Eustat

Eustat Euskadi.net
Ostalaritza

Ostalaritzako Inkesta Ekonomikoa (OIE) izeneko eragiketa sektoreko makromagnitude nagusiak zenbatzeko informazioa lortzekoa da; oinarri lagungarria da Euskal AEko Input-Output taulak eta Euskal AEko Kontu Ekonomikoak egiteko. Informazio ekonomikoa ematen duten establezimenduak dira Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren arabera eginkizun nagusia, sortutako balio erantsiaren terminoetan, ostalaritza dutenak, egoitza edo kudeatzailetza erkidegotik kanpo izanik ere.

Zuhaitz tematikoa