Eustat

Eustat Euskadi.net

Hiruhileroko kontu ekonomikoak

EstatistikaEstatistika Data  
Barne produktu gordina  
Barne produktu gordina, osagai eta hiruhileko bakoitzeko. Eskaintza eta eskaera. Kateatutako bolumenaren indizea. 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Barne Produktu Gordina, osagaien eta hiruhilekoaren arabera. Eskaintza eta eskaria. Bolumen kateatua (urte arteko aldakuntza-tasak). 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Barne Produktu Gordina, osagaien eta hiruhilekoaren arabera. Eskaintza eta eskaria. Uneko prezioak.(€ak milakotan). 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Barne Produktu Gordina, osagaien eta hiruhilekoaren arabera. Eskaintza eta eskaria. Uneko prezioak (urte arteko aldakuntza-tasak). 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Barne Produktu Gordina, lurralde historikoaren eta hiruhilekoaren arabera. Bolumen-indize kateatua. 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Barne Produktu Gordina, lurralde historikoaren eta hiruhilekoaren arabera. Bolumen kateatua (urte arteko aldakuntza-tasak). 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Barne-produktu gordina, lurralde historikoaren eta hiruhilekoaren arabera. Urteko prezioak. (mila €). 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Barne-produktu gordina, lurralde historikoaren eta hiruhilekoaren arabera. Urteko prezioak (urte arteko aldakuntza-tasak). 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Langile okupatuak  
Langile okupatuak (lanpostuak guztira) jarduera-adar eta hiruhileko bakoitzeko. 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Langile okupatuak (lanpostuak guztira) jarduera-adar eta hiruhileko bakoitzeko. 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Pertsonal okupatua (lanpostuak guztira), lurralde historikoaren eta hiruhilekoaren arabera. 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Pertsonal okupatua (lanpostuak guztira), lurralde historikoaren eta hiruhilekoaren arabera (urte arteko aldakuntza-tasak). 2009 2009/11/16 Dokumentua excel formatuan dago
Hiruhileroko kontu ekonomikoak

Hiruhileroko Kontu Ekonomikoak eragiketak Euskal AEko kontu ekonomikoak aurreratzen ditu, hiruhilero behatzen diren adierazle ekonomiko koiunturazkoek emandako informazio laguntzaileaz. Informazio hori modelizatu egiten da, euskal ekonomiaren makromagnitude nagusien zenbatespena lortu arte, eskaintzaren, eskariaren eta enpleguaren ikuspegitik. Emaitza erkidegoaren eta herrialde historikoen hiruhileroko BPGren bilakaera ezartzea da. Eragiketaren kontzeptuak eta definizioak Europako Kontuen Sisteman daude ezarrita.

Zuhaitz tematikoa