografiko honen azterketan sakontzeko asmoz. Gai honi buruzko informazio estatistikoa hilero-hilero gaurkotzen da web gunearen bitartez.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1996-2000.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Biztanleriaren berezko mugimendua jasotzen duen eragiketa estatistikoa, gertaera demografiko honen azterketan sakontzeko asmoz. Gai honi buruzko informazio estatistikoa hilero-hilero gaurkotzen da web gunearen bitartez.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1996-2000.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Biztanleriaren berezko mugimendua jasotzen duen eragiketa estatistikoa, gertaera demografiko honen azterketan sakontzeko asmoz. Gai honi buruzko informazio estatistikoa hilero-hilero gaurkotzen da web gunearen bitartez.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1988-2000.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan izandako egoitza aldaketen gaineko datu zehatzak jasotzen ditu, eta hainbat kasutan udalerrion barruan izandako aldaketen berri ere ematen du.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1991-1995.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Argitalpen honek urtero-urtero Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien zuzenbidezko biztanleriaren gainean gaurkoturiko datuak jakitera ematen ditu errolden arteko epean; horrela bada, erreferentzi epea urte bakoitzeko abenduaren 31a izaten da.


- Edizio inprimatua Argitalpen 1994

- Edizio agortua Edizio agortua

- Honako hau euskarak azken urteotan izandako egoera eta bilakaerara hurreratzeko azterlana da. 1981 eta 1991eko Biztanle Zentsuetako galdera sortetan eta 1986ko Erroldan jasotako informazioan oinarritzen da.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1995

- 3. tarifa

Etorkizuneko biztanleriaren tamaina eta lurralde, sexu eta adinaren arabera banatzeko modua aurreikustea funtsezko elementua da planifikazio publiko nahiz pribatuak egin ahal izateko. 1991ko biztanle zentzuko datuetatik abiatzen da eta 10 urteko denbora ikuspuntua jorratzen du.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2000

- 3. tarifa

Biztanleriaren proiekzioen gainean egindako bigarren lana, denbora ikusmuga 15 urtekoa da eta 2010. urtera arteko informazio zehatza ematen du biztanleriaren, heriotza tasen, ugalkortasunaren eta migrazioen inguruan. Azterlanaren oinarria 1996ko Biztanle eta Etxebizitzen Estatistika izan da.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2005

- Biztanleriaren proiekzioaren emaitzen diren taula estatistikoak, 2001eko azken biztanle zentsuaren datuen arabera egindakoa.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2009

- Biztanleriaren proiekzioaren emaitzen diren taula estatistikoak, 2006ko azken biztanle zentsuaren datuen arabera egindakoa.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2002

- 3. tarifa

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF)

Biztanleriaren perspektiben inguruko azterlana, orain arte erabilitakoa baino askoz zabalagoa den denbora ikusmuga duena, 55 urtera arteko epera ere iristen delako. Hainbat eszenatoki erabiltzen dira, gerta litezkeen hainbat hipotesi demografiko uztartuz, betiere ohiko gertakizun demografikoak kontuan harturik, hala nola ugalkortasuna, heriotza tasak edo migrazioak.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- 3. tarifa

Encuesta realizada, a nivel de la CA de Euskadi, con el objetivo de ofrecer, un análisis exhaustivo del modo en que se distribuye el tiempo en la población de referencia, cuantificado en horas y minutos. En definitiva intenta proporcionar una panorámica precisa de la vida cotidiana de los habitantes de Euskadi.

Tomando como base esta encuesta y contando con la colaboración de distintos autores, se han publicado los siguientes trabajos:


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- 2. tarifa

Euskal Autonomia Erkidego mailan egindako inkesta, erreferentzi biztanleek denbora zertan ematen duten zehatz-mehatz aztertzeko, betiere orduak eta minutuak zenbatuz. Laburbilduz, honako argitalpen honen bidez, Euskadiko biztanleen eguneroko bizimoduari buruzko panoramika zehatza emateko asmoa dago.

Inkesta hau oinarri hartuz eta hainbat egileren lankidetzari esker, ondorengo lan hauek eman dira argitara:


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1996

- 2. tarifa

Gizarte partaidetzako jardueretan denbora erabiltzeko moduaren inguruko azterketa; argitalpen honek bi helburu ditu: gizarte, politika, erlijio edo kultur partaidetzako jardueretan aldagai sozio-demografikoen eragina zein den aztertzea eta partaidetza horren molde eta ezaugarrien nondik norakoak ikertzea.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1996

- 2. tarifa

Ikerlan honek pertsonen bizitza erritmoen azterketa sakona egiten du gizonezkoak edo emakumezkoak diren neurrian. Argitalpenaren helburua, beraz, bi sexuen artean dagoen parekatze maila zein den jakitea da, betiere hainbat jarduera kontuan hartuta, bereziki familiaren barruan etxeko zereginen antolaketa eta banaketa.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1996

- 2. tarifa

EAEko biztanleria langabeak, landunak eta ez-aktiboak egunero bizimoduan denbora erabiltzeko moduari buruzko azterlan deskriptiboa. Laburbilduz, “okupazioaren” aldagaiak kolektibo zehatz baten denbora erabileran duen faktore bereizgarria azaldu nahi da.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997

- 2. tarifa

Faktore azterlanak emandako tekniken bitartez, jakin dezakegu zeintzuk diren gaur egungo lanaldiak eta nola sailkatu gizabanakoak horien arabera. Horren ostean, taldeen kopurua eta osaera zenbatu ahal izango dugu.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1999

- 3. tarifa

Erreferentzi biztanleriaren kasuan denbora banatzeko moduari buruzko azterketa zehatza eskaintzeko asmoz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan egindako inkestaren bigarren argitaraldia, orduak eta minutuak zenbatuz. Laburbilduz, Euskadiko biztanleen eguneroko bizimoduaren panoramika zehatza eskaini nahi du.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2003

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Web gunean eskuragarri

Erreferentzi biztanleriaren kasuan denbora banatzeko moduari buruzko azterketa zehatza eskaintzeko asmoz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan egindako inkestaren hirugarren argitaraldia, orduak eta minutuak zenbatuz. Laburbilduz, Euskadiko biztanleen eguneroko bizimoduaren panoramika zehatza eskaini nahi du.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2006

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena

- Edizio elektronika Edizio elektronika (PDF 1,52 MB)

Testu honetan bost artikulu daude eta euskal biztanleriak denbora nola banatzen duen aztertzen da artikulu horietan; eguneroko bizitzako jarduera-alor desberdinetan nola batzen duen denbora, hain zuzen ere. Azterketaren oinarrian EUSTATek 2003an egindako Denbora Aurrekontuen Inkestako (DAI) informazio estatistikoa dago.


