Eustat

Eustat Euskadi.net

Laguntza teknikoko zerbitzua

Kanpoko eskabideei erantzuko, laguntza teknikoko zerbitzu bat dauka EUSTATek. Zerbitzu horrek estatistika-gaietako "neurrira egindako" azterlan monografikoak eta ikerlanak egiten ditu, herri-administrazioarentzat zein herritar, enpresa eta erakundeentazat: askotariko inkestak (biztanleria, ekonomia, gizartea, etab.), arlokako azterlanak, etab.

Eskabide horiei erantzuteko, EUSTATek honako informazio hau dauka, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuari buruz:

Informazio horretan oinarrituz, EUSTATek honako hau eskaintzen dizu:

Horrelako azterlanak eta ikerlanak egiteko, kontratu bat sinatu behar da eskatzailearen eta EUSTATen artean, eta hor adieraziko da zein epetan egingo den lana eta zenbatekoa den aurrekontua. Hori guztia indarrean dagoen prezioen aginduaren 4. atalaren arabera.

Argibide gehiagotarako:

Eskabide-orria

 4+7  Sarrera automatizatuak saihesteko kalkulu xume hau sar ezazu
Eskatutako azterlanari edo ikerlanari buruzko azalpena