Eustat

Eustat Euskadi.net
Lurralde Plangintza

Lurralde Antolamendurako Artezpideak eta, ondoren, Lurraldearen Zatiko Planak eta Lurraldearen Arloko Planak onartuta, udal mailako hiri-plangintzako dokumentuak idazteko baliagarria izango den lurralde eta auraugintza arloko erreferentzaiazko esparrua ari da definitzen. Dokumentu horiek idazteko eta garatzeko, ordea, ezinbestekoa da datu-base grafikoa eta alfanumerikoa izatea. Datu-base horretan , edal-plangintzaren aurreikusenak eta horien okupazio maila jaskotzen da.

UDALPLANEk, Euskal Autonomia Erkidego osoko lurraldearen egitura orokorra eta organikoa eta lurzoruaren kalifikazioa aurkezten du. Lurzoru urbanizaezinaren kasuan, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen kategorizazioari jarraitzen dio.

Zuhaitz tematikoa