Eustat

Eustat Euskadi.net
Ingurumena

Ingurumenak biztanleen bizi-kalitatean du eragina; hain zuzen, ingurune horrek balio naturalak, sozialak eta kulturalak ditu. Atal honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurune fisikoari buruzko aldizkako estatistika-informazioa baino ez da jasotzen. Horretarako, airearen kalitatearen, hondakinen kudeaketaren, gas isurketen, uraren tratamenduaren, suteen ondoriozko baso-soiltzearen edo erkidegoko hondartzen egoeraren aldizkako neurketen ondoriozko parametroak hartu dira oinarritzat.

Zuhaitz tematikoa