- Edizio inprimatua 3 liburuki. Argitalpen: 1990-1991

- 1. eta 2.: liburukiak: Adierazle orokorrak

- 3. liburukia: Adierazle sintetikoak

- 4. tarifa (Lan osoa)

Inkesta honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak bizi diren famili bizitzaren, banakako bizitzaren eta ingurunekoaren baldintzei buruzko informazio zehatza eman nahi zaie arduradun politikoei, gizarte eta ekonomi eragileei, ikerlari pribatuei eta, oro har, herritar guztiei. Besteak beste ondorengo alderdiak aztertzen dira: osasun baldintzak, prestakuntza maila, lana, aisialdia, gizarte harremanak, ingurumen fisiko eta sozialaren egoera, pertsonen egoitza eremua, familiarteko harremanak, familiaren baliabide ekonomikoak, etxebizitzen ekipamenduak eta abar.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1996

- 3. tarifa

Bost urtean behingo inkesta honen bigarren argitaraldia, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsonen baldintzak aztertzeko egindakoa.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2000

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri 1989, 1994 eta 1999ko urteko edizioak web gunean eskuragarri

Tercera Argitalpen de la encuesta, con la que se ofrece la posibilidad de realizar una análisis retrospectivo de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra vida diaria.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2006

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena

Inkestaren laugarren aldia, Euskal AEko bizi-kalitatearen adierazle nagusien gaineko informazioa ematen du. Bizi kalitatearen kontzeptuaren oinarria giza ongizatea dimentsio anitzekotzat jotzean datza; horregatik, lan honetan gai-arloka ematen dira adierazle sintetikoak.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2008

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena

Argitalpenak sei artikulu jasotzen ditu; gizarte errealitatearen ikasketan bizi kalitatearen bitartez sakontzen da, eta mamitu egiten da, unibertsitate munduaren ikuspegi pean, zenbait atalen garapenean: Familia eta gizarte-harremanak, inguru fisiko eta soziala, aisia eta denbora librea, osasuna eta baliabide sanitarioak eta hezkuntza, enplegua eta lan baldintzak.


- Edizio elektronika Cd-rom edizioa.

Tarifa: Fitxategiak saltzeko indarrean dagoen prezio ordenaren arabera

- PDF formatuko dokumentua Familien fitxategiko deskribapenera joateko esteka

- PDF formatuko dokumentua Eskaera eredura joateko esteka

Zabalkunderako produktu honetan 2004ko aldian egindako familien Bizi-baldintzen Inkestaren aldagai nagusiak bildu dira. Formatu hau fitxategien tratamenduan trebatu diren erabiltzaileei zuzenduta dago, eta egungo zabalkunde estandarrak ez duen balio gehigarria eskaintzen du, ustiapen eta datu-analisi ezberdinak egiteko aukera ematen baitu, eragiketa estatistiko honen tauletan, argitalpenetan eta txostenetan agertzen direnen aldean.

Mikrodatuen fitxategia testu formatuan eta lerro justifikatuetan antolatuta dago. Deskribapen zehatza eskaintzen du, bai aldagaien eta azken horien sailkapenen inguruan, bai fitxategia gauzatzeko unean erabili diren kalitate- eta isilpekotasun-irizpideen inguruan.

Fitxategi hau lortu nahi duten erabiltzaileek eskaera bat bidali beharko dute Eustateko web orriaren bitartez, postaz edo posta elektronikoaren bidez, eta erantsita datorren estekan agertzen den ereduari jarraitu beharko diote. Bertan, aipatutako fitxategia zein helburutarako erabili nahi den zehaztu beharko da.


- Edizio elektronika Cd-rom edizioa.

Tarifa: Fitxategiak saltzeko indarrean dagoen prezio ordenaren arabera

- PDF formatuko dokumentua Banakoen fitxategiko deskribapenera joateko esteka

- PDF formatuko dokumentua Eskaera eredura joateko esteka

Zabalkunderako produktu honetan 2004ko aldian egindako banakoen Bizi-baldintzen Inkestaren aldagai nagusiak bildu dira. Formatu hau fitxategien tratamenduan trebatu diren erabiltzaileei zuzenduta dago, eta egungo zabalkunde estandarrak ez duen balio gehigarria dauka, ustiapen eta datu-analisi ezberdinak egiteko aukera ematen baitu, eragiketa estatistiko honen tauletan, argitalpenetan eta txostenetan agertzen direnen aldean.

Mikrodatuen fitxategia testu formatuan eta lerro justifikatuetan antolatuta dago. Deskribapen zehatza eskaintzen du, bai aldagaien eta azken horien sailkapenen inguruan, bai fitxategia gauzatzeko unean erabili diren kalitate- eta isilpekotasun-irizpideen inguruan.

Fitxategi hau lortu nahi duten erabiltzaileek eskaera bat bidali beharko dute Eustateko web orriaren bitartez, postaz edo posta elektronikoaren bidez, eta erantsita datorren estekan agertzen den ereduari jarraitu beharko diote. Bertan, aipatutako fitxategia zein helburutarako erabili nahi den zehaztu beharko da.


- Hilabetekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1987-1990.

- Hiruhilabetekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1987-1993.

- Edizio inprimatua Zenb. berezia: aldizkako serieak, 1985-1990.- (Argitalpen: 1991)

- Edizio agortua Edizio agortua

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean hiru hilik behin gaurkoturiko informazioa.

Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria sailkatzeko erabilitako kolektibo nagusien neurri eta ezaugarrien gaineko informazioa ematen duen jarraikako inkesta, betiere jarduera ekonomikoetan parte hartzeko moduari eta biztanleen egoera aldaketei dagokienez.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1991

- 3. tarifa

Argitalpenak hainbat iturri estatistikotatik datorren informazioa laburbiltzen du, zehatzago biztanleriaren berezko mugimendua, biztanleen zentsuak, biztanleen udal erroldak eta migrazio mugimenduen estatistika.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- 3. tarifa

Hainbat iturri estatistiko demografikotatik datorren informazioa laburbiltzen duten argitalpenen sortaren jarraipena. Helburua zera da: biztanleria aztertzeko tarteko fase bat eratzea eta proiekzio demografikoak egitea.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997

- 3. tarifa

Aurreko argitalpenaren ildoari jarraituz, oraingoan eskualdeko eremura jaitsi gara gertaera demografikoak aztertzeko, hala nola heriotza tasa, ezkontzak eta ugalkortasuna.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1999

- 3. tarifa

Lan honek hainbat adierazle demografikoren berri ematen du, biztanleriaren gaineko azterlana errazteko; gainera, proiekzio demografikoak egiteko oinarri sendo eta garrantzitsua eskaintzen du.


- Erreferentzi epea: 1975- …

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- 3. tarifa

Argitalpen honen bidez, helburu bikoitza erdietsi nahi dugu: batetik, 1970eko Biztanle eta Etxebizitzen Zentsuaren eta 1975eko Biztanleen Udal Erroldaren datu argitaragabeak kaleratzea, eta, bestetik, horien osteko zentsu eragiketen emaitza erantsien bidez serie homogeneoen berri ematea.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2000

Eraikinen kopuruari buruzko informazio estatistikoa: eraikinen egoera, helburua, inguruneko ekipamendua, solairu kopurua, gela kopurua; hori guztiori udalerri eremuan azterturik.


GIZARTE ARGITALPENAKgora


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1982/83-1983/84 ikasturteak.

- Edizio agortua Edizio agortua

Jarraipena:


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1984/85-1996/97 ikasturteak.

- 3. tarifa

- Edizio inprimatua Zenb. berezia: 1982/83tik 1987/88 ikasturtera bitarteko serieak.

