Eustat

Eustat Euskadi.net

Estatistika-informazioko 'neurrira egindako' eskaerak

 

 

 1. Estatistika-datuen ustiapena
 2. Euskal AEko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrendaren (JEGIDen) bidez erantzundako eskaerak
 3. Banakako erregistroen fitxategiak (mikrodatuak)
 4. Informazio geografikoa

 

 

 

 1. Estatistika-datuen ustiapenagora
  • EUSTATek egindako estatistika guztien "neurrira egindako" ustiapenak
  • Biztanleriari, ekonomiari eta gizarteari buruzko estatistika-datuen estaldura zabal bat
  • Estatistika-sekretua zaintzearen bermea
  • Salmenta-prezioak estatistika-datu ustiapen-lanen orduko prezio arabera. (Prezioen aginduaren 4. atala) Pdf formatoa (107 Kb) . Testu formatoa
 2. Euskal AEko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrendaren (JEGIDen) bidez erantzundako eskaerakgora
  • JEGID: Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten 200.000 establezimendu eta enpresa baino gehiago ditu. Horien jarduerak askotarikoak dira, lehenengo sektorea izan ezik: industria, eraikuntza, merkataritza, ostalaritza, hezkuntza, osasuna, herri administrazioa eta beste zerbitzu guztiak.
  • Enpresa edo establezimendu bakoitzaren izena edo sozietate-izena, posta helbide osoa, jarduera sektorea (EJSN kodea), eta haien tamaina adierazten duen enplegu maila edo geruza ditu.
  • Zer eskaintzen duen
   • Direktorio osoa edo horren zatiak, irizpide jakin batzuk oinarritzat hartuta: jarduera sektorea, geografia eremua (lurraldeak, udalerriak, auzoak, kaleak, ...), enplegu maila edo geruza eta nortasun juridikoa.
   • Salmenta prezioa, eskatu den erregistro kopuruaren arabera. Prezioen Aginduaren 2. artikulua. Pdf formatoa (107 Kb) . Testu formatoa
   • "Neurrira egindako" estatistika-grafikoak eta -tabulazioak
   • Salmenta prezioak, datu estatistikoak ustiatzeko lanen prezioa-ordua kontuan hartuta. Prezioen Aginduaren 4. artikulua. Pdf formatoa (107 Kb) . Testu formatoa
 3. Banakako erregistroen fitxategiak (mikrodatuak)gora
  • EUSTATek hainbat arloan (biztanlerian, ekonomian eta gizartean) egiten dituen erroldei eta inkestei buruzko banakako erregistroak biltzen dituzten fitxategiak
  • Estatistika-sekretuari atxikitako informazioa denean, eragindako gizabanakoen, enpresen edo unitateen izengabetasuna ziurtatzen da
  • Mikrodatuen fitxategia erabiliz, nahi beste estatistika-ustiapen egin ahal izango ditu eskatzaileak
  • Salmenta-prezioa emandako informazioaren arabera ezartzen da (Prezioen aginduaren 3. atala) Formato pdf (107 Kb) . Testu formatoa
 4. Informazio geografikoagora
  • Euskarri digitalean ematen dira Euskal Autonomia Erkidegoari, lurralde historikoei edo udalerriei buruzko udalerrien, auzoen, guneen, biztanleria-entitateen, barrutien, atalen, eraikinen eta atarien direktorioak eta koordenada guztiak.
  • Udalerri baten informazio geografikoa deskargatzea, hau da, arestian aipatu direktorio guztiak eta beste batzuk (errepideak, bideak, bidexkak, errekak, eraikinak eta abar).
  • Salmentaren prezioa emandako informazio kopuruaren araberakoa izango da (Prezioei buruzko Agindua, 2. idatz-zatia, 2. artikulua) Formato pdf (107 Kb) . Testu formatoa