zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
83 bertso/olerki      
 

—1— Jokin, "Egun onak" euzkeraz, Napartarra. 3 (1913 138.zk.) 2

—2— Ezenarro Mendia, Jon (Txori-Txiki), Aberri negarrak, Napartarra. 8 (1918 350.zk.) 2

—3— E., J., Aberriyari, Napartarra. 5 (1915 244.zk.) 2

—4— Goyerri-txiki, Abuztua'ren 15'an, Napartarra. 2 (1912 84.zk.) 4

—5— Agur Mikel Deuna'ri, Napartarra. 2 (1912 91.zk.) 2

—6— Ai, ai, ai, mutillak!, Napartarra. 2 (1912 93.zk.) 2

—7— Larizalde, Ama ta seña, Napartarra. 5 (1915 242.zk.) 1

—8— Neonek, Amak semeari, Napartarra. 5 (1915 244.zk.) 1

—9— Neonek, Amaren negarra, Napartarra. 5 (1915 243.zk.) 1

—10— Ollarmendi, Ametsetan..., Napartarra. 1 (1911 41.zk.) 2

—11— Ametzetan aitu nitun galderak, Napartarra. 1 (1911 2.zk.) 3

—12— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Aritzari (Euskaldun jaio nintzan), Napartarra. 2 (1912 70.zk.) 1

—13— S., Azarua'ren 25'an, Napartarra. 1 (1911 47.zk.) 3

—14— Bat, Babu itza bere gurasoen eran, Napartarra. 1 (1911 8.zk.) 3

—15— Bat, Bakarrik arren, aurrera!, Napartarra. 1 (1911 10.zk.) 1

—16— Bedeinka zaite, Garbi izate, Napartarra. 1 (1911 49.zk.) 4 (Eusk.: Jose Ignacio Arana)

—17— Belate-behereko, Belate'ko Andredena Miren'i, Napartarra. 4 (1914 206.zk.) 1

—18— Garmendia Kortadi, Jon (Jeltzale, Zeleta), Beti euzkeraz, Napartarra. 5 (1915 228.zk.) 4

—19— Euzkeltzaren, Biyok, Napartarra. 1 (1911 35.zk.) 3

—20— (Soldado Saratar batek), Charles Mendiboure, Napartarra. 6 (1916 294.zk.) 1

—21— Donetsi bedi ta aintzatu, Napartarra. 1 (1911 49.zk.) 4 (Eusk.: Jose Ignacio Arana)

—22— Larizalde, Ederraren arrillorijan, Napartarra. 6 (1916 307.zk.) 4

—23— Zelaitxo, Eibar'ko mendigoizaliai, Napartarra. 5 (1915 243.zk.) 2

—24— Ekin eta ekin, Napartarra. 1 (1911 32.zk.) 2

—25— Ori, Koldobika, Enara gaxua, Napartarra. 6 (1916 285.zk.) 1

—26— Ezenarro Mendia, Jon (Txori-Txiki), Ene Aberri Maitea!, Napartarra. 7 (1917 337.zk.) 3

—27— Arana Goiri, Sabino (A.-G., S.), Ene aberrija!, Napartarra. 1 (1911 47.zk.) 2

—28— Arana Goiri, Sabino (A.-G., S.), Ene aberrija!, Napartarra. 7 (1917 335.zk.) 1

—29— Abertzalek, Errenderi, Napartarra. 6 (1916 286.zk.) 4

—30— Sanchez Irure, Cayetano, Esan: Euzkeldunak gera, Napartarra. 5 (1915 210.zk.) 3

—31— Belaustegi, Pantzeska (Tabira), Euzkadi, Napartarra. 5 (1915 231.zk.) 3

—32— Euzkadi, Napartarra. 1 (1911 27.zk.) 3-4

—33— Errea, Paustin, Euzkadi beste lurrak baño ederrago uda-beneko goizean, Napartarra. 1 (1911 20.zk.) 1

