zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
49 bertso/olerki      
 

—1— Enbeita, Jon, "Auxe da Zabalalde", Umeen-deia. (1960 17.zk.) [3]

—2— Etchepare, Antoinette, "Xuriko" xakur xaharra, Umeen-deia. (1961 24.zk.) [4]

—3— Aguinaldo tella montaña, Umeen-deia. (1962 40.zk.) [3]

—4— Arozamena, Migel, Agur bere bat bialtzen diyot, Umeen-deia. (1963 47.zk.) [1]

—5— Enbeita, Jon, Aita eta amari zider-ezteguetan, Umeen-deia. (1962 39.zk.) [4]

—6— Aittitten eriotza, Umeen-deia. (1961 23.zk.) [4]

—7— Albaiteruen salan, Umeen-deia. (1964 52.zk.) [4]

—8— Olaizola Urbieta, Manuel (Uztapide), Amaika alper aundiak, Umeen-deia. (1964 ) [8]

—9— Saralegui, Maria Josefa, Amak esaten dio, Umeen-deia. (1963 47.zk.) [2]

—10— Agirre, Iñaki Gurutz, Arantzazura egin det erromes, Umeen-deia. (1963 42.zk.) [2]

—11— Jontxu [Yontxu] (Jon Enbeita)(?), Ardaua, Umeen-deia. (1962 32.zk.) [4]

—12— Jontxu (Jon Enbeita)(?), Ariatza'n ezpata dantzariye, Umeen-deia. (1960 17.zk.) [3]

—13— Jontxu (Jon Enbeita)(?), Artxoa, Umeen-deia. (1962 33.zk.) [4]

—14— Askotan esan izandu dute, Umeen-deia. (1964 52.zk.) [4]

—15— Ator mutil etxera, Umeen-deia. (1960 20.zk.) [1]

—16— Jontxu (Jon Enbeita)(?), Bermio, Umeen-deia. (1962 36.zk.) [4]

—17— Lertxundi, Xabier, Bertsotxo bat antolatu nai, Umeen-deia. (1960 Apir.) [3]

—18— Madariaga, Bide txar danok alde bat utzi, Umeen-deia. (1962 36.zk.) [4]

—19— Arozamena, Migel, Biotzektikan biar bezela, Umeen-deia. (1962 38.zk.) [3]

—20— Eguberri, Umeen-deia. (1961 29.zk.) [1-2]

—21— Jontxu (Jon Enbeita)(?), Eguberri on!, Umeen-deia. (1960 19.zk.) [1]

—22— Txoritoki, Ekin, Umeen-deia. (1964 ) [2]

—23— Etxean ba det ama, Umeen-deia. (1965 58.zk.) [1]

—24— Enbeita, Jon, Euskal idazkietan, Umeen-deia. (1961 25.A.zk.) [4]

—25— Mitxelena, Joxe Joakin, Euskalerrian zoriona, Umeen-deia. (1964 ) [7]

—26— Aldaz, Angel, Euskerari, Umeen-deia. (1961 28.zk.) [1]

—27— Enbeita, Jon, Gabon-Urtebarri zoriontsuak, Umeen-deia. (1962 40.zk.) [1]

—28— Iriarte (Arzikungoa), Gaurko eguna emana diot, Umeen-deia. (1963 43.zk.) [1]

—29— Enbeita, Balendin, Gogoan euki daigun Jesusen esana, Umeen-deia. (1961 25.A.zk.) [4]

—30— Enbeita, Balendin, Gogoan euki daigun Jesusen esana, Umeen-deia. (1961 25.B.zk.) [4]

—31— Leku ontan ni bertso kantari, Umeen-deia. (1963 43.zk.) [1]

—32— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Mando baten gañean, Umeen-deia. (1964 52.zk.) [4]

—33— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Mundutar jakintsuak, Umeen-deia. (1960 19.zk.) [1]

—34— Iriarte, Maria Angeles (?), Mutil koskor bat itxuarreko, Umeen-deia. (1965 55.zk.) [1-2]

—35— N. Yabar'ko errian gertatua, Umeen-deia. (1965 5 5.zk.) [2]

—36— Urkidi, Nafarroa, jagi!, Umeen-deia. (1965 63.zk.) [4]

—37— Enbeita, Jon, Nere amari, Umeen-deia. (1965 59.zk.) [1]

—38— Otaño, Pedro Maria (Katarro, Pello Maria), Nere barrengo eztuasun bat, Umeen-deia. (1964 ) [2]

—39— Enbeita, Jon, Nere barruak samin bat dauka, Umeen-deia. (1963 47.zk.) [4]

—40— Lertxundi, Xabier, Orio, Umeen-deia. (1960 19.zk.) [1]

—41— Osto kantak, Umeen-deia. (1960 Ek.) [1]

—42— Enbeita, Jon, Txikitxua naz ondiñok arren, Umeen-deia. (1960 18.zk.) [4]

—43— Arozamena, Migel, Umeen Deia nolakoa dan, Umeen-deia. (1965 55.zk.) [1]

—44— Arozamena, Migel, Umeen Deia'n laguntzaliak, Umeen-deia. (1964 51.zk.) [1]

—45— Arozamena, Migel, Umeen Deya aspaldikan, Umeen-deia. (1964 53.zk.) [1]

—46— Arozamena, Migel, Urte batzutan ibilli gera, Umeen-deia. (1964 48.zk.) [1]

—47— Zenbat diran euskera galtzen, Umeen-deia. (1961 26.zk.) [3]

—48— Lertxundi, Xabier, Zeure "Carrera" nai ba dezu, Umeen-deia. (1960 Maiat.) [3]

—49— Enbeita, Abel, Zorionak, Jontxu!, Umeen-deia. (1962 32.zk.) [4]

49 bertso/olerki