- Edizio agortua Edizio agortua

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean urtean behin gaurkotzen den informazioa:Kirolaren estatistika eta Unibertsitatearen estatistika

Gure erkidegoko hezkuntza egoerari buruzko informazioaren bilduma estatistikoa, ikasturtean izandako hezkuntza mailak eta indarreko irakasgaiak azalduz. Autonomia Erkidego osorako multzokaturiko datuak aurkezten dira, lurralde historikoen, eskualdeen eta udalerrien arabera.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- 3. tarifa

UPV-EHUrekin elkarlanean egindako lan honen helburu nagusia euskararen egoeraren berri ematea da Euskal Herriko Unibertsitatean; izan ere, orain arte alderdi hau irakaskuntza ez-unibertsitarioan besterik ez zegoen aztertuta.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1988-1991.

- Edizio agortua Edizio agortua

Bi urterik behingoa

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1993-1995.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Ikastetxeetako jarduera ekonomikoari buruzko informazioa ematen du, erregistraturiko datuen sailkapen ekonomiko eta funtzionala kontuan hartuz, bai eta gastu horien finantzazioa ere, jatorriaren arabera.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1989-1991.

- Edizio agortua Edizio agortua

Bi urterik behingoa

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1993-1995.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Argitalpen honek, irakaskuntza pribatuari dagokionarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoan arauturiko irakaskuntza sistemaren makromagnitude nagusien azterketa osatzen du.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1984-1996.

- 3. tarifa

- Edizio inprimatua Zenb. berezia: 1984-1992 serieak = 1984-1992 serieak (Argitalpen: 1994)

- Edizio agortua Edizio agortua

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Osasun arloko langileen, laguntza eta medikuen arloaren eta arlo ekonomikoaren gaineko informazioa ematen du, horietan aurrera eramaten diren jardueren irudi zehatza islatuz. Emaitzak Lurralde Historiko guztietarako aurkezten dira eta, gainera, Euskadiko Osasun Maparen lurralde sailkapenerako.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1985-1996.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

Ospitaleez kanpoko langileen, ekipamenduaren, laguntza jardueraren, laguntza ekonomikoaren eta adierazleen gainean zentsuen ildoko informazioa ematen du.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1994-1996.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa


Erreferentzi epea: 2000- ...

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2000- ...

Gure ospitaleetan laguntza eman zaien gaixoen erikortasunaren eta ezaugarrien gaineko informazioa. Estatistika honek Oinarrizko Datuen Gutxieneko Multzotik hartzen ditu datuak eta gaixoaren ezaugarri demografikoak eta klinikoak jasotzen ditu.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1993-1996.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean urtean behin gaurkotzen den informazioa

Honako hau Osasun Sailarekin batera egindako lana da, estaldura motei, laguntza jarduerako langileei eta osasun laguntzako aseguru libreko jarduera ekonomikoari buruzko datuetan oinarritzeko den informazioa ematen duena.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1991- ...

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Web gunean eskuragarri

Biztanleei hainbat zerbitzu, prestazio eta programa eskaintzen dizkieten erakunde, enpresa eta organismoek garaturiko jarduerak jasotzen dituen estatistika, osasun, kultur, lan eta hezkuntza arloa alde batera utzita.


Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1990-1998.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean urtean behin gaurkotzen den informazioa

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren arloek ikerkuntza arloan egiten dituzten ahaleginen berri izateko helburuz egindako estatistika, betiere erabilitako giza baliabideak eta baliabide materialak neurtuz eta gure autonomia erkidegoko I+Gren berri ematen duten adierazleak azalduz.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2001: Komunikazioaren estatistika, Kulturaren estatistika, Kirolaren estatistika

Baliabide material zein giza baliabideen gaineko estatistika, bai eta kultur jarduerako finantzazio nahiz gastuaren (museoak, liburutegiak...), komunikazioaren (egunkariak eta aldizkariak) eta kirolaren (kiroldegiak, bazkideak) gainekoa ere.

Erreferentzi epea: 2008- ...

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2008- ...


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2006: Lineako argitalpena, 2006

Alojamendu nahiz janari zerbitzuak eskaintzen dituzten zentroetara bertaratzen diren eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren 18 urteko edo handik gorako pertsonei egindako inkesta honen bitartez, kolektibo honen profil sozio-demografikoa eta euren bizi baldintzak ezagutu nahi da.

**************************************************************


EUSTATek eta Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailak 1995ean sinaturiko lankidetza hitzarmenean oinarrituz, urtero-urtero hainbat azterlan egin ohi dira errepide sarean izaten diren istripuen gainean.

Ondorengo hauek eman dira argitara:

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997.

- 3. tarifa

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1998.

- 3. tarifa

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1999.

- 3. tarifa

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1999.

- 3. tarifa

- Edizio inprimatua Argitalpen: 2001.

- 3. tarifa

- Edizio elektronika Edizio elektronika (PDF 3.361 Kb)


ARGITALPEN EKONOMIKOAKgora


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2004

Hezkuntzaren kontua sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza jarduera guztiek kontsumitzen dituzten baliabideen gaineko informazioa marko koherente batean sartzeko eta antolatzeko.


Bi urterik behingoa.

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1997- ...

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena (1997 etat 1999)

Beste estatistika eta administrazio txosten batzuetatik abiatuta egiten den sintesi estatistika honek hiru dimentsio betetzen dituen datuen multzoa ematen du: osasun laguntza funtzioen arabera, osasun zerbitzuen hornitzaileak eta finantzazio iturriak.


Bi urterik behingoa.

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 2003

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena (1995, 1997 eta 1999 y 2003)

Estatistika honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek gizarte babes modura dirutan eta gauzatan jasotzen dituzten prestazioen gaineko kopuruak ematen dira; era berean, gizarte babesaren sare konplexua finantzatzea ahalbideratzen duten fondoak jasotzen dira.


- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 2000 - 2004

- 3. tarifa


Urtekaria.

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1982- ...

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena

Sintesi eragiketa estatistiko honetan eskura dagoen informazio ekonomiko guztia azaltzen da; horrela, besteak beste ondoko alderdiak jasotzen dira: Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen den jarduera ekonomikoaren balorazioa eta lurralde historiko bakoitzak autonomia erkidegoaren produktuari eta errentari egiten dion ekarpenaren laburpena.


Urtekaria.

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1996-1998.

- 3. tarifa

Erreferentzi epea: 1999- …

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena

1995eko argitalpenera arte, arlo publikoaren inguruko informazioa, betiere nazio kontabilitatearen ildotik, Kontu Ekonomikoetan argitaratzen zen. Horren garrantzi ekonomikoa aintzat harturik, 1996tik aurrera egokitzat jo da argitalpen zehatza egitea, betiere gure ohar metodologikoa eginez eta emaitzak aztertuz.


- Edizio inprimatua Editado en 1988.

- Edizio agortua Edizio agortua


Jarraipena ondorengoan:

Urtekaria.

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1987/88-1999/00.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean urtean behin gaurkotzen den informazioa

Argitalpen hau dela medio, agiri bakar batean banan-banan biltzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztien 1983. urtetik aurrerako aurrekontu likidazioen zenbateko nagusiak. Halaber, foru administrazioaren eta autonomia administrazioaren aurrekontu likidazioak eta aurrekontuak zehatz-mehatz aztertzen dira.


- Edizio inprimatua 3 liburuki. Argitalpen: 1988-1990.

