zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
88 bertso/olerki      
 

—1— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Abade bateri, Gure erria. (1960 38.zk.) 1

—2— Agur, Fausto!, Gure erria. (1984 329.zk.) 2

—3— Ainbeste tella, ainbeste egur, Gure erria. (1975 217.zk.) 1

—4— Aita Jainkoak egin ba'nindu, Gure erria. (1961 56.zk.,) 1

—5— Garmendia, Txomin, Aita Santua etorri zala-ta, Gure erria. (1989 392.zk.) 1

—6— Amalau eriotzena, Gure erria. (1962 65.zk.) 1

—7— Amalau eriotzena, Gure erria. (1968 136.zk., 137.zk.) 1

—8— Amalau eriotzena, Gure erria. (1977 241.zk.) 1

—9— Amalau eriotzena, Gure erria. (1962 66.zk.) 1

—10— Amalau eriotzena, Gure erria. (1962 64.zk.) 1

—11— Otaño, Pedro Maria (Katarro, Pello Maria), Amerikako panpetan, Gure erria. (1985 341.zk.) 2

—12— Andrea ta gizona, Gure erria. (1963 74.zk.) 1

—13— Andrea ta gizona, Gure erria. (1962 69.zk.) 1

—14— Andrea ta gizona, Gure erria. (1962 71.zk.) 1

—15— Andrea ta gizona, Gure erria. (1963 76.zk.) 1

—16— Andrea ta gizona, Gure erria. (1962 70.zk.) 1

—17— Andrea ta gizona, Gure erria. (1962 72.zk.) 1

—18— Andrea ta gizona, Gure erria. (1962 68.zk.) 1

—19— Andrea ta gizona, Gure erria. (1962 73.zk.) 1

—20— Garmendia, Txomin, Askotan gaizki juzkatzen degu, Gure erria. (1988 381.zk.) 1

—21— Azken afari ezkeroz, Jauna, Gure erria. (1985 343.zk.) 1

—22— Baratzako pikuak, Gure erria. (1959 37.zk.) 1

—23— Begiak farrez farrez, Gure erria. (1962 62.zk.) 1

—24— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Bere ofiziyua, Gure erria. (1959 36.zk.) 1

—25— Biar edo etsi zer datorkigun, Gure erria. (1989 384.zk.) 1

—26— Iztueta, Juan Inazio, Contzeciri [Kontxexi'ri], Gure erria. (1961 58.zk.) 1

—27— Iztueta, Juan Inazio, Contzeciri [Kontxexi'ri], Gure erria. (1961 57.zk.) 1

—28— Donostiyako iru damacho, Gure erria. (1960 43.zk.) 1

—29— Enbeita, Balendin, Egun argitan dira, Gure erria. (1961 55.zk.) 1

—30— Eperraren kanta, Gure erria. (1961 56.zk.) 1

—31— Erretorea (Bikariyua, apaiza), Esan bear dirazu, Gure erria. (1961 59.zk.) 2

—32— Aginaga, Jose, Etxebarri'tik notizi on bat, Gure erria. (1960 40.,zk.) 1

—33— Aginaga, Jose, Etxebarrian badaudelako, Gure erria. (1960 41.zk.) 1

—34— Etxevarria'tik, Gure erria. (1960 41.zk.) 2

—35— Europa aldean ez da ikusten, Gure erria. (1985 343.zk.) 1

—36— Gallastegi, Iñaki, Euskalerrian jaio, Gure erria. (1961 53.zk.) 1

—37— Garizuma santuan, Gure erria. (1977 243.zk.) 1

—38— Goizean sartu taberna eta, Gure erria. (1963 76.zk.) 1

—39— Idiarena, Gure erria. (1959 33.zk.) 1

—40— Idiarena, Gure erria. (1959 34.zk.) 1

—41— Ikusirik pasatzen, Gure erria. (1961 50.zk.) 1

—42— Elizegi, Pedro Jose (Pello Errota), Ikusten ba'naute, Gure erria. (1982 303.zk.) 1

—43— Ikusten dodanian, Gure erria. (1990 400.zk.) 1

—44— Elizanburu, J.B. (Piarres Adame, Salaberri), Ikusten duzu goizean, Gure erria. (1962 61.zk.) 1 (1900, 115.zk.) [2]

—45— Elizanburu, J.B. (Piarres Adame, Salaberri), Ikusten duzu goizean, Gure erria. (1985 344.zk.) 1 (Zat.)

