Eustat

Eustat Euskadi.net

Seminar

NO RESPUESTA, EDICIÓN E IMPUTACIÓN EN ENCUESTAS / ERANTZUNIK EZA, EDIZIOA ETA INPUTAZIOA / NONRESPONSE, EDITING AND IMPUTATION IN SURVEYS

PDF (0,6 Mb)

CONTENTS

  1. INTRODUCTION
  2. NONRESPONSE
  3. EDITING
  4. IMPUTATION METHODS
  5. IMPUTATION PRINCIPLES AND APPROACHES
  6. VARIANCE
  7. SOFTWARE AND QUALITY ASSESSMENT
  8. EXAMPLES