Eustat

Eustat Euskadi.net

Seminario

NO RESPUESTA, EDICIÓN E IMPUTACIÓN EN ENCUESTAS / ERANTZUNIK EZA, EDIZIOA ETA INPUTAZIOA / NONRESPONSE, EDITING AND IMPUTATION IN SURVEYS

PDF (0,6 Mb)

CONTENIDOS

  1. INTRODUCTION
  2. NONRESPONSE
  3. EDITING
  4. IMPUTATION METHODS
  5. IMPUTATION PRINCIPLES AND APPROACHES
  6. VARIANCE
  7. SOFTWARE AND QUALITY ASSESSMENT
  8. EXAMPLES