- I. liburukia: Metodologia eta oinarizko informazioa

- II. liburukia: Input-output taulak

- III. liburukia: Emaitzen analisia

- Diskete edizioa Eranskina (7 disq. en carpeta).

- 5. tarifa (Lan osoa)

Input-Output taulek ekonomia zehatz baten egituraren ikuspegi orokor eta banatua eskaintzen dute, bai eta ekonomia horretan izaten diren elkarreraginen ikusmoldea ere. Gainera, era guztietako azterlanak egiteko garrantzi handiko oinarritzat har daitezke; izan ere, input-output ereduak aukera handiak ematen dituen azterketa lanabes garrantzitsu bihurtzen ditu.


- Edizio inprimatua Editado en 3 volúmenes, 1993-1995.

- T. I. - T. II: Información básica

- T. III: Análisis de resultados

- 5. tarifa (Lan osoa)

- Diskete edizioa Arg. elektronikoa (HEDAPEN): 6 diskete dituen karpeta eta PC-Axis-en gidaliburua (programa barne)

- Argitalpen: 1997

- Edizio agortua Edizio agortua

Input-Output taulek ekonomia aztertzeko oinarrizko osagaia da; gainera ekonomia zehatz baten egituraren ikuspegi orokorra eskaini, haren egitura aztertu eta arloen arteko erlazioak xehekatzen dituzte. Bigarren aldia da EUSTAT hau egiteaz arduratzen dena.


- Edizio inprimatua 2 liburuki. Argitalpen: 1998-1999.

- I. liburukia: TIO

- II. liburukia: Emaitzen analisia

- 5. tarifa (Lan osoa)

Input-output taulen hirugarren argitaraldia, EUSTATek eginikoa. Kasu honetan berrikuntza bat dago; izan ere, SEC 1995 delakoak gomendaturiko kontabilitate arauak eta arlokako sailkapen berriak sartzen dira eta horrek hainbat aldaketa metodologiko dakartza berekin aurreko taulekin alderatuta; horrenbestez, taula hauek Europako Batasunean egindako antzeko azterlanekin aldera daitezke.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2003

EUSTATek laugarrenez egin ditu taula mota hauek, betiere EAEko ekonomiaren elkarreragin makroekonomiko nagusiak irudikatzeko arlokako banaketa baten bitartez; horrenbestez, horrek EAEko ekonomia hobeto ezagutzea dakar, politika ekonomiko egokiak garatu eta horien eragina baloratu ahal izateko.


- Urtekaria

- Erreferentzi epea: 1995- ...

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2004- ...

Argitalpen hau estatistika eta kontabilitate tresna da eta Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian zenbaturiko ekoizpen eta banaketa eragiketa guztiak islatzen ditu.


- Bost urterik behingoa

- Erreferentzi epea: 1993, 1998 y 2003

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2004

Etxeko lanari buruzko satelite kontuen helburua etxeetan aurrera eramandako jarduera guztien irudia ematean datza, betiere jarduera horiek ekarritako balio ekonomikoaren kalkulu bat eginez.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean urtean behin gaurkotzen den informazioa

Lan estatistikoan gidazerrendak ezinbestekoak dira laginak aukeratu, datuak atera eta informazio unitateak geografikoki identifikatu ahal izateko. Kasu honetan JEGID osatzen duten aldagaien emaitza nagusiak azaltzen dira, betiere 1991tik 1996ra bitarteko epean barrena.


- Edizio inprimatua Editado en 4 volúmenes, 1985

- I. liburukia: Inbentarioak

- II. liburukia: Lurraren erabilera

- III. liburukia: Aziendak, makineria eta lana

- Argitalpen laburtua

- 4. tarifa (Lan osoa)

Zentsuan oinarrituriko eragiketa estatistiko hau Nekazaritza eta Arrantza Sailarekin batera egin da eta 10 urterik behin eguneratzen da; horren bitartez, nekazaritza arloko egitura ezagutu nahi da, informazio unitate modura nekazaritza ustiapena erabiliz. Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztiei buruzko informazioa jasotzen du.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- 2. tarifa

Nekazaritza eta Arrantza Sailaren lankidetzaz, EAEko nekazaritzaren oinarrizko datuak ematen dira behin-behinean, 1989an egindako nekazaritza zentsutik aterata.


- Edizio inprimatua 4 liburuki. Argitalpen: 1991.

- I. liburukia: Inbentarioak

- II. liburukia: Lurraren erabilera

- III. liburukia: Aziendak, makineria eta lana

- IV. liburukia: Marjina gordina eta orientazio tekniko-ekonomikoa

- 6. tarifa (Lan osoa)

Nekazaritza eta Arrantza Sailaren lankidetzaz, zentsutik ateratako eragiketa estatistikoaren gaineko argitalpen berria; horrela bada, nekazaritza ustiapena informazio unitatetzat hartuz, nekazaritzako egitura ezagutzeko asmoa dago. Informazioa Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztiei dagokie.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2004.

Zentsuan sartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan 1999ko irailaren 30ean dauden nekazaritza ustiategi guztiak, titular modura jarduten duen pertsona fisiko edo juridikoa nahiz nekazaritza ekoizpenari ematen zaion erabilera edozein izanagatik ere. Eragiketa estatistiko honen xedea da egiturazko informazioa ematea, nekazaritzako gaur egungo eraketa eta bilakaera zeintzuk diren jakiteko.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2005.

Nekazaritza eta Arrantza Sailaren eta erkidegoko foru aldundien lankidetzaz egindako inkesta, Europako Batasuneko arautegia betez, betiere erkidegoko nekazaritzaren egoera ebaluatzeko eta nekazaritza ustiategietako egiturazko bilakaera zein den jarraitzeko.


- Argitalpen: 1983

- Edizio agortua Edizio agortua

Industrian 1981ean lan egiten duten pertsona eta establezimendu kopuruari buruzko informazioa ematen duten taula estatistikoen bilduma, arlokako eta lurraldekako hainbat banaketaren arabera sailkaturik, lurralde historiko, eskualde eta udalerri mailan.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1982-1984.

- Edizio agortua Edizio agortua

Jarraipena ondorengoetan:


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1985-1996.

- 3. tarifa

Jarraipena ondorengoetan:

- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1997-1998.

- 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean urtean behin gaurkotzen den informazioa : Industria-estatistika - Eraikuntza estatistika

Argitalpen honen bitartez, industri eta eraikuntza arloaren informazio zabal eta zehatza eman nahi da. Argitalpenak urteetako ibilbidea dauka eta, beraz, erabiltzaileak emaitza eta datu ugari izango ditu EAEko industriaren bilakaera aztertzeko, bai eta azpiarloetara zehatzago hurreratu ahal izateko ere.


Irregularra

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2001 Erreferentzi epea: 1990, 1995, 1998, 1999

IKT industriaren helburu orokorra ondorengo da: arduradun politikoei, gizarte nahiz ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei eta, oro har, herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Industriak duen dimentsioari buruzko aldizkako informazioa ematea.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1986/88-1996.

- Edizio agortua Edizio agortua

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean hilean behin gaurkoturiko informazioa

Azterketa ekonomikoaren barruan garrantzi handia daukan abaguneko adierazlea; adierazle honek hilik hileko BPGren bilakaera modu laburtuan eta arinean eskuratzea ahalbideratzen du.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1989-1996.

