Eustat

Eustat Euskadi.net

Egoitzarako lurzorua, mota eta herrialde historikoen arabera. Azalera gordina (Ha.) 2008

 Euskal AEArabaBizkaiaGipuzkoa
Egoitzarako lurzorua, guztira19.858,15.997,98.796,35.063,9
- Hiritar bizitegia14.726,14.294,36.301,84.130,1
- Urbanizagarria5.132,01.703,72.494,5933,9
Lurzoru urbanizaezina(1)3.021,3247,52.586,3187,5

(1)Egoitza lurzoru urbanizaezina bat dator landa inguruekin; beraz, egoitza lurzoruen kopuru osotik kanpo utzi da Egoitza lurzoru urbanizaezina bat dator landa inguruekin; beraz, egoitza lurzoruen kopuru osotik kanpo utzi da

Data 2009ko Azaroaren 26a

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. 2008 Udalplana

Gora