zerbitzuak.jpg


Euskaltzaindiaren Arauak

Oharra: Dokumentu hau(ek) ikusi ahal izateko, aurretik Acrobat Reader irakurgailua jaitsi behar duzu.

0 Ortografia (Luis Mitxelena)
1 Bat-batean, behinik behin, batik bat
2 Baitu, baikara, bainaiz
3 Aurrealde edo aurreko alde
4 Hau guz(t)ia
5 Ene/nire, nirekin, niri
6 Arrain, usain, artzain
7 Zenbakien idazkeraz
8 Zenbakien deklinabideaz (hiru, lau)
9 -Zio
10 Nornahi, nonahi, non-nahi
11 Nor/nortzuk, zer/zertzuk, zein/zeintzuk
12 Bat eta batzuk-en deklinabidea
13 Lerroz aldatzean marratxoak nola jarri
14 Adizki alokutiboak (hikako moldea)
15 Partitiboaren erabilera okerra
16 Zu izan ezik
17 Euskal alfabetoaren letren izenak
18 Ordinalen eta banatzaileen idazkera
19 Benetako. Ohiko
20 Betiko eta horren kideak
21 Arabera
22 Iritzi
23 Arazi
24 Ba- eta gabe-ren idazkera
25 Hitz elkartuen osaera eta idazkera
26 -z gero
27 Hori eta, hori edo eta horrelakoen idazkera
28 Aditzoinen forma
29 Diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea
30 Partitiboa baiezko perpausetan noiz eta nola
31 Ekartzea merezi du
32 Espainiako erresumako autonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak
33 Ongi etorri!
34 Hiru kiloko haurra, lau hankako mahaia
35 Orduak nola esan
36 Frantziako errepublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburu-izenak
37 Data nola adierazi
38 Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak
39 Zenbait aditzen erregimena (gonbidatu, iguriki, itxoin, itxaron, deitu, lagundu)
40 Topiko(a) bihurtu
41 Egiteko asmoz
42 Lehenago etorriko zen; lehenago asmatuko zuen
43 Arazi aditzaren erregimena
44 Hiztegi Batua: a - alleluia
45 Gure egitura politiko batzuen euskal izenez
46 Hiztegi Batua: almendra - arratsalde
47 Hizkuntza hilak eta klasikoak
48 Hiztegi Batua: arraun - azuzena
49 -ARI (-lari) atzizkiaz
50 -ARI / -ARIO
51 Kontinenteak, geografia izen nagusi batzuk eta herritarren izenak
52 Munduko geografiako zenbait izen (mendiak, ibaiak, itsasoak)
53 Munduko estatuetako hizkuntza ofizialak
54 Hiztegi Batua: ba - belztura
55 Hiztegi Batua: bemol - bidari
56 Hiztegi Batua: bidaro - bizartsu
57 Euskal herrialdeen, herritarren eta euskalkien izenak
58 Hiztegi Batua: bizeps - buztintsu
59 Ibaiak
60 Aintzirak
61 Hiztegi Batua: c - diapasoi
62 Hiztegi Batua: diapositiba - dotrina
63 Hiztegi Batua: dozena - entzutetsu
64 Hiztegi Batua: eñe - erretratu
65 Hiztegi Batua: erretreta - esplotazio
66 Santutegiko izen ohikoenak
67 Hiztegi Batua: esponja - expres
68 Hiztegi Batua: ez - fotoi
69 Hiztegi Batua: fotokonposaketa - gainalde
70 Mundu zabaleko uharte nagusiak
71 Hiztegi Batua: gainazal - garaje
72 Hiztegi Batua: garandu - gogoangarri
73 -go atzizkia eta izen multzokariak
74 Hiztegi Batua: gogobete - hautsarazi
75 Hiztegi Batua: hautsezin - iguzki
76 Latin eta greziar pertsona-izen klasikoak euskaraz emateko irizpideei buruzko erabakia
77 Hiztegi Batua: ihabali - irudi
78 Aditz laguntzaile batua
79 Hiztegi Batua: irudialdatu - jorratzaile
80 Hiztegi Batua: josi - koala
81 Hiztegi Batua: koalizio - kontsultatu
82 Grezia eta Erromako pertsonaia mitologikoak
83 Hiztegi Batua: kontsumitu - lan
84 Hiztegi Batua: lanabes - lekoa