- Edizio agortua Edizio agortua

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean hilean behin gaurkoturiko informazioa

Abaguneko estatistika honek zuzenean neurtzen du Euskal Autonomia Erkidegoko industri arlorako prezioen aldagaia. Industri prezioen gorabeherak aztertzeko balio du eta industri arloaren deflaktatzaile modura erabil daiteke Euskadi mailan egin litezkeen hainbat azterlan ekonomikori begira.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1989.

- Edizio agortua Edizio agortua

Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den bigarrena da. Kasu honetan Industria eta Merkataritza Sailaren eta EUSTATen arteko lankidetzaren emaitza da eta arloaren egituraren berri ematen du, bai eta beraren indargune nahiz ahulezia nagusien berri ere.


- Irregularra

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1986/88 (Argitalpen 1991)

- Edizio inprimatua1989/90 (Argitalpen 1993)

- Edizio inprimatua1993 (Argitalpen 1996)

- Edizio agortua Edizio agortua


Jarraipena ondorengoetan:


- Irregularra

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena 1995, 1997, y 2000 (Datu basea)

- Edizio inprimatua 1997 (Argitalpen 2001) 3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri 2000 Lineako argitalpena, 2002

Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurralde historiko bakoitzeko ibilgailuen konponketa eta merkataritzaren egituraren berri izateko inkesta. Urteko kontu ekonomikoak egiteko beharrezko informazioa ere jasotzen du eta Inpunt-Output taulak ere; gainera, zuzeneko abaguneko adierazleak eskuratzeko balio izan dezake, betiere egiturazko estatistiken denbora desfasea murrizten duten lagin txikiekin egindako eragiketa estatistikoen bitartez. (Barne Merkataritzako Indizea)


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1993-1994, 1996.

- Edizio agortua Edizio agortua


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean urtean behin gaurkotzen den informazioa

Zerga Administrazioko Estatu Agentziako Aduana eta Zerga Berezien Sailak emandako datuetatik abiatuz, estatistika hau urtero-urtero egiten da Euskal Autonomia Erkidegoarekin izandako nazioarteko merkataritza fluxuen berri emateko.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1992.

3. tarifa

Inkesta honen emaitza modura hainbat taula estatistiko egin dira; horietan garrantzi handiko alderdi ekonomikoei buruzko informazioa jasotzen da, arlo hau aztertu eta datuok azterlan ekonomiko orokor batean txertatu ahal izateko.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1998.

3. tarifa

Argitalpen honek azken urteotan garrantzi handia (bai kuantitatiboki bai kualitatiboki) hartu duen arlo bat aztertzen du, gainerako arlo guztiek eskatzen dutelako, hau da, ekonomiaren barne artikulazioaren oinarria delako.

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena 1994, 1996, 1998 y 1999 urteetarako (Datu basea)


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2001.

Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurralde historiko bakoitzeko zerbitzuen azpiarloen egitura ekonomikoaren berri ematen ahalegintzen den eragiketa estatistikoa. Era berean, helburutzat dauka urteko kontu ekonomikoak eta Inpunt-Output taulak egiteko beharrezko informazioa ematea.


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2001.

Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurralde historiko bakoitzeko ostalaritza arloaren egitura ekonomikoaren berri ematen ahalegintzen den eragiketa estatistikoa. Era berean, helburutzat dauka urteko kontu ekonomikoak eta Inpunt-Output taulak egiteko beharrezko informazioa ematea; izan ere, urtero-urtero horietan eguneratzen dira arlo honen datu orokorrak.


- Urtekaria

- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 2000


3. tarifa

Helburua da arduradun politikoei, planifikatzaileei eta gizarte nahiz ekonomi agenteei XX. mendearen amaierako gairik jakingarrienetako bati buruzko informazio iturri zabal eta zorrotza ematea: gizartearen alderdi ekonomiko, sozial eta kulturalak bere baitan hartzen dituen eta komunikazio nahiz informazioari lotutako elementu teknologikoen bitartez gauzatzen den ingurune berri bat sortu izana.


- Urtekaria

- Erreferentzi epea: 2000- ...

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2004

Informazioaren gizarteari buruzko inkestaren helburu orokorra ondorengo da: arduradun politikoei, gizarte nahiz ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei eta, oro har, herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan informazio eta komunikazio teknologia berriek lortu duten dimentsioari buruzko aldizkako informazioa ematea.


- Urtekaria

- Erreferentzi epea: 2000- ...

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2004

Informazioaren gizarteari buruzko inkestaren helburu orokorra ondorengo da: arduradun politikoei, gizarte nahiz ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei eta, oro har, herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko familietan informazio eta komunikazio teknologia berriek lortu duten dimentsioari buruzko aldizkako informazioa ematea.


- Bi urterik behingoa

- Erreferentzi epea: 2003

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2004

Informazioaren gizarteari buruzko inkestaren helburu orokorra ondorengo da: arduradun politikoei, gizarte nahiz ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei eta, oro har, herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko lehen sektorean informazio eta komunikazio teknologia berriek lortu duten dimentsioari buruzko aldizkako informazioa ematea.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2005


3. tarifa

Estatistika honen bidez, familien eta gizabanakoen aberastasunaren banaketa zein den jakin nahi da; horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen ereduen araberako zerga izaerako datuak eta zentzuen aldagaiei lotutako errenta iturriak modu homogeneoan ustiatu dira.


- Urtekaria

- Erreferentzi epea: 2003- ...

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2005

Estatistikaren helburu nagusia da ekonomiaren arlo guztiek berrikuntza teknologikoaren esparruan egiten dituzten ahaleginen berri izatea, bai eta gure erkidegoan eskuraturiko maila inguruko gainerako herrialdeetan lortutakoarekin alderatzeko hainbat adierazle kaleratzea ere.

Zehatzago esanda, ezaugarrien artean, besteak beste, ondorengoak ateratzen dira: berrikuntza teknologikoan izandako gastuaren kopurua, jardueren araberako banaketa, berrikuntzaren eragin ekonomikoa, finantziazio publikoa eta berrikuntza zailtzen duten faktoreak.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2008


3. tarifa

- PDF formatuko dokumentua Última Argitalpen disponible en formato electrónico (PDF 7,22Mb)

Argitalpen honetan, Euskal Industriaren Egoerak euskal industri sektoreko ahalik eta ikuspegi zabalena eta konparatuena eman nahi du; horretarako, ikuspegi ezberdinak hartu ditu kontuan eta batez ere Eustatek egindako estatistiketako azken datuak erabili ditu oinarri moduan.


ANTOLAKUNTZA ESTATISTIKOAgora

- Edizio inprimatua Hainbat hizkuntzatan argitaratua. Ponentziak jatorrizko hizkuntzan


- Argitalpen: 1989

- Edizio agortua Edizio agortua

Argitalpen honen bitartez, EUSTATek Bilbon 1989ko irailaren 7, 8, 9 eta 10ean izandako Estatistika Ofizialeko Nazioarteko Bileran aurkeztutako ponentziak jasotzen ditu. Nazioarteko bilera hau Parisen ISIk (Estatistikako Nazioarteko Institutua) 1989an egindako eta beraren sekzioetariko batek, IAOSek (Estatistika Ofizialeko Nazioarteko Elkartea), bultzaturiko 47. saioaren jardunaldi bat izan zen.


