Eustat

Eustat Euskadi.net
Gizarte Segurantza

Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte babeserako lau sistemetako bat Gizarte Segurantza da; beste hirurak ondokoak dira: Enpleguko Institutu Nazionala, Funtzionario Publikoen Erregimenak eta gizarte babeserako beste sistema batzuk. Atal honetan hurrengo estatistika-informazioa ematen da: Gizarte Segurantzan alta eman zaien kide kopurua, pentsio kopurua motaren arabera, prestazioen zenbatekoa motaren arabera edo batez besteko pentsioa motaren eta kidetze araubidearen arabera.

Zuhaitz tematikoa