—46— Elizanburu, J.B. (Piarres Adame, Salaberri), Ikusten duzu goizean, Gure erria. 2 (1954 13.zk.) 3 (1900, 115.zk.) [2]

—47— Elizanburu, J.B. (Piarres Adame, Salaberri), Ikusten duzu goizean, Gure erria. (1961 60.zk.) 1 (1900, 115.zk.) [2]

—48— Elizanburu, J.B. (Piarres Adame, Salaberri), Ikusten duzu goizean, Gure erria. (1961 59.zk.) 1 (1900, 115.zk.) [2]

—49— Elizegi, Pedro Jose (Pello Errota), Jaia zelebratutzen, Gure erria. (1982 303.zk.) 1

—50— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Jaungoikoak egun on, Gure erria. (1963 78.zk.) 1

—51— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Jaungoikoak egun on, Gure erria. (1963 80.zk.) 1

—52— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Jaungoikoak egun on, Gure erria. (1963 77.zk.) 1

—53— Joaten naiz etxetik, Gure erria. (1983 320.zk.) 2

—54— Jose!, egun guztian, Gure erria. (1961 51.zk.) 1

—55— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Kalamu mendiari, Gure erria. (1960 39.zk.) 1

—56— Arrieta, Ibon, Konfirmaziñoko bertsoak, Gure erria. (1989 390.zk.) 2

—57— Lendabiziko arnasa, Gure erria. (1990 404.zk.) 2

—58— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Lengo zarrak aspaldiko, Gure erria. (1961 52.zk.) 1

—59— Otaño, Pedro Maria (Katarro, Pello Maria), Limosnacho bat, Gure erria. (1962 63.zk.) 1 (Zat.)

—60— Limosnatxo bat, Gure erria. (1962 67.zk.) 1

—61— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Loriak udan intza bezela, Gure erria. (1961 54.zk.) 1 (Zat.?)

—62— Maite nozula diñozu, Gure erria. (1979 266.zk.) 1

—63— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Mando baten gañean, Gure erria. (1964 85.zk.) 1

—64— Markesaren alaba, Gure erria. (1989 390.zk.) 1

—65— Markiña-Etxebarri'ko, Gure erria. (1980 280.zk.) 1

—66— Arrieta, Ibon, Mendi aldean nengoala ni, Gure erria. (1986 348.zk.) 1

—67— Mixiño-eguna, Gure erria. (1989 394.zk.) 2

—68— Mogel abadea ta Txaraka eskribaua, Gure erria. (1980 285.zk.) 1-2

—69— Mutill zarren despeira, Gure erria. (1959 32.zk.) 1

—70— Neska mutil arteko maite-miñezko bertsoak, Gure erria. (1989 395.zk.) 2

—71— Neska mutil arteko maite-miñezko bertsoak, Gure erria. (1990 397.zk.) 2

—72— Enbeita, Balendin, Neska-mutillak eta zarra, Gure erria. (1959 35.zk.) 1

—73— Nevadan dagon artzaiñ batek egindako bertsoak, Gure erria. (1961 49.zk.) 1

—74— Nevadan dagon artzaiñ batek egindako bertsoak, Gure erria. (1960 48.zk.) 1

—75— Nik ikusi nuan Holandan, Gure erria. (1984 330.zk.) 1

—76— Bengoetxea Altuna, Fernando (Pernando Amezketarra), Nola sinisten dedan, Gure erria. (1961 59.zk.) 2

—77— Elizegi, Pedro Jose (Pello Errota), Ogeita amairu urtez, Gure erria. (1982 303.zk.) 1

—78— Garmendia, Txomin, Ondo itzegitea, Gure erria. (1986 354.zk.) 1

—79— Pernando Amezketarra txarteletan, Gure erria. (1964 88.zk.) 1

—80— Arrieta, Ibon, Santixa eguna oraingo ontan, Gure erria. (1986 355.zk.) 2

—81— Seme gaxoak, Gure erria. (1990 399.zk.) 2

—82— Otaño, Pedro Maria (Katarro, Pello Maria), Seme maite bat bere, Gure erria. (1985 343.zk.) 2

—83— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Suak berekin ditu, Gure erria. (1974 zk.) 207

—84— Zeiñ izkuntza ederra, Gure erria. (1969 149.zk.) 2

—85— Zelestin eta Zezilia arteko perpausa (1808), Gure erria. 43 (1971 1.zk.) 52-55

—86— Echegaray, Karmelo, Zertarako...!, Gure erria. (1983 320.zk.) 2

—87— Olaizola Urbieta, Manuel (Uztapide), [Jaiotetxeari], Gure erria. (1979 275.zk.) 1

—88— [Santa Ageda kantak], Gure erria. (1987 361.zk.) 2

88 bertso/olerki