Eustat

Eustat Euskadi.net

Koiunturako Adierazle Nagusiak. Euskal A.E.

Adierazle Nagusiak: Egiturakoak
Koiunturakoak:
  Unitatea
Oinarria
Aldia
(P)
Datua Aurreko datua
(P-1)
Δ
P/(P-1)
Urte arteko
Δ
Informazio gehiago
Jarduera
  BEG, merkatu-preziotan Kateatutako indizea III H. 09 106,9 107 -0,1 -4 Informazio gehiago
  Industri produkzioa (IPI) 2005=100 Abe. 09 85,3 85 0,4 -2,7 Informazio gehiago
  Eraikuntza (EKI) 2003=100 III H. 09 103,5 107 -3,2 -8,8 Informazio gehiago
  Barne-merkataritza (BMI) 2005=100 3 H. 09 93,7 97,2 -3,7 -15,4 Informazio gehiago
  Txikizkako merkataritza (BMIt) 2005=100 III H. 09 96,7 99,7 -2,9 -3,8 Informazio gehiago
  Azalera handietako merkataritza (AHMI) 2005=100 Abe. 09 110,3 104,9 5,2 7,8 Informazio gehiago
  Ostalaritza-establezimenduak Bidaiariak Abe. 09 132.471 154.757 -14,4 4,4 Informazio gehiago
  Ostalaritza-establezimenduak Gaualdiak Abe. 09 234.044 281.894 -17 3 Informazio gehiago
Prezioak
  KPI 2006 Abe. 09 108,5 108,6 -0,1 1 Informazio gehiago
  Industri Prezioak (IPRI) 2005=100 Abe. 09 109,1 109,3 -0,2 -2,9 Informazio gehiago
  Eraikuntzaren Kostuak (EKI) 2005=100 Abe. 09 116,2 115,7 0,4 -0,3 Informazio gehiago
  lan-kostua Euro/hil II H. 09 2.850,4 2.850,4 0 5,6 Informazio gehiago
  Kanpo Merkataritzaren Prezioen (BUI). Esportazioak Kateatutako indizea III H. 09 103,7 103,2 0,5 -8,7 Informazio gehiago
  Kanpo Merkataritzaren Prezioen (BUI). Inportazioak Kateatutako indizea III H. 09 103,3 99,2 4,1 -20,5 Informazio gehiago
Lan Merkatua
  Aktiboak Mila IV H. 09 1.041,6 1.033,4 0,8 1,6 Informazio gehiago
  Landunak Mila IV H. 09 951,2 947,8 0,4 -2,7 Informazio gehiago
  Langabeak Mila IV H. 09 90,4 85,5 5,7 89,5 Informazio gehiago
  Langabezi tasa (%) IV H. 09 8,7 8,3 - - Informazio gehiago
  Jarduera-tasa (%) IV H. 09 55,8 55,4 - - Informazio gehiago
Kanpo-Merkataritza
  Esportazioak Mila Euro III H. 09 3.446.045,1 3.667.267,4 -6 -30,2 Informazio gehiago
  Inportazioak Mila Euro III H. 09 3.032.051,1 3.013.201,4 0,6 -43,4 Informazio gehiago
  Saldoa Mila Euro III H. 09 413.994 654.066 -36,7 200,1 Informazio gehiago
Informazioaren Gizartea. Familiak
  Ordenagailua >=15 urte bizt. (%) IV H. 08 67,1 66,5 - - Informazio gehiago
  Internet >=15 urte bizt. (%) IV H. 08 58,1 56,3 - - Informazio gehiago
  Telefono mugikorra >=15 urte bizt. (%) IV H. 08 93 92,7 - - Informazio gehiago
  Interneteko erabiltzaileak >=15 urte bizt. (%) I H. 09 51,7 50,5 - - Informazio gehiago
Biztanleria
  Jaiotzak Jaiotzak II H. 09 5.347 4.981 7,3 -2,1 Informazio gehiago
  Ezkontzak Ezkontzak II H. 09 2.296 1.056 117,4 -24,3 Informazio gehiago
  Heriotzak Heriotzak II H. 09 4.430 5.298 -16,4 2,9 Informazio gehiago

Europako adierazleak