—34— Larizalde, Euzkadi ta euzkera, Napartarra. 5 (1915 241.zk.) 3

—35— Txomin, Euzkadi'rantz begira, Napartarra. 2 (1912 102.zk.) 1

—36— Aberri, Euzkera maitea, Napartarra. 5 (1915 243.zk.) 2

—37— Batxi, Euzko idazliak, Napartarra. 5 (1915 229.zk.) 4

—38— Gaberdiya zan, Napartarra. 1 (1911 22.zk.) 3

—39— Arana Goiri, Sabino (A.-G., S.), Gabona, Napartarra. 1 (1911 51.zk.) 3

—40— Aznarre, Gaiztokian (Infernoan), Napartarra. 2 (1912 89.zk.) 1

—41— Goi-goitiko Mikel Deuna'ri, Napartarra. 2 (1912 91.zk.) 2

—42— Erauskin Errotari, Gora Euzkadi!, Napartarra. 8 (1918 362.zk.) 3

—43— Aberri, Gora euzkera!, Napartarra. 5 (1915 240.zk.) 3

—44— Bat, Gotzoi deun Mikel jaunaren oroimenean, Napartarra. 1 (1911 16.zk.) 3

—45— Mokoroa, Baleriano, Gure izkuntza, Napartarra. 5 (1915 222.zk.) 2

—46— Itsas-arranoa, Napartarra. 2 (1912 83.zk.) 4

—47— Ollarmendi, Iturri batei, Napartarra. 1 (1911 28.zk.) 2

—48— D., E., Iturri-bidean, Napartarra. 5 (1915 213.zk.) 1

—49— Garmendia Kortadi, Jon (Jeltzale, Zeleta), Iz neurtubak, Napartarra. 5 (1915 249.zk.) 2

—50— Jai ondorian, Napartarra. 1 (1911 30.zk.) 1

—51— Motriko'ko Aberri, Jaimista euzkaldunentzat, Napartarra. 6 (1916 305.zk.) 4

—52— Arbelbide, Jakintsun erranetan, Napartarra. 2 (1912 85.zk.) 4

—53— Egia, Jaungoikoa, Napartarra. 3 (1913 124.zk.) 4

—54— Bat, Jelpean, Napartarra. 1 (1911 18.zk.) 1

—55— Bat, Jesus ontzu eta gizon obenlari tartean, aldiketa, Napartarra. 1 (1911 15.zk.) 1

—56— Illarrazu, Jolasak, Napartarra. 1 (1911 5.zk.) 2-3

—57— Illarrazu, Jolasak, Napartarra. 1 (1911 7.zk.) 1-2

—58— Illarrazu, Jolasak, Napartarra. 1 (1911 3.zk.) 2-3

—59— Arandi, Josu-Biotz deun deunari, Napartarra. 2 (1912 75.zk.) 1

—60— Larizalde, Karmeltxu'ri, Napartarra. 5 (1915 241.zk.) 3

—61— Larizalde, Lagun deungak, Napartarra. 5 (1915 234.zk.) 1-2

—62— Bat, Len, orain da, gero?, Napartarra. 1 (1911 11.zk.) 1

—63— Mikel Deuna'ri. "Nor Jangoikoa aña?", Napartarra. 8 (1918 379.zk.) 1-2

—64— Larizalde, Miren Neskutsari, Napartarra. 5 (1915 249.zk.) 1

—65— Joxe Mari, Negar-otsa, Napartarra. 3 (1913 153.zk.) 3

—66— O.K., Nere aberriya, Napartarra. 1 (1911 32.zk.) 1

—67— Aberri, Nere anai napartarrai, thxori gaxua, Napartarra. 5 (1915 239.zk.) 4

—68— Ollarmendi, Nere etxea, Napartarra. 1 (1911 23.zk.) 3-4

—69— Batxi, Neurtitzak Bizkaiko Enbeita'rentzat, Napartarra. 5 (1915 229.zk.) 3

—70— Bat, Nolakoa nai dezu izan?, Napartarra. 1 (1911 5.zk.) 1

—71— Bat, Ontzi bat bai ta erriya ezin?, Napartarra. 1 (1911 3.zk.) 1

—72— Bat, Ori da zuen etzaya, Napartarra. 1 (1911 28.zk.) 1

—73— B., Orrax zelan, Napartarra. 5 (1915 220.zk.) 4

—74— Padre evangelista (Maite zuten gizonak, amaya bezela), Napartarra. 3 (1913 140.zk.) 4

—75— Elzo Azpiazu, Jose (Errenteriko Xoxua), Sabin lakoak bajiña!, Napartarra. 5 (1915 258.zk.) 3

—76— Neonek, Siñesko negarra, Napartarra. 6 (1916 305.zk.) 2

—77— Arana Goiri, Sabino (A.-G., S.), Siñismena!, Napartarra. 5 (1915 257.zk.) 3

—78— Aznarre, Sugea Euzkadi'n, Napartarra. 2 (1912 90.zk.) 1-2

—79— Aberri, Txoritxuak, Napartarra. 5 (1915 242.zk.) 2

—80— Gonzalez Etxebarri, Luis (Aizkibel, Aizkibel'dar Bingen), Urrundik, Napartarra. 6 (1916 294.zk.) 2

—81— Uso txuria [churia, zuria], Napartarra. 2 (1912 86.zk.) 3

—82— Goyenetxe, Usuak - aske, Napartarra. 1 (1911 51.zk.) 1

—83— Goibela, Yosu'ren igokundia, Napartarra. 1 (1911 21.zk.) 3

83 bertso/olerki