85 Adizki perifrastikoetako adizki nagusiaren forma
86 Hiztegi Batua: lekora - lozorro
87 Euskara Batuaren ahoskera zaindua
88 Hiztegi Batua: luandar - makina
89 Hiztegi Batua: makineria - matrikulatu
90 Hiztegi Batua: matrize - mintzura
91 Hiztegi Batua: minuet - nahastura
92 Zuberoako herri izendegia
93 Hiztegi Batua: nahi - oihan
94 Hiztegi Batua: oihanbide - orburu
95 Hiztegi Batua: ordain - ortopediko
96 Hiztegi Batua: ortozik - pasmo
97 Hiztegi Batua: paso - pikaldi
98 Hiztegi Batua: pikante - postu
99 Zuberoako herri eta herritarren izenak
100 Hiztegi Batua: postura - santu
101 Hiztegi Batua: santugile - soprano
102 Hiztegi Batua: sor - swazilandiar
103 Hiztegi Batua: tabako - to
104 Hiztegi Batua: tobera - triskatu
105 Hiztegi Batua: triskilatu - tzartasun
106 Hiztegi Batua: u - yuppie
107 Hiztegi Batua: zabal - zuzter
108 Lapurdiko udal izendegia
109 Komunztadura aposizioetan
110 Iraupena eta maiztasuna adierazten duten sintagma zenbatzailedunetan mugatu singularra noiz erabil daitekeen
111 Izen sintagmen arteko juntadura dela eta
112 Hiztegi Batua: a - abolizionista
113 Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin
114 Nahi / gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin
115 Zehargaldera orokorretako aditz-atzizkia: -(e)n eta -(e)netz
116 -eLAKO eta -eN atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan
117 Hiztegi Batua: abonamendu - agertze
118 Hiztegi Batua: agi - ahozuri
119 Hiztegi Batua: ahuakate - aitzitik
120 Hiztegi Batua: aitzur - aldaratu
121 Hiztegi Batua: aldarazi - alo
122 Nafarroa Behereko herri izendegia (I)
123 Hiztegi Batua: aloe - analogiko
124 Hiztegi Batua: analogo - antzoki
125 San, santu, done eta besteren erabilera
126 Hiztegi Batua: antzu - arbindu
127 Hiztegi Batua: arbitrario - arlotetu
128 Nafarroa Behereko herri izendegia (II)
129 Aita santuen izenak
130 Hiztegi Batua: arma - arrimu
131 Hiztegi Batua: arriskatu - askatu
132 Hiztegi Batua: askatzaile - atomatu
133 Nafarroa Behereko herri izendegia (III)
134 Hiztegi Batua: atomika - aurpegi
135 Hiztegi Batua: aurpegiera - azalkeria
136 Hiztegi Batua: azalkizun - azuzena
137 Adierazpena euskalkien erabileraz
138 Hiztegi Batua: b-berriz
139 Euskal Herria izena
140 Gipuzkoako Herri Izendegia
141 Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera
142 Antzinateko eskualdeen euskarazko izenak
143 -erri(a) osagaia gaurko toponimian
144 Hiztegi Batua: berrizale - buzuntz
145 Bizkaiko herri izendegia
146 Hiztegi Batua: c eta d zerrendak
147 Antzinateko hirien euskarazko izenak
148 Hiztegi Batua: e - ezuste
149 Euskal Herri inguruko exonimoak
150 Arabako herri izendegia
151 Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak
152 Hiztegi Batua: F letra
153 Hiztegi Batua: G letra
154 Europako eskualde historiko-politiko nagusiak
155 Nafarroako udal izendegia
156 Alfabeto zirilikoz idatzitako izenak euskarara aldatzeko transkripzio-sistema
157 Europako hiriak
158 Kanpoko leku-izenak euskaraz ahoskatzeko irizpideak
Orrialde honetako dokumentu, zerrenda eta datu-baseak Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin baimen baten mende daude.© 2010 Euskaltzaindia. Ikus lege-oharra