Eustat

Eustat Euskadi.net

Familiak

EstatistikaEstatistika Data  
Familiak  
Familiak, lurralde-eremuen, adin-taldeen eta jardueraren arabera. 2001 2004/04/14 Dokumentua excel formatuan dago
Familiak, lurralde-eremuen, motaren eta batez besteko tamainaren arabera. 2001 2004/04/14 Dokumentua excel formatuan dago
Familiak, motaren eta batez besteko tamainaren arabera (milakotan). 2006 2008/02/26 Dokumentua excel formatuan dago
Familiak erreferentziako pertsonaren mota eta egoera zibilaren arabera (milakotan). 2006 2008/02/26 Dokumentua excel formatuan dago
Familiak erreferentziako pertsonaren mota eta adinaren arabera (milakotan). 2006 2008/02/26 Dokumentua excel formatuan dago
Famili guneak  
Familia-guneak, lurralde-eremuen eta gune-motaren arabera. 2001 2004/04/14 Dokumentua excel formatuan dago
Famili guneak batez besteko tamainaren arabera (milakotan). 2006 2008/02/26 Dokumentua excel formatuan dago
Gaur eguneko ezkontzak, ezkontideen jaiotzako autonomia-erkidegoaren eta homogamia-graduaren arabera (milaka pertsona). 2006 2008/01/31 Dokumentua excel formatuan dago
Gaur eguneko ezkontzak, ezkontideen jaiotza-tokiaren eta homogamia-graduaren arabera (milaka pertsona). 2006 2008/01/31 Dokumentua excel formatuan dago
Gaur eguneko ezkontzak, ezkontzeko urteari jarraiki, ezkontideen jaiotza-tokiaren eta homogamia-graduaren arabera (milaka pertsona). 2006 2008/01/31 Dokumentua excel formatuan dago
Gaur eguneko ezkontzak, ezkontideen ikasketa-mailaren eta homogamia-graduaren arabera (milaka pertsona). 2006 2008/01/31 Dokumentua excel formatuan dago
Ezkontideen arteko batez besteko adin-aldea, ezkontzeko urtearen eta lurralde historikoaren arabera. 2006 2008/02/26 Dokumentua excel formatuan dago
Lehen ezkontzak, ezkontza-urtearen eta familia-zikloaren uneraren arabera (milaka ezkontza). 2006 2008/01/31 Dokumentua excel formatuan dago
Ezkontzan jaiotako seme-alaben elkarbizitzaren batez besteko iraupena, sexuaren, joandako urtearen eta elkarbizitza uztearen arrazoiaren arabera. 2006 2008/02/26 Dokumentua excel formatuan dago

Elementu Elkartuak

Datu Bankua Datu Bankua

Grafikoak Grafikoak

Prentsa Oharrak Prentsa Oharrak

Txostenak Txostenak

Metodologia eta Kalitatea Metodologia eta Kalitatea

Definizioak Definizioak

Kode eta izendegiak Kode eta izendegiak

Galdesortak Galdesortak

Familiak

Euskal AEko familien kontaketa eta deskribapena zenbait estatistika-iturri erabiliz egiten dira. Alde batetik, familien kontaketak egiten dira Biztanleria eta Etxebizitza Zentsuaren bidez; bestalde, Inkesta Demografikoak (ID), zeina zentsuen artekoa baita, informazioa ematen du familien osaketaz, tamainaz eta seme-alaben kopuru eta haien arteko urte-aldeaz, baita ere beste zenbait ezaugarriren gainean, gertakizun demografikoetara hurbiltzeko atzera begirako metodoa erabiliz.

Zuhaitz tematikoa