Eustat

Eustat Euskadi.net

Kreditu eta hipotekak

EstatistikaEstatistika Data  
Banku-sistemak sektore publikoari eta pribatuari emandako kredituak. 2008-XII-31 2009/06/17 Dokumentua excel formatuan dago
Landa- eta hiri-finken hipotekak(*). 2008 2009/06/17 Dokumentua excel formatuan dago

Elementu Elkartuak

Datu Bankua Datu Bankua

Grafikoak Grafikoak

Prentsa Oharrak Prentsa Oharrak

Txostenak Txostenak

Metodologia eta Kalitatea Metodologia eta Kalitatea

Definizioak Definizioak

Kode eta izendegiak Kode eta izendegiak

Galdesortak Galdesortak

Kreditu eta hipotekak

Finantza-zerbitzuek balioa sortzen dute diruaren eta bitartekotzaren bidez. Atal honetan zabaltzen da banku-sistemaren kredituaren kuantifikazioa, banku publikoei eta pribatuei, Euskal AEn eta lurralde historikoen arabera, iturria Espainiako Bankua delarik. Ematen dira, baita ere, hipoteka kopurua, eta beren zenbatekoa guztira (milioika eurotan) hipotekatutako finka motaren araberako; informazio-iturria INEren Hipoteka Estatistika da.

Zuhaitz tematikoa