Eustat

Eustat Euskadi.net

Ikasleak, Irakasleak eta Ikastetxeak

EstatistikaEstatistika Data  
Araubide orokorreko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikasleak, lurralde historikoaren, mailaren, irakasteredu elebidunaren eta titulartasunaren arabera (1). Datu-aurrerapena. 2009/2010 2009/11/12 Dokumentua excel formatuan dago
Araubide orokorreko irakaskuntzetako eta helduen hezkuntzako ikasleak, lurralde historikoaren, titulartasunaren eta mailaren arabera. 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Ikasleak (irakaskuntza guztiak), titulartasunaren, mailaren, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. 2007/08 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Araubide orokorreko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako eta helduen hezkuntzako ikasleak, lurralde-eremuaren, mailaren eta irakasteredu elebidunaren arabera. 2007/08 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Lanbide-heziketako ikasleak mailaren, adarraren, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2007/08 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitatean sartzeko probak. Matrikulatutako ikasleak, gainditu dutenen portzentajea eta batezbesteko nota, lurraldearen, titulartasunaren, aukeren, deialdiaren eta sexuaren arabera. 2009. urtea 2009/11/17 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitatean sartzeko probak. Gainditutako ikaslea, lehen aukeran aurreinskribatutako ikasketen, lurraldearen, titulartasunaren, sexuaren eta adarraren arabera. 2009. urtea 2009/11/17 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitateko irakaskuntza. Matrikulatutako ikasle guztiak, adarraren (1), zikloaren eta sexuaren arabera. 2008/09 2009/12/23 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitateko ikasketak. Lehen eta bigarren zikloetan eta graduko ikasketetan matrikulatutako ikasleak, lurralde historikoa eta sexua bereizita. 2008/09 2009/12/23 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitateko irakaskuntza. Graduatu ondoko ikastaroetan matrikulatutako ikasleak, sarbideko titulazioaren, zikloaren, titulartasunaren eta sexuaren arabera. 2008/09 2009/12/23 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitateko irakaskuntza. Ikasketak bukatutako ikasle guztiak, zikloaren, adarraren (1) eta sexuaren arabera. 2007/2008 2009/12/23 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitateko irakaskuntza. Lehen eta bigarren zikloko ikasketak bukatutako ikasleak, unibertsitateko ikasketaren, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. 2007/2008 2009/12/23 Dokumentua excel formatuan dago
Ikastetxeak eta ematen dituzten mailak (irakaskuntza guztiak), lurralde historikoaren eta titulartasunaren arabera. 2007/08 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Irakasleak (irakaskuntza guztiak (1)), sexuaren, mailaren, lurralde historikoaren eta titulartasunaren arabera. 2007/08 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Unibertsitateko irakaskuntza. Unibertsitate-mailako langile guztiak, lan-egoeraren eta lurraldearen arabera. 2008/09 2009/12/23 Dokumentua excel formatuan dago
Irakasleak/taldea, ikasleak/irakaslea eta ikasleak/taldea ratioak, mailaren, lurralde historikoaren eta titulartasuanren arabera. 2007/08 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Eskolatze-tasak, adinaren eta mailaren arabera (%). 2007/08 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
EUROSTAT alderaketa. Ikasleen banaketa (%) Nazioarteko Hezkuntza Sailkapen Normalizatuaren (NHSN) arabera. 2006 2009/02/23 Dokumentua excel formatuan dago
Ikasleak, Irakasleak eta Ikastetxeak

Unibertsitate Estatistika (UE) eta Eskola Jardueraren Estatistika (EJE) eragiketek zentsu-izaera dute eta urtean behinekoak dira. Hezkuntza sistemaren berri ematen digute, baita ere haren bilakaerarena, bai Goi Mailako Ikasketetan (Hirugarren maila), bai Aurreko Ikasketetan (Lehen eta Bigarren mailak). Hezkuntza sistemako zifra nagusiak jakinarazten dizkiete erakunde ofizialei eta gizarteari oro har. Araututako irakaskuntza ematen duten Eusko Jaurlaritzako Ikastetxe-erregistroko zentro guztiak hartzen dira aintzat, publiko zein pribatuak.

Zuhaitz tematikoa