4. Ikur eta laburdurak.

      Aldizkarietan erabilitako laburdurez gain, egoki izango da erabili izan diren beste ikur batzuk ere sartzea:

a. / : Aldizkari eta egunkari ezberdinetan aipatzen diren olerki edo bertso berdinetan erabiltzen da. Horrelakoan, aldizkari bakoitzeko aipamenaren ostean, ikur hau erabiltzen dugu: - / .

b. Puntu eta komak (;) erabiltzen ditugu, aldizkariaren ale ezberdinetan gai beraren jarraipena datorrenean: adibidez, Juan MUJIKA LASTIBAR, Albistur'tik [Pr.-ber.], Argia 5 (1925,245.zk.) 2; 6 (1926,254.zk.) 2; etab. EIZMENDI MANTEROLA, Iñaki (Basarri), Nere bordatxotik [Pr.-ber.], Goiz-argi 14 (1973,169-170.zk.) 2; (178.zk.) 3; 15 (1974,182.zk.) 3; etab.

c. - marratxoa erabiltzen dugu, aurreko lerroan idatzi dugun autore bera adierazi nahi dugunean; horrela izen bera behin eta berriro errepikatu beharrik ez dugu.

d. Kortxeteekin [ ] geuk gehitu duguna adierazten dugu; hau, batez ere bertsoaren testu barruan edo olerkiaren izenburuan agertuko da...

e. Zenbait forma laburtu ere erabiltzen dira: zk. = zenbakia, Pr. = prosa, ber. = bertso, Zat. = Zatia. [Pr.-ber] erabiltzen da, aipatzen den bibliografia horretan prosazko idazlana dagoela, baina tartean bertsoak ere badirela adierazteko, ia beti bertso laburrak edo zatiak izanik.Edukia eta estadistika
Egileak, bertsoak, izenordeak zein norena den ezagutzea. Zailtasunak
Liburuaren garrantzia eta baliagarritasuna
Ikur eta laburdurak
Aztertutako aldizkari eta egunkariak, eta haiek aipatzeko era laburra
Eskerrak ematea