Eustat

Eustat Euskadi.net

Ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoa (I+G)

EstatistikaEstatistika Data  
Establezimenduak guztira  
Establezimenduak, lurralde historikoen, jarduera adarraren, tamainaren eta teknologia-berrikuntza motaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoa. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Teknologia-berrikuntzetako jardueretarako gastua, lurralde historikoaren, jarduera adarraren, tamainaren eta jarduera motaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoa. 2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Teknologia-berrikuntza eta finantzaketa publikoa duten establezimenduak, lurralde historikoaren, tamainaren eta finantzaketaren jatorriaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoa. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Teknologia-berrikuntzarako jardueren gastua, BPGaren ehunekoetan, lurralde historikoaren, tamainaren arabera. 2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Establezimenduak, berrikuntza eragozten duten faktoreen arabera, jarduera adarrari eta tamainari jarraiki. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Establezimendu berritzaileak, patente eta beste babes metodo batzuen erabileraren arabera, jarduera adarrari eta tamainari jarraiki. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Produktu-berrikuntzaren eragin ekonomikoa negozio kopuruan, lurralde historikoaren, tamainaren eta jarduera-adarraren arabera. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Berrikuntza maila eta barruko I+G, lurralde historikoa eta enpresaren tamaina kontuan hartuta. 2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Establezimenduak, honakoak aintzat hartuta: lurraldea, jarduera-adarra, tamaina eta berrikuntza mota. Euskal AE. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
10 langile eta gehiagoko establezimenduak  
10 langile eta gehiagoko establezimenduak, lurralde historikoaren, jarduera adarraren eta teknologia-berrikuntza motaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoa. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
10 langile eta gehiago dituzten establezimenduen teknologia-berrikuntzetako jardueretarako gastua, lurralde historikoaren, jarduera adarraren eta jarduera motaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoa. 2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
10 langile edo gehiago dituzten establezimenduetan, produktu-berrikuntzek negozioen kopuruan duten eragin ekonomikoa, lurralde historikoaren eta jarduera-adarraren arabera. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
10 langile eta gehiagoko establezimenduak, lurraldea, jarduera-adarra eta berrikuntza mota kontuan hartuta. Euskal AE. 2006-2008 2009/12/14 Dokumentua excel formatuan dago
Ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoa (I+G)

Ikerketa Zientifikoen eta Garapen Teknologikoaren gaineko Estatistikaren bidez (I+G) enpresetan, unibertsitateetan eta erakunde publikoetan ikerketarako erabiltzen diren baliabide materialak eta giza baliabideak zenbatzen dira. I+Gari buruzko informazioa eta erabiltzeko moduko patente eta ereduei buruzko datuek herrialde bateko industriaren egoera islatzen dute, baita herrialde horren lehiakortasun maila eta aurrerapen zientifikoa ere. Metodologia horri esker, Euskal Autonomia Erkidegoan lortutako emaitzak inguruko beste erkidego batzuetako emaitzekin alderatu daitezke.

Zuhaitz tematikoa