Eustat

Eustat Euskadi.net

Ingurumena - Familiak

EstatistikaEstatistika Data  
Etxebizitzak, ura aurrezteko ohituren eta gailuen arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, erabilitako energia motaren arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, berogailu motaren arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, isolatze eta argiztatzearen arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, egunez duten tenperatura graduen arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, hondakinen tratamenduaren arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, etxetresna elektriko handien arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, ikus-entzunezko ekipamenduaren arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, etxetresna elektriko txikien arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, zaraten eta ekiditeko neurrien arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak .(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, kiratsen eta ekiditeko neurrien arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, erabiltzeko ibilgailu kopuruaren arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, produktu jakin batzuen erabileraren arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak.(%) 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Etxebizitzak, erosteko faktore garrantzitsuen arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta erreferentziako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
16 urteko eta gehiagoko pertsonak, garraiobidearen arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta hautatutako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Garraio publikoa erabilitako 16 urteko eta gehiagoko pertsonak, kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta hautatutako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Oinez edo bizikletaz doazen 16 urteko eta gehiagoko pertsonak, kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta hautatutako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
16 urteko eta gehiagoko pertsonak, ingurumen iritzien arabera eta kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta hautatutako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Ingurumen jarduerak egindako 16 urteko eta gehiagoko pertsonak, kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta hautatutako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago
Ingurumen neurrien aldeko 16 urteko eta gehiagoko pertsonak, kontuan hartuta: udalerri mota, etxearen tamaina, famili mota eta hileko sarrera garbiak, sexua, adina, naziotasuna duen herrialdea, jarduera eta hautatutako pertsonaren ikasketak (%). 2009/04/22 Dokumentua excel formatuan dago

Elementu Elkartuak

Datu Bankua Datu Bankua

Grafikoak Grafikoak

Prentsa Oharrak Prentsa Oharrak

Txostenak Txostenak

Metodologia eta Kalitatea Metodologia eta Kalitatea

Definizioak Definizioak

Kode eta izendegiak Kode eta izendegiak

Galdesortak Galdesortak

Ingurumena - Familiak

Familiak eta Ingurumena 2008 Inkestaren helburu orokorrak: ingurumenarekiko familia-etxeek dituzten ohiturak, kontsumo-pautak eta joerak, ikertzea; baita ere etxebizitzetako ekipamendua eta hartaz eta ingurumen-alderdiekiko egiten duten erabilera, etxebizitzekin erlazionatutako ingurumen politikak formulatu ahal izateko (energia aurreztea, energia-kontsumoa murriztea, zakarrak bereiztea…) Gainera azterketak erkidegoen araberako adierazle erkagarriak lortzea ahalbidetzen du. Azken helburua, ez lehentasunezkoa, horrelako azterketak egindako beste herrialdeekiko erkagarritasuna lortzea litzateke.

Zuhaitz tematikoa