- Edizio inprimatua Erreferentzi epea: 1987-...

- Doakoa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri

Estatistikako Euskal Kontseiluaren barne jardunbiderako 32. artikuluak ezartzen du erakunde horrek urtero-urtero bere jarduera aztertzen duen memoria bat onetsi beharra daukala. Kontseiluaren manuzko zereginak jasotzen ditu eta bertan ordezkaturiko erakunde eta titularren zerrenda, bai eta ekitaldi honetan amaituriko eragiketen zerrenda eta gauzatze fasean daudenak edo epe laburrean hasiko direnak ere.


- Edizio elektronika CD-Rom Edizio elektronika 1998

- Edizio agortua Edizio agortua

Autonomia Erkidegoetako Estatistika Jardunaldien bederatzigarren edizioan aurkezturiko ponentziak jasotzen dituen argitalpen elektronikoa; kasu honetan jardunaldiok EUSTATen ardurapean egin ziren Donostian.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 2005

- 5. tarifa

- PDF formatuko dokumentua PDF formatuko dokumentua

Apirilaren 23ko 4/86 Legearekin bat etorriz, orain arte Euskal Autonomia Erkidegoko estatistikaren inguruan onetsitako bosgarren plana. Legezko testuaz gainera, eranskin bat agertzen da, non Euskal Estatistikako Erakundeak erreferentzi epean egin beharreko eragiketa estatistikoak islatzen diren. Eragiketa horietariko bakoitzerako, besteak beste, ondokoak zehazten dira: horiek egiteaz arduratzen diren erakundeak eta jorratzen duten azterlanaren gaia eta aldizkotasuna.


**************************************************************1983tik aurrera, Estatistikako Euskal Institutuak, EUSTATek, urtero-urtero antolatu du Estatistikako Nazioarteko Mintegi bat; bertan bi edo hiru gai monografiko interesgarri jorratzen dira, profesionalen, unibertsitarioen, ikertzaileen eta abarren hainbat kolektibori zuzenduta.

Estatistikako Nazioarteko Mintegiaren helburuak ondorengoak dira besteak beste:

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985-2005

- 2. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena (PDF formatuko dokumentua)


- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Inferentzia Estatistiko Lineala = Lineal statistical inference / C.R. Rao

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 1 (PDF 5,98 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Laginketa eta aplikazioak/ Enrique Cansado

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 2 (PDF 2,84 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Estatistika-Irakaskuntza= Statistical education / V. Barnett

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 3 (PDF 4,77 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Datu-Analisa= Analyse des données / Patrick Clapier

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 4 (PDF 5,74 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Experimentuen Diseinua= Design of experiments / David J. Finney

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 5 (PDF 7,94 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Teoriaren eta aplikapenen alderdiak laginketan/ Francisco Azorin Poch

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1984

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 6 (PDF 5,04 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Laginketaren oinarrizko ikastaro intentsiboa/ José Luis Sánchez Crespo

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1986

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 7 (PDF 4,67 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Denborazko serieen azterketa: Indize estatistikoak= Analyse des series chronologiques: les indices statistiques / Jacqueline Fourastié

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1986

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 8 (PDF 8,79 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Erantzun ezaren metodologia eta tratamendua= Methodology and treatment for non-response / Richard Platek

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1988

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 10 (PDF 7,97 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Estatistika eragiketak laginketaz= Statistical operations by sampling / Leslie Kish

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1989

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 11 (PDF 6,65 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Denborazko serieen azterketa: aurresate metodo batzuk/ Inmaculalda Gallastegi

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1988

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 12 (PDF 5,79 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Datu biltegiak/ Félix Saltor

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1988

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 13 (PDF 4,29 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Ikerketa epidemiologikorako estatistika azterpideak/ Luis Carlos Silva

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1988

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 14 (PDF 5,0 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Laginketa eta laginketaz kanpoko erroreak inkestetan - Sampling and non-sampling errors in surveys: seminal “Quality indicators in surveys and census / Adam Marton

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 15 (PDF 4,76 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Telefono bidezko inkestak - Les enquetes telephoniques / Vivette Salvy

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 16 (PDF 3,46 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Generalizad linear models in epidemiology/ John C. Duffy

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 17 (PDF 5,02 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri New technologies in computer assisted survey processing/ Jelke G. Bethlehem

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 18 (PDF 2,73 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Evaluation of questionnaire design effects/ Gad Nathan

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1999

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 19 (PDF 3,94 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Datu estatistikoen garbiketa jardunbidea/ Ildefonso Villán Criado y Mª Soledad Bravo Cabria

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 20 (PDF 6,0 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri X11Arima/88 urtesasoizko egokitze metodoa - The X11 ARIMA/88 seasonal adjustment method / Stelle Bee Dagum

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1990

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 21 (PDF 5,14 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Aberastasuna, desberdintasuna eta pobreziaren errenta eta banaketa: Teoria, ereduak eta aplikazioak/ Camilo Dagum

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1991

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 22 (PDF 5,33 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Kontabilitate nazionala aldagai ekonomikoen zenbatespen inguru gisa/ Vicente Antón Valero

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1992

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 23 (PDF 6,67 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Kontabilitate nazionala aldagai ekonomikoen zenbatespen inguru gisa - Macro-editing. Methods for rationalizing the editing of quantitative data / Leopold Gransquist

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1991

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 24 (PDF 6,99 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Gastu familiarrei buruzko inkestetako alderdi metodologikoak = Methodological issues in family expenditure surveys / Malka Kantorowitz

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1992

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 25 (PDF 15,09 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Kalitate kontrola administrazioko erregistro eta artxiboetan oinarritutako estatistiketan = Quality control in statistics from administrative registers and records / Hans Pettersson

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1992

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 26 (PDF 7,23 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Datuen Analisia eta zenbaki eta sinboloen sailkapen automatikoa - Analyse des données et classification automatique numerique et symbolique / Edwin Diday

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1992

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 27 (PDF 10,85 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Ingurugiro ikerketaren metodologia estatistikoa = Methodologie de la recherche expérimentale / Roger Phan Tan Luu

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1993

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 28 (PDF 13,76 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Egiturazko ekuazioen moldaketa LISRELekin/ Kart G. Jöreskog

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1993

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 29 (PDF 4,44 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Kojuntura ekonomikoaren azterketarako metodo estatistiko-ekonometrikoak / Antoni Espasa

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 30 (PDF 8,71 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Enplegu eta langabezia-estatistikak europako batasunean / Bernard Grais, Aloïs Van Bastelaer, André Persenaire

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 31 (PDF 6,94 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Gizarte babeserako estatistika bateratuen sistema europearra (ESSPROS) = European system of integrated social protetion statistics ( ESSPROS) / Alfonso Barrada, Mercedes Alcalde, Cor N. Gorter

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 32 (PDF 9,85 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Eskuratzea eta berreskuratzea bidezko laginketa - Capture-recapture models: an overview / Kenneth H. Pollock

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1995

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 33 (PDF 6,68 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Biztanleria erregistroak - Residents registration systems and statistics / Pekka Myrskylä, Wolfgang Mohr

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1995

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 34 (PDF 7,80 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Kontu-hartzailetzako eta ikuskaritzako laginketa metodoak / Alber Prat, Pere Grima

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 35 (PDF 7,35 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Kontu-hartzailetzako eta ikuskaritzako laginketa metodoak / Roberto Escuder Vallés

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1998

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 36 (PDF 4,83 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Laginketako erroreak zenbatesteko ihardespen-metodoa - The replication method for estimating sampling errors / David Morganstein

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1998

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 37 (PDF 2,94 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Etxeko produkzioaren satelite-kontu baterako metodologia / Roberto Escuder Vallés

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1998

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 38 (PDF 4,83 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri EREMU TXIKIETAKO ZEHARKAKO ZENBATESPENETARAKO ESTATISTIKA-METODOLOGIA - Statistical methodology for indirect estimations in small areas / Jon N. K. Rao

- Edizio inprimatua Argitalpen: 2000

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 39 (PDF 0,56 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Confidentiality and statistical data protection techniques/ Lawrence H. Cox

- Edizio inprimatua Argitalpen: 2000

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 40 (PDF 6,79 MB)- Applied spatial statistics / Jay M. Ver Hoef

- Argitaragabe.

- Disponible una única copia en Biblioteca de EUSTAT

- Koadernoa; 41

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri EREDUETAN OINARRITUTAKO LAGINKETARI SARRERA - An introduction to model-based survey sampling / Ray Chambres

- Edizio inprimatua Argitalpen: 2003

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 42 (PDF 0,73 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri BAYESIAN ESTATISTIKARAKO SARRERA - An introduction to bayesian statistics / José Mª Bernardo Herranz

- Edizio inprimatua Argitalpen: 2004

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 43 (PDF 0,59 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri DATUAK JASOTZEKO, GALDESORTAK DISEINATZEKO ETA INKESTEN KALITATERAKO METODOLOGIA BERRIAK - New technologies in data collection, questionnaire design and quality / Edith D. De Leeuw

- Edizio inprimatua Argitalpen: 2004

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 44 (PDF 0,5 MB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri LUZETARAKO INKESTEN METODOLOGIA - Metodología de las encuestas longitudinales. / Peter Lynn (Universidad de Essex).

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 45 (PDF 896 KB)- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri "ZENTSU BIRTUALAK ". (Ingeles) ERIC SCHULTE NORDHOLT. Statistics Netherlands.

- PDF formatuko dokumentua Koadernoa; 47 (PDF 597 KB)
KOIUNTURAZKO ARGITALPENAK (*)gora

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena /(KOIUNTURA ATALA)


**************************************************************- Hiruhilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1995- ...- Hiruhilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1985- ...- Periodicidad semestral

- Erreferentzi epea: 2000- ...- Hiruhilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1979- ...- Hilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1995- ...- Hilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1995- ...- Hiruhilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1993- ...- Hiruhilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1993- ...- Hilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1997- ...- Hilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1992- ...- Hiruhilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1989- ...- Hilabetekaria

- Erreferentzi epea: 1995- ...- Hilabetekaria (eguneraketa hiruhilero)

- Erreferentzi epea: 1986- ...- Hilabetekaria (eguneraketa hiruhilero)

- Erreferentzi epea: 1986- ...- Hilabetekaria (eguneraketa hiruhilero)

- Erreferentzi epea: 1986- ...- Hiruhilabetekaria

- Erreferentzi epea: 2009- ...**************************************************************(*) Hiruhilero atal honetan agertzen den informazioaz ESTATISTIKA BOLETINA egiten da; argitalpen hau web gunean argitaratzen da (azken argitalpena) eta paperean ere (argitalpen berezia harpidedunentzat)BESTELAKOAKgora

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1987.- (Monografia teknikoak; 1)


2. tarifa

Honako argitalpen honen bitartez, gure ekoizpenean erabilitako metodologiak aztertzeko eta deskribatzeko serie bati ekiten zaio, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko 1985eko Input-Output taulekin gertatzen den bezala.


- Lau hizkuntzatan argitaratua (spa/baq/cat/fre)

- Edizio inprimatua Argitalpen: 2002

- Doakoa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Edizio elektronika en Web

- Lehenengoz, mugaren bi aldeetan elkarlanean jarduteko markoan, Pirinioetako bi aldeetako hainbat bulego estatistikok mendikatearen atlas estatistiko bat egin dute. Osatu gabe egon arren, lehendabiziko ariketa honek Pirinioak aztertzeko hurbilpen bat ekarri du: azalerako 49.850 km2, 1.101.000 biztanle, 617.000 etxebizitza (horietarik 167.000 bigarren etxebizitzak dira), nekazaritzako 45.000 lanpostu, industriako 108.000 lanpostu, eraikuntzako 40.000 lanpostu, hirugarren sektoreko 205.000 lanpostu, nekazaritzakoak ez diren 92.000 establezimendu eta 5,8 milioi turista baino gehiago; horiexek dira agiri honetan aurki daitezkeen datuetariko batzuk.


- Hiru hizkuntzatan egindako argitalpena (spa/baq/fre)

- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997, 2000 y 2005

3. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Edizio elektronika en Web


- Edizio inprimatua 3 liburuki, 1996-97

- I. liburukia: Mapak

- II. liburukia: Taulak

- Pedagogi fitxak. Lan-ekintzei buruzko proposamena

6. tarifa(Lan osoa)

- Argitalpen fotocopiable Argitalpen fotokopiagarria (2 liburuki: I.a: Definizioak; II.a: Taulak)

- Cd-rom edizioa Diskete edizioa Argitalpen elektronikoak (CD 1) edo disketeak (5)


- Edizio inprimatua Urtekaria: 1991-1998

- Edizio agortua Edizio agortua

Jarraipena ondorengoetan:


- Edizio elektronika Edizio elektronika: 2001- ...

- 6. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Azken bertsioa WEB gunean dago eskuragarri


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1982

- 2. tarifa

- Honakoaren bidez, erabiltzailearen esku jarri nahi ditugu gehien erabiltzen diren sailkapen ofizialak, euren kodeak azalduz, betiere lan estatistikoak alderatzeko asmoz. Era guztietako kodeak biltzen ditu, hala nola herrialdeetakoak, lurraldeetakoak, lurralde historikoetako udalerrietakoak, eremukoak, ahaidetasunekoak, ikasketetakoak, enpresaren jarduera ekonomikoetakoak edo lanbide nagusietakoak.

- Halaber, sailkapen horien kontzeptuak euskaraz izendatzeko proposamen bat ere jasotzen da, galdera sorta elebidunei erantzutean, gure hizkuntzaren erabilera errazteko.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1995

- 5. tarifa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri WEB gunean gaurkoturiko informazioa

- Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan sailkapen, nomenklatura eta kodeak homogeneizatzeko prozesuari jarraitzeko xedez, EUSTATek argitalpen hau egin du, normalizazio estatistikoaren ondorengo helburu hauek betetze aldera: batetik, erabiltzaileen esku jartzea gehien erabiltzen diren sailkapen ofizialak, haiei dagozkien kodeekin; eta, bestetik, oinarrizko euskarria ematea Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan kode horien erabileraren homogeneizazioa lortu eta horrela gure estatistikak eta beste erakunde edo organismo batzuenak (batez ere Europako Batasunekoak) erkatzeko bidea egon dadin.


- Edizio elektronika Edizio elektronika, 1999.

- 6. tarifa

- Kasu askotan planimetriaren gainean informazioa irudikatu nahi dugu eta zeregin nekeza izaten dugu eskuartean; dena dela, Office 97ko bertsioan grafiko mota hauek taxutzeko lana errazten duen aplikazioa txertatzen da. Hala ere, margotu beharreko eremu geografikoetako mapen hainbat txantiloi eskuratzeko arazoak izaten dira. CD honetan sarturiko txantiloien helburua zera da: informazio estatistikoa irudikatzeko erabil daitezkeen hainbat ingurune erraztea; Excelen grafikoak taxutzeko bide ematen duten lanabesak bezain erabilerrazak dira.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1987

- Edizio agortua Edizio agortua

- Eusko Legebiltzarraren 4/86 Legea onetsi ostean eta horren 10.37. artikulua betez, 1986ko azaroaren 29an Euskal Estatistika-Erakundea sortu zen; horren ondorioz, honako hau Jesús Astigarragak eta José Manuel Barrenecheak XVIII. mendeko ekonomista ezaguna izandako Nicolás de Arriquibarren omenez egindako lanaren berrargitalpena da.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1986

- Edizio agortua Edizio agortua

- Honako lan honen xedea ekoizpen egitura ikertzeko teknikak aztertzea da input-output taula erregionalen arabera. Ekoizpen egituraren eta arlokako menpetasun eta elkarreragin erlazioen azterketa, ziur aski, aplikaziorik ohikoena eta orokorrena da input-output azterketa erregionalaren barruan.


- Edizio inprimatua Argitalpen hau ez dago salgai, 1986

- Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, errolda agentearen zereginak bideratzeko eta argitzeko.


- Edizio inprimatua Argitalpen hau ez dago salgai, 1986

- Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, zonako ikuskatzailearen zereginak bideratzeko eta argitzeko.


- Edizio inprimatua Argitalpen hau ez dago salgai, 1986

- Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, udal bulegoko arduradunaren zereginak bideratzeko eta argitzeko.


- Edizio inprimatua Argitalpen hau ez dago salgai, 1986

- Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, talde arduradunaren zereginak bideratzeko eta argitzeko.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1991

- 2. tarifa

- Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, errolda orrien edukiari nahiz berrikuntzaren osteko kudeaketari egokiturikoa.


- Edizio inprimatua Argitalpen hau ez dago salgai, 2001

- Zentsu agenteak erabiliko dituen kontzeptu, lan metodo, lanabes, zeregin, jarduketa adibide eta agiriak jasotzen dituen gidaliburua.


- Edizio inprimatua Argitalpen hau ez dago salgai, 2001

- Taldeko arduradunari bere zeregina betetzen laguntzen dion eskuliburua, betiere eskualdeko arduradunaren eta zentsu agentearen laguntzaz; honako bildutako edukiak garrantzitsuak dira zentsu bat egiteko garaian.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1985. Lau hizkuntzatan (baq/spa/fre/eng)

- 2. tarifa

- Termino estatistikoen kopuru handia jasotzen du, gehienak EUSTATek bere argitalpenetan erabili izan dituenak. Lan honen ardura UZEIk (Unibertsitate-Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea) izan du; izan ere, gure hizkuntza normalizatzeko kabinete profesional eta espezializatua da eta jakintza arlo ugariri buruzko hiztegi asko burutu ditu.

- Gaurkoturiko bertsioa hiru hizkuntzatan dago (spa/baq/eng) eta UZEIren laguntzaz egin da.

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena, 2005


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1994

- Edizio agortua Edizio agortua

- Zabalkunde estatistikorako datu basea EUSTATen lehentasuna izan da azken urteotan; horrela bada, argitara eman da Suediako Estatistika Institutuak garaturiko software baten bitartez (PC-Axis); sistema honek taula estatistikoak biltzeko eta kontsultatzeko aukera ematen du, bai eta software komertzialeko beste programa batzuetara (esaterako EXCEL) lekualdatzeko bide ere.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1997

- Edizio agortua Edizio agortua

- 1994an EUSTATek datuak zabaltzeko abian jarritako sistema, informazio estatistikoaren eskatzaileei zerbitzu hobea eskaintzearren; horrenbestez, informazio hori eskuratzeko sarbidea errazten da datu estatistikoak biltzeko eta erabiltzeko software komun baten bitartez, betiere zabalkunde estatistikoaren eremua euskarri elektronikora zabalduz.


- Edizio inprimatua Argitalpen: 1998

- Doakoa

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Edizio elektronika (PDF)

- Agente sozio-ekonomikoek mugaz gaindiko benetako espazioa sortzeko daukaten informazio premiak BEGIRA, Nafarroako Estatistika Institutua eta EUSTAT animatu ditu Akitaniak, Nafarroak eta Euskal Autonomia Erkidegoak osatzen duten eurorregioaren industriaren azterketan sakontzera.

LIBURUXKAK- Doakoas- gora


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 1996


- Argitalpen: 1998

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 538Kb))


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 2000

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 538Kb))


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999


- Doakoa liburuxka Argitalpenak: 1998 eta 2003


- Erreferentzi epea:

- 1997 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1998)

- 1998 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999)

- 2003ko lehenengo seihilekoa (Argitalpen: 2003)

- 2003 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 2004)

- 2004ko lehenengo seihilekoa (Argitalpen: 2004) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 1,6Mb).

- 2004 (Argitalpen: 2005) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 367kb).

- 2005eko lehenengo seihilekoa (Argitalpen: 2005) - PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 6,7Mb).


- Erreferentzi epea:

- JEGID-97 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1998)

- JEGID-98 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999)


- 1997-2002 (Argitalpen: 2003) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 1,3Mb).

- 2004 (Argitalpen: 2005) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 1,9Mb).


- Erreferentzi epea:

- 1997 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1998)

- 1998 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999)


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 1998

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 349Kb)


- Erreferentzi epea:

- 1994 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1997)

- 1996 (Argitalpen: 1999) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 260Kb).


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 328Kb)


- Erreferentzi epea:

- 1997 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999)

- 1998 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999)

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika 1997 (PDF 259Kb)

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika 1998 (PDF 633Kb)


- Erreferentzi epea:

- 1997 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1998)

- 1998 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999)

- 1999 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 2000)


- Erreferentzi epea:

- 2001 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 2002) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 886Kb).

- 2002 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 2003) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 688Kb).

- 2003 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 2004) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 246Kb).

- 2004 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 2005) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 365Kb).

- 2005 (Doakoa liburuxka Argitalpen: 2006) PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 554Kb).


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 1998

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 632Kb)


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 1998

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 799Kb)


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 1999


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 2004

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 140Kb)


- Doakoa liburuxka Argitalpen: 2007

- PDF formatuko dokumentua Edizio elektronika (PDF 1,75Mb)KOADERNO TEKNIKOAK gora

- Informazioa Eustateko Web-ean eskuragarri Lineako argitalpena


IKERKUNTZA APLIKATUAREN LANAK, ESTATISTIKA OFIZIALEN EKOIZPEN ETA ZABALKUNDEA HOBETZEKO LANERA BIDERATUAK. gora